Onderzoek: Wat doen Nederlanders als rondkomen niet lukt?

De hoge inflatie heeft vaak invloed op de financiële keuzes die je maakt. Je houdt immers minder geld over aan het einde van de maand. Dit kan zelfs betekenen dat rondkomen niet meer lukt. Hoe lossen Nederlanders dat op? Uit onderzoek van RaboResearch (september 2022) blijkt dat voor 61 procent van de Nederlanders ‘minder uitgeven’ de belangrijkste, of één van de belangrijkste, oplossingen is om geld vrij te maken als rondkomen niet lukt. Nederlanders zeggen spaargeld niet in hoge mate in te zetten om hun uitgaven op peil te houden. Lees hieronder meer over het onderzoek en onze tips.

‘Minder uitgeven’ is de belangrijkste oplossing

Als het niet lukt om maandelijks rond te komen, dan kun je daar op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt minder geld uitgeven, minder sparen, spaargeld gebruiken, geld lenen of roodstaan, of je kunt je inkomen verhogen. Onderzoekers van RaboResearch vroegen aan 1.514 respondenten tussen de 20 en 75 jaar in hoeverre ze deze vijf oplossingen zouden inzetten.

Bekijk hieronder hoe Nederlanders het willen oplossen als rondkomen niet lukt.

De meerderheid van de Nederlanders, 61 procent, ziet ‘minder uitgeven’ als één van de belangrijkste oplossingen*. Dit wordt gevolgd door ‘minder sparen’, die 29 procent van de Nederlanders noemt als één van de belangrijkste oplossingen. 18 procent heeft ‘spaargeld gebruiken’ op de (gedeelde) eerste plek staan en 15 procent het ‘verhogen van het inkomen’. ‘Roodstaan of geld lenen’ wordt het minst vaak genoemd: voor slechts 6 procent is deze oplossing één van de belangrijkste manieren om weer rond te kunnen komen.

*Respondenten konden voor elke oplossing aangeven in hoeverre ze die zouden inzetten, waardoor er meer dan één oplossing de belangrijkste oplossing kan zijn voor een respondent.

Spaargeld gebruiken is minder acceptabel

Een andere bevinding uit het onderzoek is dat mensen minder geneigd zijn om hun spaargeld in hoge mate te gebruiken voor hun uitgaven. Zelfs niet als er veel spaargeld is. Een groot deel van de Nederlanders, 66 procent, geeft aan het vervelend te vinden als hun spaargeld afneemt. Mensen geven hun spaargeld liever uit aan iets waarvoor is gespaard of aan een financiële tegenvaller dan om rond te kunnen komen.

Handig om te weten

Door de hoge inflatie kan rondkomen lastiger zijn geworden. Herkenbaar? Lees onze 8 tips die jou kunnen helpen. Een aantal tips hebben we hieronder uitgelicht.