Onderzoek: Nederlanders terughoudend met praten over geldzorgen

Meer Nederlanders maken zich vaak zorgen over geld. Toch bespreekt 39 procent van hen deze zorgen zelden of nooit met goede vrienden of familie. Dit blijkt uit een enquête die RaboResearch afgelopen september hield onder 1.514 Nederlanders tussen de 20 en 75 jaar. Terwijl juist een gesprek over geldzaken een stap kan zijn op weg naar hulp. Dat die weg lang niet altijd wordt gevonden laat het onderzoek ook zien: 63 procent van de mensen met geldproblemen in de afgelopen twaalf maanden zocht in die periode geen hulp bij de geldzaken.

Vaker zorgen om geld, maar erover praten is lastig

Van de Nederlanders zegt 28 procent zich vaak zorgen te maken over geld. In 2020 was dat nog 18 procent. RaboResearch-econoom Carlijn Prins vertelt dat de stijging haar niet verrast: “Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat zij afgelopen twaalf maanden minder geld overhielden. De coronalockdowns zijn voorbij, waardoor geld uitgeven weer makkelijker gaat. Daar komt natuurlijk bij dat veel prijzen het afgelopen jaar hard zijn gestegen.”

Niet iedereen die geldzorgen heeft, praat daarover met goede vrienden of familie. 39 procent van degenen met geldzorgen bespreekt deze zelden of nooit met hen. Van alle respondenten, dus ook de Nederlanders die geen geldzorgen hebben, geeft 29 procent aan dat ze hun financiële problemen of twijfels over geldzaken niet met goede vrienden of familie zouden bespreken. Dat is overigens een kleinere groep dan in 2020, toen het 39 procent was. Prins: “Op andere punten, zoals hoe gemakkelijk mensen over geldzaken praten en hoe open ze zeggen te zijn, zien we helaas weinig veranderingen.”

Wie vaker over geldzaken praat, is meer geneigd om problemen te bespreken en zocht vaker hulp

Praten over geld kan wel helpen. In het onderzoek werd onder meer gevraagd naar het gemak waarmee mensen praten over geldzaken, en hoe vaak ze dat zeggen te doen. Wie vaker en makkelijker over geldzaken praat, blijkt meer geneigd om financiële problemen en twijfels te bespreken, zowel met de partner als met goede vrienden of familie. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat degenen die vaker over geldzaken spreken met goede vrienden of familie ook vaker hulp hebben gezocht. “Mogelijk is de drempel om problemen of twijfels te bespreken kleiner als geldzaken vaker onderwerp van gesprek zijn in de vriendengroep of binnen de familie,” legt Prins uit.

Figuur 1:Inflatie en hoge energiekosten zijn vaak onderwerp van gesprek

Bron: RaboResearch

Inflatie en energiekosten meer besproken dan persoonlijkere geldzaken

Het ene geldonderwerp brengen Nederlanders sneller ter sprake dan het andere. De inflatie en hoge energiekosten worden gemakkelijker en vaker besproken dan persoonlijkere geldzaken zoals of het lukt om rond te komen, hoeveel er wordt gespaard en financiële zorgen. Dat verschil bestaat in sterkere mate bij goede vrienden of familie dan bij de eigen partner. Of Nederlanders over deze persoonlijkere geldzaken praten, hangt onder meer af van de financiële situatie. Wie veel geld overhoudt, heeft minder geldzorgen en zal deze onderwerpen minder vaak aansnijden. Maar ook Nederlanders met geldproblemen praten minder makkelijk en frequent over rondkomen, hoeveel er wordt gespaard en financiële zorgen dan over de inflatie en hoge energiekosten. Van degenen met geldproblemen bespreekt bijvoorbeeld 35 procent zelden of nooit met familie en vrienden of het lukt om rond te komen.

“Men bespreekt dus wel dat het leven duurder wordt, maar het lijkt alsof de impact daarvan op de persoonlijkere geldzaken, zoals rondkomen en financiële zorgen, minder vaak wordt aangesneden,” aldus Prins. Ze vindt het zorgelijk dat een groot deel van de mensen met geldproblemen hier niet over praat. “Natuurlijk helpt een gesprek over geld je niet direct aan een hoger inkomen of lagere prijzen in de supermarkt, maar praten over geldzaken levert misschien wel begrip of bespaartips op van je omgeving, of een verwijzing naar de juiste instanties.”

Handig om te weten

Uit de onderzoeksresultaten van Rabobank blijkt dat er toenemende geldzorgen zijn, mede door de hoge inflatie. En veelal wordt dit niet besproken, terwijl praten over geld(zorgen) de eerste stap is richting een oplossing. Lees hier meer over mogelijke oplossingen om meer grip te krijgen op je geldzaken. Je staat er niet alleen voor.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer