Opslagen in de hypotheekrente

Welke opslagen zitten in de hypotheekrente?

Als u meer leent ten opzichte van de marktwaarde van uw huis, betaalt u een hogere hypotheekrente dan wanneer u minder leent. Het risico dat bij verkoop van het huis de hypotheek niet volledig kan worden terugbetaald, is dan groter. Daarvoor rekenen we een opslag. Deze opslag is verwerkt in onze rente. 

Opslag op de totale hypotheek

Welke opslag voor u geldt, is afhankelijk van het moment waarop u uw rente heeft vastgezet. Komt u in aanmerking voor een lagere opslag, dan geldt het volgende:

 • Staat uw rente nog vast? Dan gelden de opslagen van het moment waarop u de rente heeft vastgezet.
 • Eindigt uw rentevaste periode? Dan hanteren we de opslagen voor rentes die vanaf 21 juni 2018 zijn vastgezet.

Opslagen voor rentes die vanaf 21 juni 2018 zijn vastgezet

De totale hypotheek t.o.v. de marktwaarde van het huisOpslag op uw totale hypotheek
hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)geen opslag
hypotheek is niet meer dan 67,5% van de marktwaarde van het huisgeen opslag
hypotheek is meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis   0,20%
hypotheek is meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,50%

Wij kunnen de tariefklassen en de hoogte van de opslagen veranderen. Deze opslagen gelden voor nieuwe offertes en aanbiedingen bij renteverlengingen die de Rabobank vanaf 21 juni 2018 heeft uitgebracht.

Opslagen voor rentes die tussen 10 oktober 2016 en 21 juni 2018 zijn vastgezet

De totale hypotheek t.o.v. de marktwaarde van het huisOpslag op uw totale hypotheek
hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)geen opslag
hypotheek is niet meer dan 67,5% van de marktwaarde van het huisgeen opslag
hypotheek is meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis   0,40%
hypotheek is meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,70%

Opslagen voor rentes die tussen 19 mei 2014 en 10 oktober 2016 zijn vastgezet

De totale hypotheek t.o.v. de marktwaarde van het huisOpslag op uw totale hypotheek
hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)geen opslag
hypotheek is niet meer dan 67,5% van de marktwaarde van het huisgeen opslag
hypotheek is meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis   0,40%
hypotheek is meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,90%

Opslagen voor rentes die vóór 19 mei 2014 zijn vastgezet

De totale hypotheek t.o.v. de marktwaarde van het huisOpslag op uw totale hypotheek
hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)geen opslag
hypotheek is niet meer dan 67,5% van de marktwaarde van het huis0,20%
hypotheek is meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis   0,40%
hypotheek is meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,50%

Rekenvoorbeeld met een opslag over de totale hypotheek

 • de marktwaarde van uw huis is € 200.000
 • uw hypotheek is € 170.000
 • uw hypotheek is dan 85% van de marktwaarde (€ 170.000 / € 200.000)
 • dit is meer dan 67,5% en niet meer dan 90% van de marktwaarde
 • u betaalt over de totale hypotheek een opslag van 0,20%

Opslag op een extra hypotheek

Soms geldt bij een uitbreiding van de hypotheek een extra opslag op een deel van de hypotheek. Bijvoorbeeld bij een hypotheek met NHG. In dat geval wordt er een extra opslag in rekening gebracht over de uitbreiding. De rente op de bestaande hypotheek met NHG blijft dan gewoon doorlopen.

Welke opslag voor u geldt, is afhankelijk van het moment waarop u uw rente heeft vastgezet. Komt u in aanmerking voor een lagere opslag, dan geldt het volgende:

 • Staat uw rente nog vast? Dan gelden de opslagen van het moment waarop u de rente heeft vastgezet.
 • Eindigt uw rentevaste periode? Dan hanteren we de opslagen voor rentes die vanaf 21 juni 2018 zijn vastgezet.

Opslagen voor rentes die vanaf 21 juni 2018 zijn vastgezet

Met de uitbreiding bedraagt de totale hypotheekOpslag op de extra hypotheek
meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,80%
meer dan 90% van de marktwaarde van het huis1,50%

Wij kunnen de tariefklassen en de hoogte van de opslagen veranderen. Deze opslagen gelden voor nieuwe offertes en aanbiedingen bij renteverlengingen die de Rabobank vanaf 21 juni 2018 heeft uitgebracht.

Opslagen voor rentes die tussen 19 mei 2015 en 21 juni 2018 zijn vastgezet

Met de uitbreiding bedraagt de totale hypotheek Opslag op de extra hypotheek
meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis 1,50%
meer dan 90% van de marktwaarde van het huis 2,50%

Opslagen voor rentes die vóór 19 mei 2014 zijn vastgezet


Met de uitbreiding bedraagt de totale hypotheekOpslag op de extra hypotheek
meer dan 67,5%, maar niet meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,70%
meer dan 90% van de marktwaarde van het huis0,95%

Rekenvoorbeeld met alleen een opslag over de uitbreiding van de hypotheek

 • de marktwaarde van uw huis is € 200.000
 • u heeft een hypotheek met NHG van € 170.000
 • u leent € 20.000 extra voor een nieuwe keuken
 • uw totale hypotheek wordt dan 95% van de marktwaarde (€ 190.000 / € 200.000)
 • dit is meer dan 90% van de marktwaarde
 • u betaalt op het extra hypotheekdeel van € 20.000 een topopslag van 1,50%
 • over de lopende hypotheek van € 170.000 houdt u het NHG-tarief en betaalt u geen opslag

Andere opslagen

Er kunnen andere opslagen gelden. Bijvoorbeeld voor een hypotheek:

 • op een woning met gemengde of andere bestemming, zoals een bedrijfswoning, woonboot of een vakantiehuis. Deze opslag is op dit moment 0,8% bovenop de hierboven genoemde opslagen.
 • voor een verhuurde woning. Deze opslag is op dit moment 1,2% bovenop de hierboven genoemde opslagen.
 • waarbij u een rentebedenktijd afspreekt na afloop van de rentevastperiode.
 • om bij aankoop van een ander huis de periode te overbruggen dat uw huidige huis nog niet is verkocht (Overbruggingshypotheek).
 • waarbij u de eerste hypotheek bij een andere verstrekker heeft.

Uw adviseur kan u meer vertellen over deze opslagen.

Kan mijn opslag verlaagd worden?

Misschien komt u in aanmerking voor een lagere opslag. Bijvoorbeeld omdat:

 • u heeft afgelost op uw hypotheek
 • de marktwaarde van uw huis is gestegen
 • u vermogen heeft opgebouwd gekoppeld aan uw hypotheek

Om te berekenen of uw opslag omlaag kan, kijken we naar de marktwaarde van uw huis als u het verkoopt. De marktwaarde stellen we vast met de meest recente WOZ-waarde of een taxatierapport dat niet ouder is dan zes maanden.

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie of is uw hypotheek lager dan 67,5% van de marktwaarde? Dan zit uw hypotheek al in de laagste risicoklasse.

Neem contact op met uw Rabobank als u wilt weten of uw opslag omlaag kan.

Wij vermelden de tarieven en opslagen op deze site om u zo goed mogelijk te informeren. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. U kunt ons niet aansprakelijk stellen als deze informatie niet juist is. Bijvoorbeeld door een typfout of als wij de tariefklassen of opslagen wijzigen.