Rabo GoudenHanddrukSparen

U kunt deze spaarrekening niet meer afsluiten

 • rente over uw inleg maximaal 2,10%*
 • geblokkeerde spaarrekening voor bestaande ontslagvergoeding
 • keuze uit variabele of vaste rente per inleg

* Rentewijzigingen voorbehouden

Heeft u een rekening Rabo GoudenHanddrukSparen en heeft u vragen?

Met Rabo GoudenHanddrukSparen spaart u met uw ontslagvergoeding op een geblokkeerde rekening voor een aanvulling op uw inkomen of pensioen. U kunt deze spaarrekening niet meer afsluiten.

Uw goudenhanddruktegoed laten uitkeren

Wilt u uw goudenhanddruktegoed direct periodiek laten uitkeren? Dan is Rabo GoudenHanddrukUitkering mogelijk interessant voor u.

Meer lezen over Rabo GoudenHanddrukUitkering

Kenmerken

Inleggen op rekening Rabo GoudenHanddrukSparen

De inleg is minimaal € 10.000. De inleg kan afkomstig zijn van:

 • Een bestaande goudenhanddrukspaarrekening in verband met een verdeling in het kader van echtscheiding.
 • Een bestaande goudenhanddrukverzekering bij de eigen stamrecht bv mits de klant een bestaande rekening Rabo GoudenHanddrukSparen heeft.
 • Een rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering (onder bepaalde voorwaarden).

Meer lezen over kapitaaloverdracht

Einddatum

Op de afgesproken einddatum heeft u verschillende mogelijkheden.

 • Uw tegoed periodiek laten uitkeren met Rabo GoudenHanddrukUitkering. Over de periodieke uitkeringen betaalt u belasting en premies.
 • Een nieuwe einddatum voor Rabo GoudenHanddrukSparen afspreken. Dit mag niet later zijn dan 31 december van het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.
 • Uw tegoed in één keer opnemen (afkoop). U betaalt hierover maximaal 51,95% inkomstenbelasting.
 • Uw tegoed overboeken naar een andere aanbieder en de opbouwfase daar voortzetten of uw tegoed periodiek laten uitkeren.

Meer lezen over uw mogelijkheden op de einddatum

Afkoop goudenhanddruktegoed vóór de einddatum

U kunt het volledige tegoed op uw rekening Rabo GoudenHanddrukSparen in één keer opnemen vóór de einddatum (afkoop). Over het opgenomen tegoed betaalt u maximaal 51,95% inkomstenbelasting. Bij Rabo GoudenHanddrukSparen met een vaste rente per inleg betaalt u opnamekosten.

Meer lezen over afkoop goudenhanddruktegoed

Inzicht in de spaarrekening

U krijgt ieder kwartaal een papieren afschrift, als er wijzigingen in het saldo zijn. Op het rekeningafschrift vindt u het actuele tegoed, de opgebouwde rente en alle af- en bijboekingen. Als er geen transacties zijn geweest sturen wij geen rekeningafschriften. Wilt u geen papieren rekeningafschriften meer ontvangen? Dan kunt u zich hier online voor afmelden. Dan bekijkt u de transacties online. Online zijn de transacties van uw spaarrekening 15 maanden beschikbaar.

Overlijden

Als u overlijdt, ontvangen uw erfgenamen de resterende uitkeringen. Een voordeel van Rabo GoudenHanddrukSparen is dat bij overlijden uw tegoed volledig in uw nalatenschap valt. Hierover leest u meer in de productkenmerken en voorwaarden. 

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen

Rente

U kunt kiezen uit een variabele rente of een vaste rente per inleg. De rente wordt jaarlijkse in januari bijgeschreven.

Variabele rente

Rentepercentage*
Over het gehele tegoed 0,50%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Dit variabele rentetarief geldt vanaf 11 januari 2018.

Vaste rente per inleg

Looptijd Rentepercentage*
<1 jaar                 0,05%
1 tot 2 jaar 0,05%
2 tot 3 jaar 0,10%
3 tot 4 jaar 0,15%
4 tot 5 jaar 0,25%
5 tot 6 jaar 0,40%
6 tot 7 jaar 0,40%
7 tot 8 jaar 0,50%
8 tot 9 jaar 0,70%
9 tot 10 jaar 0,80%
10 tot 11 jaar 1,00%
11 tot 12 jaar 1,10%
12 tot 13 jaar 1,20%
13 tot 14 jaar 1,30%
14 tot 15 jaar 1,40%
15 tot 16 jaar 1,50%
16 tot 17 jaar 1,55%
17 tot 18 jaar 1,60%
18 tot 19 jaar 1,70%
19 tot 20 jaar 1,75%
20 tot 21 jaar 1,80%
21 tot 22 jaar 1,80%
22 tot 23 jaar 1,85%
23 tot 24 jaar 1,85%
24 tot 25 jaar 1,90%
25 tot 26 jaar 1,90%
26 tot 27 jaar 1,95%
27 tot 28 jaar 2,00%
28 tot 29 jaar 2,00%
29 tot 30 jaar 2,05%
30 tot 50 jaar 2,10%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze vaste rentetarieven gelden vanaf 1 december 2017.

Risico's

 • Als de (fiscale) wetgeving verandert, kan Rabo GoudenHanddrukSparen een ander resultaat opleveren dan verwacht.
 • Over uw volledige spaartegoed bouwt u rente op. Met sparen blijft uw inleg in stand. De rente kan onvoldoende zijn om de inflatie goed te maken.
 • Als de variabele rente stijgt of daalt, heeft dat invloed op het te bereiken eindbedrag. Bij een vaste rente kan dit niet gebeuren.
 • Op de einddatum van uw rekening Rabo GoudenHanddrukSparen gebruikt u het tegoed om periodieke uitkeringen aan te kopen. De rentestand op dat moment kan ervoor zorgen dat de periodieke uitkeringen lager of hoger uitvallen dan verwacht.
 • Binnen de gestelde grenzen valt het tegoed op uw rekening onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit betekent een maximumdekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Meer lezen over het depositogarantiestelsel op de website van De Nederlandsche Bank

Kosten

 • Wij brengen kosten in rekening voor handelingen die u verricht met het tegoed op de rekening. Meer informatie over deze kosten vindt u in de productkenmerken.
 • Bij opname van uw tegoed vóór de einddatum betaalt u opnamekosten. Dit geldt voor rekeningen met vaste rente voor iedere inleg.

Fiscale regels

 • U spaart op een geblokkeerde spaarrekening. De rente die u opbouwt, wordt gestort op deze geblokkeerde rekening.
 • Uw tegoed valt in box 1. U betaalt daarover geen vermogensrendementsheffing.
 • Op de einddatum gebruikt u het tegoed voor een periodieke aanvulling op uw inkomen. Over deze uitkeringen betaalt u belasting tegen het tarief dat op dat moment voor u van toepassing is. Dat kan een lager tarief zijn dan u nu betaalt, maar dat hoeft niet.
 • U kunt er ook voor kiezen om door te sparen of om het tegoed in één keer op te nemen (afkoop). Over het opgenomen tegoed bent u dan maximaal 51,95% inkomstenbelasting verschuldigd.

Voorwaarden

Goed om te weten

Lees de productkenmerken en voorwaarden. Daarin vindt u meer informatie en uitleg over de gevolgen van wijzigingen in uw persoonlijke situatie.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen

Heeft u een rekening Rabo GoudenHanddrukSparen en heeft u vragen?

Contact

Rabobank