Rabo GoudenHanddrukSparen

U kunt deze spaarrekening niet meer afsluiten

 • rente over uw inleg maximaal 1,40%*
 • geblokkeerde spaarrekening voor bestaande ontslagvergoeding
 • keuze uit variabele of vaste rente per inleg

* Rentewijzigingen voorbehouden

Heeft u een rekening Rabo GoudenHanddrukSparen en heeft u vragen?

Maak een afspraak

Met Rabo GoudenHanddrukSparen spaart u met uw ontslagvergoeding op een geblokkeerde rekening voor een aanvulling op uw inkomen of pensioen. U kunt deze spaarrekening niet meer afsluiten.

Kenmerken

Inleggen op rekening Rabo GoudenHanddrukSparen

De inleg is minimaal € 10.000. De inleg kan afkomstig zijn van:

 • Een bestaande goudenhanddrukspaarrekening in verband met een verdeling in het kader van echtscheiding.
 • Een bestaande goudenhanddrukverzekering bij de eigen stamrecht bv mits de klant een bestaande rekening Rabo GoudenHanddrukSparen heeft.
 • Een rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering (onder bepaalde voorwaarden).

Meer lezen over kapitaaloverdracht

Einddatum

Op de afgesproken einddatum heeft u verschillende mogelijkheden.

 • Uw tegoed periodiek laten uitkeren met Rabo GoudenHanddrukUitkering. Over de periodieke uitkeringen betaalt u belasting en premies.
 • Een nieuwe einddatum voor Rabo GoudenHanddrukSparen afspreken. Dit mag niet later zijn dan 31 december van het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.
 • Uw tegoed in één keer opnemen (afkoop). U betaalt hierover maximaal 51,75% inkomstenbelasting.
 • Uw tegoed overboeken naar een andere aanbieder en de opbouwfase daar voortzetten of uw tegoed periodiek laten uitkeren.

Meer lezen over uw mogelijkheden op de einddatum

Afkoop goudenhanddruktegoud vóór de einddatum

U kunt het volledige tegoed op uw rekening Rabo GoudenHanddrukSparen in één keer opnemen vóór de einddatum (afkoop). Over het opgenomen tegoed betaalt u maximaal 51,75% inkomstenbelasting. Bij Rabo GoudenHanddrukSparen met een vaste rente per inleg betaalt u opnamekosten.

Meer lezen over afkoop goudenhanddruktegoed

Inzicht in de spaarrekening

U krijgt ieder kwartaal een papieren afschrift, als er wijzigingen in het saldo zijn. Op het rekeningafschrift vindt u het actuele tegoed, de opgebouwde rente en alle af- en bijboekingen. Als er geen transacties zijn geweest sturen wij geen rekeningafschriften. Wilt u geen papieren rekeningafschriften meer ontvangen? Dan kunt u zich hier online voor afmelden. Dan bekijkt u de transacties online. Online zijn de transacties van uw spaarrekening 15 maanden beschikbaar.

Overlijden

Als u overlijdt, ontvangen uw erfgenamen de resterende uitkeringen. Een voordeel van Rabo GoudenHanddrukSparen is dat bij overlijden uw tegoed volledig in uw nalatenschap valt. Hierover leest u meer in de productkenmerken en voorwaarden. 

Rente

U kunt kiezen uit een variabele rente of een vaste rente per inleg. De rente wordt jaarlijkse in januari bijgeschreven.

Rentepercentage*
Over het gehele tegoed0,50%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Dit variabele rentetarief geldt vanaf 11 januari 2018.

Vaste rente per inleg

LooptijdRentepercentage*
<1 jaar                0,05%
1 tot 2 jaar0,05%
2 tot 3 jaar0,05%
3 tot 4 jaar0,05%
4 tot 5 jaar0,10%
5 tot 6 jaar0,20%
6 tot 7 jaar0,25%
7 tot 8 jaar0,35%
8 tot 9 jaar0,45%
9 tot 10 jaar0,55%
10 tot 11 jaar0,75%
11 tot 12 jaar0,80%
12 tot 13 jaar0,85%
13 tot 14 jaar0,95%
14 tot 15 jaar1,10%
15 tot 16 jaar1,20%
16 tot 17 jaar1,20%
17 tot 18 jaar1,25%
18 tot 19 jaar1,25%
19 tot 20 jaar1,30%
20 tot 21 jaar1,30%
21 tot 22 jaar1,30%
22 tot 23 jaar1,35%
23 tot 24 jaar1,35%
24 tot 25 jaar1,40%
25 tot 26 jaar1,40%
26 tot 27 jaar1,40%
27 tot 28 jaar1,40%
28 tot 29 jaar1,40%
29 tot 30 jaar1,40%
30 tot 50 jaar1,40%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze vaste rentetarieven gelden vanaf 10 juli 2019.

Risico's
 • Als de (fiscale) wetgeving verandert, kan Rabo GoudenHanddrukSparen een ander resultaat opleveren dan verwacht.
 • Over uw volledige spaartegoed bouwt u rente op. Met sparen blijft uw inleg in stand. De rente kan onvoldoende zijn om de inflatie goed te maken.
 • Als de variabele rente stijgt of daalt, heeft dat invloed op het te bereiken eindbedrag. Bij een vaste rente kan dit niet gebeuren.
 • Op de einddatum van uw rekening Rabo GoudenHanddrukSparen gebruikt u het tegoed om periodieke uitkeringen aan te kopen. De rentestand op dat moment kan ervoor zorgen dat de periodieke uitkeringen lager of hoger uitvallen dan verwacht.
 • Binnen de gestelde grenzen valt het tegoed op uw rekening onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit betekent een maximumdekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Meer lezen over het depositogarantiestelsel op de website van De Nederlandsche Bank

Kosten
 • Wij brengen kosten in rekening voor handelingen die u verricht met het tegoed op de rekening. Meer informatie over deze kosten vindt u in de productkenmerken.
 • Bij opname van uw tegoed vóór de einddatum betaalt u opnamekosten. Dit geldt voor rekeningen met vaste rente voor iedere inleg.
Fiscale regels
 • U spaart op een geblokkeerde spaarrekening. De rente die u opbouwt, wordt gestort op deze geblokkeerde rekening.
 • Uw tegoed valt in box 1. U betaalt daarover geen vermogensrendementsheffing.
 • Op de einddatum gebruikt u het tegoed voor een periodieke aanvulling op uw inkomen. Over deze uitkeringen betaalt u belasting tegen het tarief dat op dat moment voor u van toepassing is. Dat kan een lager tarief zijn dan u nu betaalt, maar dat hoeft niet.
 • U kunt er ook voor kiezen om door te sparen of om het tegoed in één keer op te nemen (afkoop). Over het opgenomen tegoed bent u dan maximaal 51,75% inkomstenbelasting verschuldigd.
Voorwaarden

Heeft u een rekening Rabo GoudenHanddrukSparen en heeft u vragen?

Maak een afspraak