De Rabo GroenSparen rekening is een spaarrekening waarbij je inleg voor minimaal 70% wordt geïnvesteerd in groene projecten. En dat wordt door de overheid in veel gevallen beloond met fiscale voordelen. Dit komt doordat Rabo GroenSparen gezien wordt als een groene belegging. De fiscale voordelen kunnen je een netto rendement opleveren.

Profiteer mogelijk van extra vrijstelling van vermogensrendementsheffing en extra heffingskortingSteun groene investeringenNeem je inleg na één jaar weer vrij op

Op dit moment is het niet mogelijk om Rabo GroenSparen te openen of geld te storten in Rabo GroenSparen. Het Rabo GroenDeposito is wel beschikbaar.

De belangrijkste kenmerken van Rabo GroenSparen

Fiscale voordelen

Door een extra vrijstelling in box 3 en een aanvullende heffingskorting kun je mogelijk profiteren van een netto rendement.

Groene impact

Je spaargeld wordt voor een groot deel geïnvesteerd in groene, duurzame projecten. Denk aan zonne-energie, groene kassen en duurzame bouw.

Depositogarantiestelsel

Door het depositogarantiestelsel is je spaargeld bij Rabo Groen Bank B.V. van € 0 tot en met € 100.000 gedekt. Dit geldt per bank en per rekeninghouder. Omdat het geld bij Rabo Groen Bank B.V. staat en niet bij Rabobank, is dit een extra zekerheid.

Infographic Rabo GroenSparen - portefeuille

Zo werkt het fiscale voordeel van Rabo GroenSparen

Het tegoed op de rekening Rabo GroenSparen wordt gezien als een groene belegging volgens de Wet inkomstenbelasting 2001, zolang Rabo Groen Bank B.V. is aangewezen als groenfonds. Hierdoor kun je gebruikmaken van twee fiscale voordelen.

  • Voor groene beleggingen geldt in box 3 een extra vrijstelling boven het heffingvrij vermogen. De peildatum voor deze vrijstelling is 1 januari van het fiscale jaar. Blijf je met al je groene beleggingen, waaronder je rekening Rabo GroenSparen, binnen deze vrijstelling? Dan betaal je over je tegoed géén vermogensrendementsheffing.
  • Voor vrijgestelde groene beleggingen geldt daarnaast een extra heffingskorting van 0,7% (2020). Deze heffingskorting kan jaarlijks wijzigen en kun je aftrekken van de inkomstenbelasting.
  • Om dit fiscale voordeel te kunnen benutten is de voorwaarde dat het gestorte bedrag minimaal 1 jaar op de rekening blijft staan.

Wetsvoorstel Wet aanpassing box 3

Op Prinsjesdag zijn de wetsvoorstellen voor 2021 gepresenteerd. Hierin stelt het kabinet voor om de vermogensrendementsheffing in box 3 aan te passen. Het heffingvrij vermogen wordt verhoogd van € 30.846 naar € 50.000 in 2021. Het belastingtarief in box 3 over het vermogen boven het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd van 30% naar 31%.

Deze plannen wachten nog op goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Rente en rekenvoorbeeld

De rente van Rabo GroenSparen is variabel. Dit betekent dat de rente op elk moment kan wijzigen. De rente is afhankelijk van de hoogte van jouw spaartegoed. Wij berekenen de rente op basis van twee saldoschijven. In onderstaand schema zie je de actuele rentepercentages per saldoschijf. Bij de schijfindeling houden wij rekening met de fiscale vrijstelling. Wij kunnen de schijven en de rentes die daarbij horen altijd wijzigen.


€ 0 t/m € 118.9540,01%
exclusief fiscaal voordeel
Boven € 118.9540,00%

Deze rentetarieven gelden vanaf 26 november 2019.


Rekenvoorbeeld rendement

Hieronder zie je wat € 50.000 spaargeld je kan opleveren als kiest voor Rabo GroenSparen in plaats van Rabo InternetSparen. Eerst de uitgangspunten:

  • het spaargeld staat gedurende één jaar op de spaarrekening
  • de rente op de rekening Rabo GroenSparen is 0,01% (rentewijzigingen voorbehouden)
  • de rente op de rekening Rabo InternetSparen is 0,01% (rentewijzigingen voorbehouden)
  • het heffingvrij vermogen in box 3 is al benut
  • de extra vrijstelling in box 3 voor 'groene beleggingen' is nog niet benut. Op basis van cijfers 2020 is in dit voorbeeld sprake van fiscale partners waarvoor deze vrijstelling € 118,954 is.
  • er is gerekend met een heffingskorting van 0,70%
Rabo GroensparenRabo Internetsparen
Storting € 50.000RendementBedragRendementBedrag
Rente0,01%€ 50,01%€ 5
Vermogensrendementsheffing*0,00%€ --0,54%€ -270,00
Heffingskorting0,70%€ 3500,00%€ -
Totaal nettorendement0,71%€ 355-0,53%€ -265,00

Uit dit voorbeeld blijkt dat deelname aan Rabo GroenSparen u een netto voordeel kan opleveren.

*Voor 2021 is voorgesteld dat het belastingtarief omhoog gaat van 30% naar 31%.

Kosten van deze groene spaarrekening

Voor Rabo GroenSparen betaal je geen kosten. Je hebt wel een betaalpakket van de Rabobank nodig. Hieraan zijn kosten verbonden.

Groene belegging

Volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 is het geld op je Rabo GroenSparen rekening een groene belegging. Dit komt doordat Rabo Groen Bank B.V. door de Belastingdienst is aangewezen als groenfonds. Mocht door bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving hier verandering in komen, dan vervalt mogelijk je recht op de bijbehorende fiscale voordelen.