Sparen voor uw kleinkind

Hoe u zorgt voor de toekomst van uw kleinkind

Sparen of beleggen

U wilt uw kleinkind een steuntje in de rug geven, bijvoorbeeld met een bijdrage voor een studie of rijbewijs. Of misschien wilt u uw kleinzoon of kleindochter zelf laten sparen.

Er zijn verschillende manieren om te sparen voor uw kleinkind:

  • sparen op een vrij opneembare spaarrekening met variabele spaarrente
  • sparen op een spaarrekening met vaste rente waarvan het tegoed voor een bepaalde periode wordt vastgezet

Naast sparen, kunt u ook kiezen voor beleggen. Zo heeft u kans op een hoger rendement, maar u loopt ook het risico (een deel van) uw inleg te verliezen.

Spaarrekening aanvragen voor uw kleinkind

Als u een rekening wilt aanvragen voor een minderjarig kleinkind, heeft u toestemming nodig van een ouder of voogd.

  • Is de ouder of voogd nog geen klant bij Rabobank? Dan verloopt de aanvraag altijd via de ouder of voogd.
  • Is de ouder of voogd al klant bij Rabobank? Neem dan contact op met de Rabobank van de ouder of voogd. Bespreek uw mogelijkheden om een spaarrekening voor uw kleinkind aan te vragen.

Tot uw kleinkind 18 jaar is, bepaalt de ouder of voogd of uw kleinkind het geld mag gebruiken. U kunt geen geld opnemen van de rekening.

U kunt ook een rekening op uw eigen naam openen om zelf te sparen voor uw kleinkind.

Sparen op naam van uw kleinkind of op uw eigen naam

U kunt sparen op een aparte rekening op naam van uw kleinkind, of op uw eigen naam. Voor deze twee situaties gelden verschillende regels.

Meer lezen over sparen op naam van uw kleinkind of op uw eigen naam

Schenken aan uw kleinkind

U heeft in de loop der jaren mogelijk een aardig vermogen opgebouwd. U kunt ervoor kiezen om uw kleinkinderen (een deel van) uw vermogen te laten erven. Er zijn ook mogelijkheden om een bedrag nu al te schenken.

Meer lezen over schenken aan uw kleinkind

Meer over sparen

Sparen combineren met beleggen

Overzicht spaarrekeningen

Contact

Rabobank