Kinderen aan keukentafel

Beleggen voor je kind

Als ouder gun je je kind een onbezorgd leven. Spelen met vriendjes, leren lezen op school, daarna studeren en een huis kopen. Om ze in de toekomst financieel te ondersteunen, kan beleggen voor je kind een goede oplossing zijn. Zeker voor kinderen. Zij hebben namelijk tijd; iets wat voor succesvol beleggen erg belangrijk is. Zo kan zowel het beleggingspotje als je kind rustig (op)groeien.

Waarom beleggen voor je kind?

Illustratie raket

Vliegende start

Geef je kind straks een vliegende start door nu een mooi bedrag op te bouwen.

Illustratie plantje

Tijd om te groeien

Als je op tijd begint, kunnen je beleggingen langer de tijd krijgen om te groeien.

Illustratie munten

Hoger rendement

Met beleggen maak je kans op meer rendement dan bij sparen. Onthoud wel: sparen geeft zekerheid.

Zo werkt beleggen voor je kind

Beleggen op naam van je kind betekent dat je tot zijn of haar 18e verjaardag zeggenschap hebt over de beleggingen. Ook vragen wij je als ouder om jaarlijks te kijken of de uitgangspunten van de beleggingen kloppen.

Het is standaard zo geregeld dat je kind inzage heeft in de beleggingen zodra hij of zij zelf aan de slag gaat met de Rabo App. Zo kunnen kinderen alvast kennis maken met beleggen. Wil je als ouder dat je kind geen inzage heeft, of wil je juist dat je kind zelf orders kan opgeven? Bespreek je mogelijkheden tijdens het persoonlijke gesprek.

Hoe regel ik beleggen voor mijn kind?

Het aanvragen van beleggen voor je kind regelen wij graag persoonlijk met je. Vul daarom je gegevens in, dan bellen wij je snel. Veel ouders kiezen voor Rabo Beheerd Beleggen Basis. Hierbij nemen experts van Rabobank op een standaard duurzame manier tegen lage kosten het werk uit handen. Uiteraard kijken we in het persoonlijk gesprek samen welke beleggingsvorm past. Meer weten over Rabo Beheerd Beleggen Basis of wil je liever op je eigen naam beleggen? Kies dan Meer over Rabo Beheerd Beleggen Basis.

Wat kan beleggen voor je kind opleveren?

Bereken via onderstaande tool eenvoudig wat beleggen je kan opleveren.

Jouw mogelijkheden
Startbedrag Max. € 500.000 Vul een bedrag in t/m € 500.000 Vul een bedrag in t/m € 500.000 Vul minimaal € 1 in
Maandelijkse inleg Max. € 10.000 Vul een bedrag in van € 0 t/m € 10.000 Vul een bedrag in van € 0 t/m € 10.000 Vul minimaal € 1 in
Looptijd in jaren Max. 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar
Bereken
Marktverwachting
Zeer slecht
Zoals verwacht
Zeer goed

Beleggen

Rendement

Inleg

Verwacht eindbedrag

Met sparen is het verwacht eindbedrag
Hoe is dit berekend?
Let op!  De uitkomst van deze berekening is een verwachting. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Hoe is dit berekend?

Rendement van beleggen

Het rendement berekenen we door te kijken naar beurskoersen uit het verleden en mogelijke scenario’s in de toekomst. Hierdoor kunnen we een inschatting maken van hoe je rendement er mogelijk uitziet bij verschillende marktverwachtingen.

Marktverwachting

De kans is groot dat je beleggingen niet precies uitkomen op de verwachte waarde. Het is dus mogelijk dat je eindwaarde straks hoger of lager is. Daarom laten we je ook zien wat er gebeurt als de markt beter of minder goed presteert dan verwacht.

  • Zoals verwacht: dit is de verwachting bij een gemiddeld marktscenario. De kans op een hogere of een lagere eindwaarde is ongeveer gelijk.
  • Zeer goede markt: dit is de verwachting bij een optimistisch marktscenario. De kans op een hogere eindwaarde is ongeveer 5 %.
  • Zeer slechte markt: dit is de verwachting bij een pessimistisch marktscenario. De kans op een lagere eindwaarde is ongeveer 5 %.

Rekenmethode en beleggingsprofiel

In de berekening gaan we uit van de door jou ingevulde looptijd en je eenmalige en/of maandelijkse inleg. Daarnaast houden we rekening met het beleggingsprofiel. Dit beleggingsprofiel stemmen we af op de looptijd die je hebt gekozen. In de berekening gaan we ervan uit dat het beleggingsprofiel wijzigt in een defensiever profiel richting de einddatum. Hierdoor beperken we de kans op een groot verlies vlak voor de einddatum. Het verwachte rendement is gekoppeld aan het beleggingsprofiel en daalt naar mate het een defensiever profiel betreft. Als tarieven en risico’s in de toekomst veranderen, dan kan dit van invloed zijn op de uitkomst van je berekening.

Kosten

Voor beleggen rekenen we met de kosten van Rabo Beheerd Beleggen Basis voor onze dienstverlening en de fondskosten. Deze kosten zijn al verrekend in het rendement en de eindwaarde. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de beleggingsvorm die je kiest. Dit kan het rendement beïnvloeden. Er is geen rekening gehouden met inflatie en vermogensrendementsheffing.

Rendement van sparen

De spaarrente waarmee we rekenen, is gebaseerd op de rente die je ontvangt als je het geld langere tijd op een spaarrekening laat staan. Deze rente is niet gekoppeld aan een specifiek spaarproduct.

Wist je dat...

..aan beleggen risico’s verbonden zijn? De waarde van je belegging kan fluctueren en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Beleggen voor je kind op je eigen naam

De belangrijkste regels voor beleggen voor je kind op je eigen naam zijn:

De beleggingen blijven jouw bezit. Je bepaalt zelf of je het beleggingstegoed op een later moment aan je kind schenkt. Hou rekening met schenkbelasting als je later een groot bedrag ineens gaat schenken. Kom je te overlijden, dan valt het tegoed in je nalatenschap. Ga je failliet, dan valt het tegoed in de faillissementsboedel.
Dit zijn de regels bij beleggen voor je kind op je eigen naam

Eigenaarschap

De beleggingen staan op jouw naam en het tegoed is jouw bezit. Je bepaalt zelf of je het tegoed op een later moment schenkt aan je kind.

Schenkbelasting

Als je op eigen naam gaat beleggen ontstaat er op een gegeven moment een mooi tegoed voor je kind. Houd daarbij wel rekening met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling op het moment dat je gaat schenken aan je kind. De vrijstelling bepaalt het maximum bedrag dat je belastingvrij aan je kind mag schenken. Bij overschrijding van de vrijstelling moet je kind schenkbelasting over het bedrag betalen.

Lees meer over schenkingsvrijstelling voor je kind

Openen beleggingsproduct

Je kunt zelf een beleggingsproduct openen waarop je vermogen wil opbouwen voor je kind.

Erfbelasting

Als je komt te overlijden, dan valt het tegoed in je nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht komt het tegoed dan wel of niet toe aan je kind. Je kind betaalt dan mogelijk erfbelasting over het tegoed.

Faillissement

Wanneer je een eigen bedrijf hebt en je gaat failliet, dan valt het tegoed in de faillissementsboedel.

Belasting

Het tegoed op de spaarrekening of beleggingen op jouw naam is een bezitting in je box 3. Je betaalt alleen belasting als je nettovermogen meer is dan je heffingsvrije vermogen.

Meer over belasting en box 3

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met belastingen?

De waarde van beleggingen valt in box 3. Is de rekeninghouder jonger dan 18 jaar? Dan rekent de Belastingdienst het tegoed toe aan (ten minste één van) de ouders. Je betaalt alleen belasting als je nettovermogen meer is dan je heffingsvrije vermogen. Om je nettovermogen te bepalen, tel je je bezittingen in box 3 bij elkaar op en trek je daar je schulden in box 3 vanaf.

Moet ik rekening houden met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling?

Elke inleg die je doet wordt gezien als een schenking aan je kind. Je mag jaarlijks tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Door rekening te houden met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voorkom je dat je kind schenkbelasting moet betalen.

Lees meer over schenken
Heb ik toestemming nodig om te beleggen voor mijn minderjarig kind?

Als ouder heb je de verplichting om te zorgen voor het verantwoord en doelmatig beleggen voor je kind. En de wet zegt dat voor elke belegging van gelden van een minderjarig kind toestemming nodig is van de kantonrechter. Deze machtiging regel je via de rechtbank (kanton in de woonplaats van je kind).

Wat als mijn kind 18 wordt?

Op het moment dat je kind 18 wordt, krijgt hij of zij het beheer over de beleggingen. Je hebt als ouder dan geen toegang en inzicht meer. Wil je als ouder ook na de 18e verjaardag de beleggingen blijven beheren? Kies dan beleggen op je eigen naam.

Starten met beleggen voor je kind?

Chat of bel met ons als je nog vragen hebt. Wij geven geen advies, wel inzicht in de productkenmerken en –voorwaarden zodat je zelf een onderbouwde keuze kunt maken. Wil je eerst in gesprek over de mogelijkheden van beleggen bij Rabobank? Vraag dan een kosteloos oriëntatiegesprek aan.