Ongemerkt een mooi bedrag opbouwen

Ongemerkt een mooi bedrag opbouwen

Je wil natuurlijk dat je geld genoeg groeit om je beleggingsdoel te halen. Het liefst zonder er al te vaak naar om te hoeven kijken. Dat kun je doen door automatisch een bedrag in te leggen. Je kiest zelf het bedrag en de frequentie, bijvoorbeeld elke maand € 50. En je stelt het eenvoudig zelf in.

Wat is Automatisch Inleggen?

Beleggen zonder ernaar om te kijken. Een vast bedrag per dag, week, maand of kwartaal. Je bepaalt zelf de frequentie en het bedrag. Altijd online aan te passen of te stoppen. Eenvoudig zelf in te stellen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren.

Wat levert Automatisch Inleggen op?

Met een automatische inleg kun je ongemerkt een mooi bedrag opbouwen. Het kan al met een klein bedrag, bijvoorbeeld € 50 per maand. Dit kan namelijk oplopen tot een mooi bedrag, dat je straks goed kunt gebruiken. Wil je weten wat het effect is van zo’n klein bedrag op de lange termijn? Bereken wat Automatisch Inleggen jou kan opleveren.

Jouw mogelijkheden
Startbedrag Max. € 500.000 Vul een bedrag in t/m € 500.000 Vul een bedrag in t/m € 500.000 Vul minimaal € 1 in
Maandelijkse inleg Max. € 10.000 Vul een bedrag in van € 0 t/m € 10.000 Vul een bedrag in van € 0 t/m € 10.000 Vul minimaal € 1 in
Looptijd in jaren Max. 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar
Bereken
Marktverwachting
Zeer slecht
Zoals verwacht
Zeer goed

Beleggen

Rendement

Inleg

Verwacht eindbedrag

Met sparen is het verwacht eindbedrag
Hoe is dit berekend?
Let op!  De uitkomst van deze berekening is een verwachting. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Hoe is dit berekend?

Rendement van beleggen

Het rendement berekenen we door te kijken naar beurskoersen uit het verleden en mogelijke scenario’s in de toekomst. Hierdoor kunnen we een inschatting maken van hoe je rendement er mogelijk uitziet bij verschillende marktverwachtingen.

Marktverwachting

De kans is groot dat je beleggingen niet precies uitkomen op de verwachte waarde. Het is dus mogelijk dat je eindwaarde straks hoger of lager is. Daarom laten we je ook zien wat er gebeurt als de markt beter of minder goed presteert dan verwacht.

  • Zoals verwacht: dit is de verwachting bij een gemiddeld marktscenario. De kans op een hogere of een lagere eindwaarde is ongeveer gelijk.
  • Zeer goede markt: dit is de verwachting bij een optimistisch marktscenario. De kans op een hogere eindwaarde is ongeveer 5 %.
  • Zeer slechte markt: dit is de verwachting bij een pessimistisch marktscenario. De kans op een lagere eindwaarde is ongeveer 5 %.

Rekenmethode en beleggingsprofiel

In de berekening gaan we uit van de door jou ingevulde looptijd en je eenmalige en/of maandelijkse inleg. Daarnaast houden we rekening met het beleggingsprofiel. Dit beleggingsprofiel stemmen we af op de looptijd die je hebt gekozen. In de berekening gaan we ervan uit dat het beleggingsprofiel wijzigt in een defensiever profiel richting de einddatum. Hierdoor beperken we de kans op een groot verlies vlak voor de einddatum. Het verwachte rendement is gekoppeld aan het beleggingsprofiel en daalt naar mate het een defensiever profiel betreft. Als tarieven en risico’s in de toekomst veranderen, dan kan dit van invloed zijn op de uitkomst van je berekening.

Kosten

Voor beleggen rekenen we met de kosten van Rabo Beheerd Beleggen Basis voor onze dienstverlening en de fondskosten. Deze kosten zijn al verrekend in het rendement en de eindwaarde. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de beleggingsvorm die je kiest. Dit kan het rendement beïnvloeden. Er is geen rekening gehouden met inflatie en vermogensrendementsheffing.

Rendement van sparen

De spaarrente waarmee we rekenen, is gebaseerd op de rente die je ontvangt als je het geld langere tijd op een spaarrekening laat staan. Deze rente is niet gekoppeld aan een specifiek spaarproduct.

Illustratie portemonnee

Eenmalig of Automatisch Inleggen?

Het is raadzaam om alleen te beleggen met geld dat je voor langere tijd kunt missen. Daarom is het slim om naast je beleggingen altijd een spaarbuffer achter de hand te hebben voor onverwachte uitgaven. Heb je deze buffer op orde én heb je nog geld over, dan kun je een grotere eenmalige inleg overwegen. Het is wel belangrijk dat je jouw beleggingsprofiel goed afstemt op de looptijd en het doelbedrag. Wil je minder geld beleggen en daarnaast rustig opbouwen of je kansen spreiden? Dan kun je kiezen voor Automatisch Inleggen. Een combinatie kan natuurlijk ook. Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je inlegt. Besluit je meer te gaan beleggen, bedenk dan wel dat eventuele kosten op je rendement drukken.

Lucas Houben

Lucas Houben

Belegger

“Als ik ga werken, ben ik zeker van plan om een vast maandbedrag aan beheerd beleggen te gaan besteden. Daarvoor heb je niet veel geld nodig, je kunt al met een klein bedrag per maand beginnen.”

Lees zijn verhaal

Veelgestelde vragen

Waarom wordt mijn (automatische) inleg niet direct belegd en blijft er geld op mijn Rabo BeleggersRekening staan?

Een kleine storting ten opzichte van je totale portefeuillewaarde wordt niet altijd direct belegd. De reden hiervoor is dat het uitvoeren van kleine orders weinig tot geen effect heeft op de resultaten van je portefeuille. Wij controleren bijna dagelijks of het nodig is om orders in te leggen zodat je portefeuille blijft aansluiten op je beleggingsprofiel. Je hoeft hier zelf geen actie op te ondernemen.

Dit betekent dat een kleine inleg van bijvoorbeeld € 100 op een totale portefeuille van € 50.000 niet altijd direct tot kooporders leidt. Je inleg die niet direct wordt belegd, blijft als tegoed op je Rabo BeleggersRekening staan. Deze buffer is gemiddeld 1% van je portefeuillewaarde en zorgt er ook voor dat je het kwartaaltarief kunt betalen.

Meer gemak met Automatisch Inleggen

Wist je dat...

..aan beleggen risico’s verbonden zijn? De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.