Sparen op naam van uw kleinkind of op uw eigen naam

Voor de twee situaties gelden verschillende regels

Als u wilt sparen voor uw kleinkind, dan kunt u:

  • sparen op een spaarrekening op uw eigen naam
  • sparen op een spaarrekening op naam van uw kleinkind

Voor de twee mogelijkheden gelden verschillende regels.

Sparen op een rekening op uw eigen naam

U beslist zelf of en wanneer uw kleinkind over het spaargeld mag beschikken.

  • De rekening staat op uw naam en het spaargeld blijft uw bezit. U kunt het ieder moment schenken aan uw kleinkind, of u kunt het zelf gebruiken.
  • Het spaargeld is een bezitting in box 3. U betaalt alleen belasting als uw nettovermogen meer is dan uw heffingsvrij vermogen. Om uw nettovermogen te bepalen telt u uw bezittingen in box 3 bij elkaar op en trekt u uw schulden in box 3 ervan af.
  • Als u overlijdt, valt het geld in uw nalatenschap. Afhankelijk van het erfrecht komt het tegoed dan wel of niet toe aan uw kleinkind. Hij of zij betaalt dan mogelijk erfbelasting over het spaargeld. Ook als u failliet gaat, valt het tegoed op deze rekening in de faillissementsboedel.

Sparen op een rekening op naam van uw kleinkind

Spaarrekening openen

Voor het openen van een rekening voor een kind jonger dan 18 jaar, is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige. Hij of zij bepaalt of het kind het geld mag gebruiken zolang het kind minderjarig is. Wanneer uw kleinkind 18 jaar wordt, bepaalt hij of zij zelf wat er met het tegoed op de spaarrekening gebeurt.

  • Als u overlijdt hoeft meestal geen erfbelasting te worden betaald. Het geld staat dan al op naam van uw kleinkind. U voorkomt hiermee bijvoorbeeld dat het spaartegoed bij uw overlijden in de boedel valt en dat iemand anders dan uw kleinkind het tegoed erft.
  • Bij een spaarrekening op naam van uw kleinkind is het geld op de rekening vermogen van het kind zelf. U voorkomt zo schenkbelasting die uw kleinkind mogelijk zou moeten betalen als u het bedrag later ineens zou schenken. Houd rekening met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor grootouders aan kleinkinderen.
  • Het tegoed op de spaarrekening is een bezitting van de rekeninghouder in box 3. Is de rekeninghouder jonger dan 18 jaar? Dan rekent de Belastingdienst het tegoed toe aan (ten minste één van) de ouders. U betaalt dan alleen belasting als uw nettovermogen meer is dan uw heffingsvrij vermogen. Om uw nettovermogen te bepalen telt u uw bezittingen in box 3 bij elkaar op en trekt u uw schulden in box 3 ervan af.

Meer lezen over de schenkingsvrijstelling op de website van de Belastingdienst

Schenken onder bewind

Als u niet wilt dat uw kleinkind op zijn 18e vrij over het geld kan beschikken, dan kunt u het geld schenken onder bewind. Er is dan een bewindvoerder voor de spaarrekening, bijvoorbeeld uzelf. De bewindvoerder bepaalt wanneer het kind over het geld mag beschikken. Tot die tijd mag alleen geld worden opgenomen met goedkeuring van de bewindvoerder. Tot de 18e verjaardag van het kind zal de bewindvoerder namens het kind optreden. De overeenkomst van de Rabobank voor het schenken onder bewind is kosteloos. Dit bespaart u notariskosten.

Contact

Rabobank