Zilvervloot sparen voor uw (klein)kind

De oude zilvervlootregeling bestaat helaas niet meer. Ontdek hoe u op andere manieren kunt sparen voor uw (klein)kind.

Zilvervloot sparen

Veel mensen verbinden het woord zilvervloot aan twee dingen: de beroemde zeeheld Piet Hein en de zilvervlootrekening. Zilvervloot sparen is helaas iets van vroeger, al noemen sommige banken hun spaarrekening nog wel zo. Toch kunt u tegenwoordig op verschillende andere manieren sparen voor uw (klein)kind. Zo draagt u bij aan de studie, het rijbewijs of een eigen huis voor uw kind.

Zilvervloot sparen op een zilvervlootrekening

Misschien heeft u zelf ook ooit een zilvervlootrekening gehad. Zilvervloot sparen was een regeling van de overheid voor jongeren van 15 tot 21 jaar. In 1958 werd de Jeugdspaarwet ingevoerd om de jeugd te stimuleren om te sparen. Jongeren die een zilvervlootrekening openden, kregen van de staat op hun 21e verjaardag een premie van 10% van hun spaartegoed (inleg plus rente).

In het begin konden jongeren maximaal 200 gulden per jaar op de zilvervlootrekening sparen. In 1966 werd dat 300 gulden en tien jaar later 480 gulden. In 1992 is de Jeugdspaarwet opgeheven. Zilvervlootsparen is hiermee definitief iets uit het verleden.

Meer over de toekomst van uw (klein)kind

Schenken aan uw kind

Sparen voor uw kleinkind

Uw kind zelf laten sparen

Sparen op naam van uw kind

Contact

Rabobank