Fietsenmaker

Werk in de toekomst

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Hierdoor ben je niet meer zeker of jouw baan over een aantal jaar nog bestaat. Globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen vragen nieuwe kennis en vaardigheden van werknemers en confronteren mensen met verplichte baanwisselingen. Stel dat je (tijdelijk) inkomen verliest, sta je er dan wel eens bij stil hoe je dit kunt opvangen?

Reken maar: Wat kost om- bijscholing?

Situaties

Carrièreswitch

Denk je erover om in de toekomst je dromen te volgen en is het hiervoor nodig om je te laten omscholen? Of denk je dat een andere functie meer toekomstperspectief biedt? In dat geval is het handig om geld apart te zetten. Dan heb je budget om een studie te volgen en inkomensverlies op te vangen. Zet daarom een percentage van je salaris opzij zodat je ruimte hebt om je plannen uit te voeren.

Leven lang leren

In tijden waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen is het ook belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Kijk eens wat een opleiding of cursus kost binnen jouw vakgebied. En als je nu een opleiding zou willen volgen, heb je daar budget voor?

Arbeidsongeschikt

Stel dat een deel van je inkomen wegvalt door arbeidsongeschiktheid. Ben jij daar op voorbereid? In loondienst worden deze risico’s deels afgedekt door je werkgever of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Als ZZP’er dien je dit zelf af te dekken. Hoe kan je dit doen? Hiervoor heb je meerdere mogelijkheden. Als startende ondernemer is het mogelijk om je vrijwillig te verzekeren bij het UWV. Een andere mogelijkheid om dit risico af te dekken is door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een AOV kan ook verstandig zijn als je werknemer bent. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) dekt namelijk niet uw gehele inkomen.

Wegvallen van inkomen

Tenslotte loopt iedereen risico op een (tijdelijk) verlies van inkomen door werkeloosheid of het wegvallen van opdrachtgevers. Hoewel een deel van die risico’s voor werknemers is afgedekt via de WW, is het verstandig om na te denken om een deel van het weggevallen inkomen op te vangen met een bedrag dat je hiervoor hebt gereserveerd. Vooral voor ZZP’ers is het raadzaam hier goed over na te denken omdat zij geen aanspraak op de WW kunnen maken.

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Afspraak