Overlijdensrisicoverzekering overstappen

Je overlijdensrisicoverzekering (ORV) kan mogelijk goedkoper. Ook als je al een ORV hebt. De tarieven zijn namelijk omlaag gegaan. Bereken dus snel opnieuw je premie en bekijk of jij ook een lagere premie voor je overlijdensrisicoverzekering kunt krijgen.

Besluit je om niet over te stappen? Dan verandert er niets. Wil je wel overstappen? Dan kun je dat meteen online regelen. Als je liever eerst een persoonlijk advies wilt, kan dat natuurlijk ook.

Bereken je premie

Liever eerst advies? Vraag een gesprek aan

Dit is een verzekering van Interpolis. Glashelder

Overstappen zonder persoonlijk advies

Wil je overstappen zonder persoonlijk advies? Bel je Rabobank of begin een chat en geef aan dat je wilt overstappen. Je vindt de chatbutton in het menu bovenaan de pagina of onderaan de pagina. Je kunt zelf online een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Nadat je je nieuwe polis hebt ontvangen, kun je contact opnemen met je Rabobank om je bestaande overlijdensrisicoverzekering op te zeggen.

Overstappen met persoonlijk advies

Is je situatie veranderd nadat je je huidige overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten? Dan kan een persoonlijk advies verstandig zijn. Je bespreekt dan samen met een adviseur je financiële situatie.

Het is bijvoorbeeld handig om een adviesgesprek aan te vragen bij het overstappen als:

de samenstelling van je huishouden is veranderd (door samenwonen, trouwen, kinderen of scheiden, bijvoorbeeld)je inkomsten en uitgaven zijn gewijzigd (door bijvoorbeeld een ander salaris)je extra hebt afgelost op je hypotheek waardoor de hypotheekschuld kleiner is en de ORV misschien verlaagd kan wordenje spaargeld hebt opgebouwd waardoor je nabestaanden bijvoorbeeld het wegvallen van je inkomen na overlijden voor een bepaalde periode kunnen opvangen

In dit soort situaties is het, ongeacht de nieuwe premies, verstandig om advies in te winnen. Je kunt dan samen met de adviseur je financiële positie opnieuw in kaart brengen. Het gevolg kan zijn dat je ORV verhoogd of verlaagd moet worden. Of misschien is de verzekering helemaal niet meer nodig.

Verschil tussen advies en zelf online aanvragen

Overstappen met adviesZelf online overstappen

Als je:

inzicht wilt in de financiële situatie van je nabestaanden nu en na overlijdenadvies wilt over verschillende oplossingen en een berekening van de gevolgen voor jouw netto besteedbaar inkomenadvies wilt over de concrete invulling van de overlijdensrisicoverzekering (bijvoorbeeld de hoogte van het verzekerde bedrag, de vorm en de looptijd)

Als je:

weet met welk doel je de overlijdensrisicoverzekering wilt afsluitenweet welk bedrag je wilt verzekeren, met welke looptijd en in welke vormen of je daar zelfstandig keuzes in kunt maken.
Overstappen met en zonder persoonlijk advies: de verschillen

Hieronder zie je de verschillen tussen zelf online aanvragen en met advies.

 

Uitgebreid adviesZonder advies
Jouw financiële situatie nu en in de toekomst bepalen 
-
Adviesrapport 
-
Aanvullend advies tijdens looptijd op je verzoek 
-
Advieskosten€ 675-
Afsluitkosten€ 75 eenmalig€ 125 eenmalig
Onderhoudskosten€ 25 per jaar-
Wijzigingskosten--
Kies jij een vast verzekerd bedrag of dalend bedrag?

Je kunt kiezen tussen een vast verzekerd bedrag of een dalend verzekerd bedrag. Je krijgt bij overlijden één bedrag. Of een uitkering voor je partner.

Gelijkblijvend bedrag

verzekerd bedrag blijft gelijk tijdens de gehele looptijdde uitkering bij overlijden is vast, ongeacht het moment van overlijden voor de einddatum van de verzekering

Dalend bedrag

verzekerd bedrag daalt tijdens de looptijd van de verzekeringde uitkering bij overlijden is aan het begin van de verzekering hoger dan op het einde van de verzekering
Wanneer keert Interpolis uit?

Je nabestaanden krijgen een uitkering als je overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Daarna wordt de verzekering beëindigd.

Wanneer keert Interpolis minder of niet uit?

In sommige gevallen keert Interpolis minder uit, ook als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering. Bijvoorbeeld:

als niet alle premies zijn betaaldals je rookte terwijl je premie betaalde voor een niet-rokerals de verzekeringsnemer of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gafbij terrorismebij oorlog

Overlijdt de verzekerde tijdens een goedgekeurde missie door Ministerie van Defensie? Dan keert Interpolis alleen uit als de verzekering is gekoppeld aan de hypotheek. De maximale uitkering is € 400.000. Interpolis heeft hierover speciale afspraken gemaakt met het Ministerie van Defensie.

In sommige gevallen keert Interpolis niet uit. Bijvoorbeeld:

als de verzekerde in een land was waarvoor een negatief reisadvies geldtals de verzekerde in een buitenlands leger diendeals de verzekerde een terroristische handeling uitvoerdeals de verzekeringsnemer of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gafin geval van zelfdoding, als dit gebeurt binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering

Meer hierover lees je bij vraag 55 en 56 van de voorwaarden.

Waar bestaat de premie uit?

De hoogte van uw maandpremie voor de overlijdensrisicoverzekering is onder andere afhankelijk van:

de leeftijd van de verzekerdehet rookgedrag van de verzekerdede gezondheid van de verzekerde, zoals bij de start van de verzekering wordt beoordeeldhet verzekerde bedrageen dalend of vast verzekerd bedrag

Je betaalt elke maand een andere premie, afhankelijk van je leeftijd en het verzekerde bedrag op dat moment. Op deze manier betaal je altijd precies waarvoor je verzekerd bent. Je krijgt voor de gehele looptijd van de verzekering een overzicht van de premie per maand. Als je je verzekering niet wijzigt en je rookgedrag hetzelfde blijft, staan de premies vast.

Hoeveel zijn de afsluitkosten en onderhoudskosten?

Stap je over, dan betaal je eenmalig – met én zonder persoonlijk advies – € 75 afsluitkosten.

Onderhoudskosten

Je betaalt jaarlijks € 25 onderhoudskosten. Deze kosten betaal je voor de administratie van de verzekering en omdat je kunt blijven rekenen op onze hulp en informatie. Als je vragen hebt, kun je bij ons terecht: online en telefonisch.

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering van Interpolis stopt automatisch als je 75 jaar wordt. Wil je overstappen naar de nieuwe Interpolis Overlijdensrisicoverzekering? We raden je aan de voorwaarden te lezen.

Productvoorwaarden Interpolis Overlijdensrisicoverzekering (PDF) Dienstverlening schade- en zorgverzekeringen (PDF)

Voordelen van de overlijdensrisicoverzekering van Interpolis

Vrij besteedbaar bedrag

Je nabestaanden ontvangen bij je overlijden eenmalig een bedrag. Zij bepalen zelf hoe zij de uitkering gebruiken. Tenzij je verzekering verpand is.

Nooit te veel betalen

Je premie verandert mee. Die past elke maand weer bij je leeftijd en het verzekerd bedrag in die maand. Je betaalt dus iedere maand een andere premie.

Weten waar je aan toe bent

Bij de start van de verzekering weet je alle premies al. Verander je niets aan je verzekering én je rookgedrag? Dan staan de premies vast. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Nog geen klant?

Ben je nog geen klant van de Rabobank maar wil je wel zo’n glasheldere verzekering van Interpolis?Lees hier hoe je klant wordt.

Wil jij minder premie betalen voor je overlijdensrisicoverzekering?

Bereken je premie en sluit de ORV met of zonder advies af.

Bereken je premie

Liever eerst advies? Vraag een gesprek aan