Informatie over Overlijdensrisicoverzekering

Informatie over Overlijdensrisicoverzekering

Hoe werkt de Interpolis overlijdensverzekering?

Hieronder meer informatie over wat een overlijdensrisicoverzekering is, wanneer de verzekering uitkeert en aan wie en de voorwaarden.

Wie kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Iedere inwoner van Nederland vanaf 18 jaar kan een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De minimale leeftijd van de verzekerde is 15 jaar en de maximale leeftijd van de verzekerde bij aanvang van de verzekering is 67 jaar.

Wat is verzekerd?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die uitbetaalt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering. Na de einddatum van de verzekering zal er geen uitkering plaatsvinden van het verzekerd bedrag.

Keuze voor gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag

Als je voor een overlijdensrisicoverzekering van Interpolis kiest, heb je de keuze uit een gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag. Wat we daarmee bedoelen lees je hieronder.

Gelijkblijvend bedrag

 • verzekerd bedrag blijft gelijk tijdens de gehele looptijd 
 • vaste uitkering, ongeacht het moment van overlijden

Dalend bedrag

 • verzekerd bedrag daalt tijdens de looptijd van de verzekering
 • als je aan het begin van de looptijd overlijdt, is de uitkering hoger
 • je kunt kiezen voor een lineair- of annuïtair dalend verzekerd bedrag

In alle gevallen is de looptijd van de verzekering minimaal 1 jaar. De verzekering eindigt op de vooraf vastgestelde einddatum. Een einddatum na de 75e verjaardag van de verzekerde kan niet gekozen worden.

Uitkering

Wanneer keert Interpolis uit?

Interpolis keert uit aan de begunstigden wanneer als je overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Daarna wordt de verzekering beëindigd.

Aan wie keert Interpolis uit?

Interpolis keert uit aan de begunstigden wanneer als je overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Daarna wordt de verzekering beëindigd.

Wanneer keert Interpolis minder of niet uit?

In sommige gevallen keert Interpolis minder uit. Bijvoorbeeld: 

 • als niet alle premies zijn betaald 
 • als de verzekerde rookt terwijl er premie werd betaald voor een niet-roker 
 • als de verzekeringsnemer of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf 
 • bij terrorisme 
 • bij oorlog

Overlijdt de verzekerde tijdens een goedgekeurde missie door Ministerie van Defensie? Dan keert de verzekering alleen uit als deze is gekoppeld aan de hypotheek. De maximale uitkering is € 400.000. Verzekeraars maakten hierover speciale afspraken met het Ministerie van Defensie.

In sommige gevallen keert Interpolis niet uit. Bijvoorbeeld:

 • als de verzekerde in een land is waarvoor een negatief reisadvies geldt 
 • als de verzekerde in een buitenlands leger dient 
 • als de verzekerde terroristische handelingen uitvoert 
 • als de verzekeringsnemer of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf
 • in geval van zelfdoding, als dit gebeurt binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering
 • als de verzekerde overlijdt na de einddatum van de verzekering

Meer hierover lees je bij vragen 45 tot en met 58 van de voorwaarden (PDF).

Medische acceptatie

Na ontvangst van de aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering nodigt Interpolis de verzekerde via SMS uit om een digitale gezondheidsverklaring in te vullen. 99% wordt geaccepteerd.

Interpolis vraagt niet naar ziekten in de familie en erfelijke aanleg. Je kunt meestal ook bij Interpolis terecht als je chronisch ziek bent. Een gevaarlijk beroep of een gevaarlijke sport is voor Interpolis geen probleem.

Premie

De hoogte van je maandpremie voor de overlijdensrisicoverzekering is onder andere afhankelijk van: 

 • je leeftijd 
 • je rookgedrag 
 • je gezondheid, die bij de start van de verzekering wordt beoordeeld 
 • het bedrag dat je wilt verzekeren
 • de keuze voor een dalend of vast verzekerd bedrag 

Je betaalt elke maand een andere premie, afhankelijk van je leeftijd en het verzekerde bedrag op dat moment. Op deze manier betaal je altijd precies waarvoor je verzekerd bent. Deze premie is inclusief verzekeringskosten. Deze bestaan uit een vast bedrag van € 1,20 per maand, én € 0,15 voor iedere € 10.000 die verzekerd wordt.

Bereken je premie

Wijzigen

Wil je de verzekering wijzigen of veranderen je gegevens, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Rabobank. Bij een verhoging van het risico moet een nieuwe digitale gezondheidsverklaring ingevuld worden.

Stopzetten

Wil je de verzekering stopzetten, geef dit door aan jouw Rabobank. Je kunt de verzekering op iedere dag van de maand stoppen. Als je voor de rest van de maand al hebt betaald, krijg je premie terug.

Verpanding

Je kunt de verzekering verpanden. De Rabobank stelt dit niet als eis maar andere geldgevers kunnen hierom vragen. De geldgever is dan de ‘pandhouder’. De geldgever wil er zeker van zijn dat de schuld wordt terugbetaald, bijvoorbeeld van een hypotheek.

Overlijdt de verzekerde? Dan krijgt de geldgever de uitkering of een deel van de uitkering. Blijft er een bedrag over nadat de schuld is terugbetaald? Dan keren wij dat uit aan de begunstigde(n).

Is de verzekering verpand? En wil je iets aan de verzekering veranderen? Of wil je de verzekering stoppen? Dat kan alleen met toestemming van de pandhouder.

Het verpanden van de overlijdensrisicoverzekering en/of een betalingsopdracht is niet online aan te vragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Soms is een betalingsopdracht handig

In een betalingsopdracht staat dat de uitkering naar de eerste begunstigde gaat en dus niet naar de pandhouder. Uit naam van deze begunstigde maken we het bedrag van de verpanding vervolgens over naar de pandhouder. Deze begunstigde tekent daarvoor de betalingsopdracht.

Een betalingsopdracht wordt vaak gemaakt omdat dit gunstiger is voor erfbelasting. Of een betalingsopdracht zinvol is, hangt af van je persoonlijke situatie. Een notaris kan je hierover adviseren.

Voorwaarden

We raden je aan de voorwaarden te lezen voordat je de ORV afsluit.

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering (PDF)