Baanbrekende zorginnovatie

Pakt u de handschoen op?

Waardevolle zorg blijven bieden en tegelijkertijd werken aan innovatieve oplossingen. Dat is goed voor uw patiënten en cliënten én biedt exportkansen voor uw organisatie. Enkel kostenbeheersingsoperaties maken uw zorginstelling niet toekomstbestendig, want u zult tegelijkertijd moeten blijven investeren in vernieuwing. Hieronder leest u vijf vragen (en antwoorden) over uw innovatiestrategie.

Innovatie in de gezondheidszorg

1. Is de vraag van de burger echt leidend in uw organisatie?

Burgers worden steeds ouder en krijgen vaker te maken met chronische ziektes en multimorbiditeit. Immobiliteit, kwetsbaarheid en eenzaamheid liggen op de loer. Zeker als beschikbare middelen bij zorgaanbieders onder druk staan en mensen meer op zichzelf zijn aangewezen. Tegelijkertijd digitaliseert de samenleving. Daarom is het belangrijk dat u als zorgaanbieder adequaat inspeelt op de (technologische) mogelijkheden én dat uw medewerkers daar klaar voor zijn. Hoe innovatief en ondernemend bent u en is uw organisatie?

2. Heeft u oog voor innovatie om het tij te keren?

Het draait erom de vraag en behoefte van de burger leidend te maken en daar het zorgaanbod op af te stemmen. Van aanbodgedreven naar vraaggestuurde zorg. Niet blijven denken in systeemveranderingen. Maar omarm innovatie en ondernemerschap als cruciale succesfactoren om de Nederlandse zorg toekomstbestendig te maken. Het is kansrijk en inspirerend om de krachten binnen en buiten de sector te bundelen. Inzetten op waardevolle zorg en innovatieve oplossingen is niet alleen goed voor patiënten en cliënten in uw werkgebied, maar biedt mogelijk zelfs exportkansen voor uw organisatie. Landen om ons heen worstelen met vergelijkbare uitdagingen. Met Nederlandse zorginnovaties is dus letterlijk en figuurlijk een wereld te winnen. Wilt u meer weten over het belang van innovatie in de zorg? De website www.diagnosezorginnovatie.nl biedt u meer informatie.

3. Hoe kunt u het voortouw nemen?

De sector heeft behoefte aan meer (klinische) leiders. Mensen die op basis van een inhoudelijke en toekomstgerichte visie meerwaarde bieden aan de patiënt en daarbij ook hun eigen grenzen verleggen. Mensen zoals u, die een cruciale rol spelen bij het stimuleren en aanjagen van innovatie en ondernemerschap binnen de organisatie. Met kostenbeheersingsoperaties alleen – hoe noodzakelijk ook – maakt u uw zorginstelling niet toekomstbestendig. U moet ook blijven investeren in vernieuwing. In Nederland beschikken we over uitstekende zorgprofessionals, innovatieve bedrijven en researchinstituten met internationaal aanzien. Door die werelden meer met elkaar te verbinden, ontstaan baanbrekende innovaties. Het komt nu aan op visie, lef en ondernemerschap. Pakt u de handschoen op?

4. Benieuwd hoe uw collega’s het aanpakken?

Cees Buren, CFO van Radboudumc: "Het Radboudumc wil een betekenisvolle rol spelen in de gezondheidszorg en gaat daarbij voor innovatieve, duurzame en betaalbare zorg. De exponentieel toenemende technologische ontwikkelingen bieden daarvoor vele kansen. In Nederland en daarbuiten. Maar daar zitten ook risico’s aan. Het vraagt om andere bekostigingsmodellen en maatwerkafspraken met zorgverzekeraars en banken."

Lees meer inspirerende verhalen van zorgondernemers

5. Waar kunt u terecht voor kennis en financiering?

Wilt u met ons sparren over de juiste strategie en financiering van bestaande en nieuwe activiteiten? Dan zijn wij er voor u. Als Rabobank willen we een belangrijke rol spelen als stimulator van innovatie in de gezondheidszorg. Daarnaast bieden we nieuwe financieringsoplossingen voor uw innovatieplannen. We gaan meer risicodragend investeren in startups en zorgorganisaties die waarde toevoegen voor burger en patiënt. De risicodragende investeringen van de bank lopen via onder meer Rabobank Participaties en andere beleggingsfondsen. Daarnaast willen we optreden als intermediair bij het aantrekken van alternatieve financiering, via bijvoorbeeld obligaties, crowdfunding en social impact bonds.

Wilt u een gesprek over uw strategie en financiering van bestaande en nieuwe activiteiten? Maak dan een afspraak met onze sectormanager.