Een triple–winsituatie

Geert van der Heijden

Geert van der Heijden

De totale omvang van werkkapitaalkredieten bij zorginstellingen is volgens het CBS tussen 2009 en 2013 meer dan gehalveerd. Toch zijn er nog volop kredieten die niet of nauwelijks worden gebruikt. Volgens mij is er sprake van een triple-win situatie als we deze kredieten nog verder kunnen terugbrengen.

Werkkapitaalkrediet

Een werkkapitaalkrediet is een rekening courant krediet waarop een bedrijf tot een afgesproken limiet rood mag staan. Bedrijven gebruiken werkkapitaal om hun dagelijkse financiële verplichtingen mee te voldoen, zoals salarissen of de aankoop van verbruiksmaterialen. De totale omvang van werkkapitaalkredieten bij zorginstellingen kon tussen 2009 en 2013 halveren omdat zorginstellingen het krediet niet gebruikten.

Onnodig, duur en inefficiënt

Ook nu zijn er nog veel ongebruikte werkkapitaalkredieten bij zorginstellingen. Volgens mij is dit een dure en weinig efficiënte oplossing voor de BV Nederland. En wel om drie redenen:

1. Over de ongebruikte kredietruimte betaalt de zorginstelling wel provisiekosten.
2. Voor het ter beschikking stellen van krediet moet een bank middelen van elders aantrekken, dat kost geld. Dit verdient de bank niet terug als het krediet niet of nauwelijks wordt gebruikt.
3. Voor het ter beschikking stellen van kredieten moet een bank namelijk eigen vermogen aanhouden, dit eigen vermogen van is beperkt. Omdat de vermogenseisen van de toezichthouder steeds strenger worden, moeten we selectief zijn in onze keuze voor wie we krediet ter beschikking stellen. We zetten deze ongebruikte kredieten veel liever in bij bedrijven die het ook echt nodig hebben.

Discussie over nut en noodzaak gewenst

Veel zorginstellingen peinzen er niet over om hun ongebruikte krediet op te zeggen. Zij wijzen naar de snel wijzigende regelgeving, en vooral naar de zorgverzekeraars en gemeenten. Deze laatste stellen straks mogelijk contractueel aanvullende liquiditeitseisen, en bevoorschotten niet meer. Toch loont het volgens mij de moeite om in gesprek te gaan over het nut en de noodzaak van het werkkapitaalkrediet. Een triple-winsituatie ligt immers in het verschiet!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 11 augustus 2016

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Gezondheidszorg

Contact

Rabobank