Zorgvastgoed bestaat straks niet meer

Geert van der Heijden

Geert van der Heijden

Half mei hebben we tijdens een informeel diner met stakeholders uit de zorg de nieuwe visie van de Rabobank op zorgvastgoed gepresenteerd. Door de ontwikkelingen in de zorg zal het huidige grootschalige institutionele zorgvastgoed verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt vastgoed waar wonen en service op de eerste plaats staan. Er is sprake van een verschuiving naar steeds meer 'levensloopbestendige woningen waarin zorg geleverd kan worden'. Zorgvastgoed bestaat dus straks niet meer.

Niet alleen

We staan met deze visie niet alleen. Tijdens de bijeenkomst gaven ook Vitaal Zorgvast (onderdeel van de BAM-groep) en de directie van De Leyhoeve (een nieuw woon/zorginitiatief voor 55-plussers in Tilburg) hun visie op de toekomst van zorgvastgoed. We zien alle drie dat dit vastgoed steeds meer bepaald wordt door wooncomfort, flexibiliteit, alternatieve aanwendbaarheid en nabijheid van voorzieningen.

Reële huurprijzen

Daarnaast is het van belang dat de exploitatie van het vastgoed is gebaseerd op een reële markthuur in plaats van op de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Deze overheidsvergoeding valt namelijk in veel gevallen hoger uit. Omdat het scheiden van wonen en zorg verder wordt doorgevoerd, zullen mensen zelf moeten gaan betalen voor wonen. Op termijn zal het vastgoed daarom ook te exploiteren moeten zijn op basis van een reële huur. U zult daarom in uw businesscase moeten uitgaan van de financiële mogelijkheden van uw cliënt in plaats van de NHC. Anders rekent u zich onterecht rijk!

Nieuwe partijen

Ook zien we nieuwe partijen in de markt die nog nooit gehoord hebben van de NHC. Zij ontwikkelen nieuwe concepten die vaak veel beter aansluiten op de zorgvraag dan het traditionele aanbod. Als bank zijn we actief in beide werelden en in allebei is nog lang niet alles uitgekristalliseerd. Die onzekerheid maakt het ook voor ons wel eens lastig. Het is dan ook essentieel om relevante stakeholders (zorgverzekeraars, banken en gemeenten) vanaf het begin af aan te betrekken bij de ontwikkeling van uw plannen.

Dé zorgbehoevende bestaat niet

Zo wordt zorgvastgoed steeds meer gewoon vastgoed met allerlei prijs- en kwaliteitsverschillen, zodat aan ieders wens tegemoet gekomen kan worden. Want zoals Maxima al zei dat dé Nederlander niet bestaat, zo bestaat ook dé zorgbehoevende niet.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 19 mei 2016

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Gezondheidszorg

Contact

Rabobank