Mannelijke huisarts in gesprek met patient

Creëer nú ruimte voor de huisartsenpraktijk van de toekomst

Het vak van huisarts verandert de komende jaren flink. Van technologische ontwikkelingen tot de bekostiging en van de manier van dienstverlening tot de grootte van de organisatie. Voor jou als huisarts is het daarom belangrijk om nu al een visie te ontwikkelen op de toekomst. Maar hoe doe je dat, met overvolle wachtruimtes en een drukke praktijk? Nieuwe technologieën en goede samenwerking helpen je hierbij.

Wat verandert er binnen jouw vakgebied?

Door de verschuiving van zorg voor zieken naar dienstverlening aan burgers gaat de huisarts steeds meer adviseren en ondersteunen.De verantwoordelijkheid om goed met de gezondheid of behandeling om te gaan, komt meer en meer te liggen bij de burger. De huisarts beoordeelt of de burger met deze verantwoordelijkheid om kan gaan. Waar nodig versterkt de huisarts deze vaardigheden via bijvoorbeeld cursussen, ondersteuning vanuit de WMO of participatie in wijkinitiatieven.De samenleving en de zorgverzekeraar vragen om meer inzicht en transparantie in de kosten - de huisarts zal zich meer moeten verantwoorden. Concepten als ‘value based health care’ of ‘triple aim’ zijn gebaseerd op meer inzicht in gezondheidswinst op basis van kwaliteit en kostenverlaging.De invloed van technologische gezondheidszorg zorgt voor grote veranderingen in alle fasen in de zorgwaardecyclus.

Ontdek 22 technologieën die van invloed zijn

Zo maak je tijd om op deze veranderingen in te spelen

De vernieuwingen in het werkveld vragen om veranderingsbereidheid van jou als huisarts, flexibiliteit in omvang en plaats van de praktijk en de bereidheid tot het overdragen van taken. Je krijgt hiervoor ruimte in je agenda door gebruik te maken van nieuwe technologieën en nieuwe samenwerkingsvormen te zoeken.

Gebruik de mogelijkheden van technologieën

Communicatie met de patiënt

Huisartsen krijgen de komende jaren steeds meer keuze in diverse vormen van communicatie zoals: e-consult, beeldbellen en het gebruik van apps. De patiënt komt nu al steeds minder vaak fysiek naar een consult. Dat zal de komende jaren alleen maar toenemen, mede ingegeven door de wens van de burger. Meer huisartsen bieden nu al de mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken, een consult te geven of online recepten aan te vragen. Ook stijgt het aantal mensen dat eerst online te rade gaat. Denk aan het succes van thuisarts.nl.

"Samen met andere zorgverleners kun je via een rijk aanbod aan communicatiemogelijkheden antwoord geven."

Behandelen van de patiënt en diagnose stellen

Er komen steeds meer hulpmiddelen om data van de patiënt mee te laten wegen in de keuze van de behandeling. Nu al zijn innovaties beschikbaar voor de eerste lijn, zoals E-nose (analyse op basis van ademanalyse voor diagnose hoofd-hals kanker), Pacmed voor de vergelijking van behandelopties of Skinvision (app voor vaststelling huidkanker). Een ander succesvol nieuwe concept is COPD in Beeld.

Met COPD InBeeld van zorgorganisaties Sensire en het Slingeland ziekenhuis krijgen COPD-patiënten hun behandeling grotendeels thuis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de FocusCura-producten cVitals en cContact. Na goede resultaten bij de eerste patiëntgroepen, komt COPD InBeeld nu breed beschikbaar in het oosten van het land met volledige vergoeding van zorgverzekeraar Menzis.

Zoek nieuwe samenwerkingsvormen

Van gezondheidscentrum naar anderhalvelijn

Kaderartsen worden ingezet voor bijvoorbeeld beweegzorg of voor ouderenzorg. Zij kunnen jou als huisarts ondersteunen in gespecialiseerde vragen, waardoor de patiënt sneller kan worden geholpen en minder mensen in het ziekenhuis terecht komen. Ook zijn specialisten steeds vaker een dagdeel beschikbaar voor gespecialiseerd consult.

Van wijk naar regio

Waar nu gezondheidscentra een wijk bedienen, is de verwachting dat dit op termijn wordt opgeschaald naar een regiosamenwerking met zorggroepen die nu al chronische zorg inkopen bij de zorgverzekeraars. Als je meer taken in samenspraak met zorggroepen organiseert en expertise deelt in de regio, is dit efficiënter en effectiever.

"Met behulp van de data van jouw patiënten word je steeds meer de regisseur."

Van binnen naar buiten de zorg

Samenwerken in de eerste lijn kan nog veel intensiever, zoals met de fysiotherapeut, tandarts en diëtist. Daarnaast is samenwerking buiten de zorg zoals met gemeente, school, sportvereniging of opticien de richting om de vragen van de toekomst te beantwoorden.

Speel in op de veranderingen

Uniek aan het Nederlandse zorgsysteem is de drempelloze toegang naar de zorg. Als huisarts speel je hierin als poortwachter een hoofdrol. Bij de toename van vragen van patiënten kun je samen met andere zorgverleners en via diverse communicatiemogelijkheden een goed antwoord blijven geven. Met behulp van de data van jouw patiënten word je steeds meer de regisseur, waarbij je hen op termijn proactief kunt benaderen om hun de gezondheid op hoog niveau te houden. Om deze veranderingen te realiseren, moet je ruimte maken.

We gaan graag in gesprek over hoe je voorbereidingen kunt treffen om ook op termijn nog een gelukkige huisarts te zijn. Er zijn diverse financieringsmogelijkheden die kunnen bijdragen om ideeën over dienstverlening in de toekomst te realiseren.

Krijg inzicht in financieringsmogelijkheden

Marleen Jansen

Marleen Jansen

  • Sectorspecialist
  • Gezondheidszorg
(06) 22 40 98 94 LinkedIn