Innovatie is veel te populair!

Sectorspecialist gezondheidszorg Marleen Jansen

Marleen Jansen

Op 23 juni stond een artikel in het Financieel Dagblad dat overheden geen idee hebben of het geld aan innovatie en ondernemerschap goed besteed wordt. Europese landen geven jaarlijks 152 miljard uit aan ondernemingen, als steuntje in rug om sneller te groeien en te vernieuwen. Een mooie investering, maar beleidsmakers hebben geen flauw idee of deze financiële bijdrage tot resultaten leidt.

Terug naar de basis

Volgens Dries Faems, hoogleraar Innovatie en Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, moeten overheden terug naar de basis. 'Het innovatiebeleid in Europa, maar ook op nationaal niveau, is op hol geslagen. Iedereen is bezig met subsidies, incubators en innovatievouchers. Daar zijn bureaucratische kosten aan verbonden. Het is belangrijk om na te gaan wat nu echt de kernproblemen zijn voor ondernemers. Volgens mij heeft dat niets met innovatievouchers te maken.

Lees meer over dit onderwerp in het financieel dagblad

Ondersteuning versterkt succes innovatie

Voor de gezondheidszorg is het succesvol invoeren van innovatie, of zoals veel mensen in de zorg het noemen: zorgvernieuwing, van belang om de toenemende zorgvraag aan te kunnen. Bijvoorbeeld door het inzetten van ‘beeldbellen’ kunnen mensen langer thuis wonen en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. De Nederlandse overheid zet zich in om innovatie beter te ondersteunen. Toch zijn er wat mij betreft nog een aantal stappen te zetten om reguliere ondernemersregelingen beter voor de zorg te ontsluiten en het ondernemerschap te versterken. Denk aan de loonsubsidie bij de WBSO of het Borgstellingskrediet MKB. Daarbij niet te vergeten de discussie over het wel of niet toepassen en verrekenen van BTW of het aanbieden van colleges over ondernemerschap via de reguliere zorgopleidingen.

Netwerk en kennis even belangrijk als financiering

Natuurlijk hebben wij als bank een rol in de financiering van zorgvernieuwing en het versterken van ondernemerschap. Mijn ervaring is dat, naast financiering, het ontsluiten van een netwerk of het bieden van kennis net zo belangrijk is voor het succesvol bereiken van de markt. Een onderneming die bereid is uw innovatie te testen of een netwerk in de zorg om de eerste klanten binnen te krijgen. Mijn collega’s en ik zetten zich graag in om uw innovatie in de zorg succesvol te maken!

Lees meer over financiering voor innovatie in de zorg op Rabobank.nl/zorginnovatie

Contact

Rabobank