Banking for Food

Michel van Schaijk

Michel van schaik

Tijdens het World Healthcare Forum in Den Haag mocht ik onlangs een sessie modereren over voeding en gezondheid.

Mijn collega Barbara Baarsma, Directeur RaboResearch, begon met een toelichting op een recent onderzoek dat Rabobank heeft laten doen onder consumenten. Daaruit blijkt dat 95% van de Nederlanders bij het boodschappen doen kijkt naar de bijdrage van voeding aan hun gezondheid. Bovendien geeft één op de twee consumenten aan dat men bereid is meer te betalen voor voeding als ze daarmee ziektes kunnen voorkomen.

Preventie

Ik vind dat een bemoedigende uitkomst. Zeker in het licht van de enorme toename aan chronische ziekten, waarbij leefstijl (o.a. voeding en bewegen) vaak een belangrijke en oorzakelijke rol speelt. Preventie kan veel ziekteleed voorkomen. Dat begint eigenlijk al vóór de conceptie. Voeding heeft namelijk ook invloed op hoe genen tot expressie komen. Bij de individu, maar ook bij kinderen en kleinkinderen.

Kennis

Veel respondenten die hebben meegewerkt aan ons onderzoek gaven echter ook aan dat zij onvoldoende kennis hebben om gezonde keuzes te maken als het gaat om voeding. Er is verwarring over wat wel of niet gezond eten is. Wie helpt deze mensen op weg?

Uit de paneldiscussies, waaraan vertegenwoordigers van zorgaanbieders, cateraars, onderzoekswereld, investeerders en zorgverzekeraars deelnamen, kwam duidelijk naar voren dat ook de zorgsector een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de aandacht voor voeding. Concrete voorbeelden kwamen aan de orde, waarbij zorginstellingen – in samenwerking met bedrijfsleven, universiteit en zorgverzekeraars - werk maken van het aanbieden van gezonde(re) maaltijden.

Snel opschalen

Een belangrijk aandachtspunt is nog wel om bewezen effectieve interventies op het gebied van voeding snel op te schalen. Dat vereist ondernemerschap en goed onderbouwde business-cases, maar ook nieuwe vormen van zorgcontractering.

Investering

Als internationale Food- en Agri-bank met tevens een focus op de Nederlandse gezondheidszorg willen wij een impactvolle bijdrage leveren op het thema voeding en gezondheid. Ik zie dat als een investering in de vitaliteit van de BV Nederland. Er is nog een wereld te winnen als het gaat om gezonde voeding.

Met de Kerstdagen voor de deur wens ik u hele fijne en zinvolle feestdagen toe. Geniet vooral ook van de maaltijden. Lekker en gezond eten sluiten elkaar gelukkig niet uit. Dank voor uw vertrouwen in 2016 en alvast een goed begin van 2017.

Blog, 15 december 2016

Lees meer over voeding en gezondheid

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Contact

Rabobank