Testbed

Michel van Schaik

Michel van schaik

Het is niet de vraag óf, maar in welk tempo de zorgverlening gaat digitaliseren. Dat werd heel duidelijk tijdens de eHealthweek. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseerde dit event om Nederland op de kaart te zetten als de ‘place to be’ voor start-ups en scale-ups. En het is waar dat de technologische mogelijkheden indrukwekkend zijn. En ook dat er talloze ondernemers zijn met oplossingen die mogelijk ‘disruptief’ kunnen zijn voor het bestaande zorgaanbod.

De energie en het geloof in eigen kunnen in dat domein zijn ronduit indrukwekkend en aanstekelijk. Veel ondernemers dromen van een snelgroeiend bedrijf. Zij zijn bereid ook persoonlijk hun (financiële) nek flink uit te steken, met of zonder steun van investeerders. Maar als we eerlijk zijn, heeft eHealth tot nu toe weinig impact gehad op het zorgaanbod.

Kaasschaafmethode

Hoe anders is het klimaat bij de ‘gevestigde orde’? Veel zorginstellingen komen steeds meer onder druk te staan. Soms heeft dat te maken met veranderingen in wet- en regelgeving. Zoals bijvoorbeeld in de thuiszorg, ggz, jeugdzorg en verslavingszorg. In de ziekenhuissector zien we dat instellingen het moeilijker krijgen omdat de groei omslaat in krimp en de toenemende kosten van dure geneesmiddelen de exploitatieresultaten onder druk zetten. De kaasschaaf wordt driftig gehanteerd om uit de rode cijfers te blijven. Steeds meer instellingen zitten in de overlevingsmode. Vaak ontbreekt het aan middelen om ruimhartig te investeren in innovatie, zoals dat in andere bedrijfstakken wel gebeurt. Ook de vaak grote schuldposities bieden weinig tot geen ruimte om nieuwe leningen aan te trekken bij banken. Bijvoorbeeld om een prijzig EPD-systeem te kopen en implementeren. Integendeel, sommige ziekenhuizen hebben de grenzen van hun leencapaciteit overschreden. Een beroep doen op de aandeelhouders is ook geen optie. Die zijn er namelijk niet.

Werelden verbinden

Kortom, twee werelden die qua oriëntatie en verwachtingspatronen ver uiteen liggen. Ik zie het als een belangrijke rol dat wij als bank in beide domeinen investeren en deze vaak gescheiden werelden dichter bij elkaar brengen. Bestaande zorgaanbieders hebben het creatieve vermogen en het ondernemerschap van start-ups nodig om zichzelf aan te kunnen passen aan de snel veranderende buitenwereld. Omgekeerd hebben start-ups bestaande zorgaanbieders nodig als ‘launching customer’ en om toegang te krijgen tot een klantenbestand. Door samen te werken kunnen innovaties sneller worden ontwikkeld, toegepast en uiteindelijk breed worden uitgerold. Zogenaamde eco-systemen zijn essentieel om de systeemsprong te maken waar Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van VWS, in dit artikel op doelt.

Door kennis, netwerken en kapitaal met elkaar te verbinden kunnen wij als bank helpen om Nederland te positioneren als ‘testbed’ voor zorginnovatie. Daardoor kunnen Nederlandse patiënten en cliënten sneller profiteren van innovatieve oplossingen. Bedrijven die hieraan bijdragen zullen groeien en dragen bij aan werkgelegenheid en versterken onze internationale concurrentiepositie. Kortom, met zorginnovaties is letterlijk en figuurlijk een wereld te winnen. Om de beweging van zorginnovatie extra kracht bij te zetten hebben we besloten onze activiteiten als risicodragende kapitaalverschaffer in de zorg te intensiveren en doen we steeds vaker eerder investeringen in die partijen die de zorg transformeren. Investeren in de zorg om bij te dragen aan vitale en productieve gemeenschappen. Dat is waar we voor gaan!

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 30 augustus 2016

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Gezondheidszorg

“Tijd voor een systeemsprong in de zorg”

eHealth: must voor cliënt én zorgprofessional

“Omarm het digitale veld op een goede manier”

“Alles wat digitaal kan, gáát ook digitaal”

Terug naar het overzicht

Contact

Rabobank