Financiële leegstand

Suzanne van Hoeve

Suzanne van Hoeve

Op 4 juli 2016 bracht Actiz (organisatie van zorgondernemers) het bericht dat zorgorganisaties flexibel zijn in het gebruik van hun vastgoed. Deze flexibiliteit voorkomt weliswaar leegstand, maar de problemen die er zijn, zijn toch groter dan ze op het eerste gezicht lijken. Vaak dekken de huurinkomsten van de nieuwe woonzorgconcepten de kosten niet. Of er is sprake van een langetermijnhuurcontract zonder opzegmogelijkheid, terwijl er eigenlijk geen behoefte meer is aan die ruimte. Deze zogenaamde ‘financiële leegstand’ is niet direct zichtbaar, maar daarom niet minder erg, zo luidde het bericht.

Eens

Als financier in de care sector herken ik dit en onderschrijf ik de ernst. Onopzegbare langetermijnhuurcontracten hangen vaak als een molensteen om de nek van een zorginstelling. De huurprijs is vaak nog vastgesteld op basis van de normatieve huisvestingscomponent (de NHC). Maar de huurstroom op basis van het scheiden van wonen en zorg dekt deze hoge huurprijs bij lange na niet.

Voor de buitenwereld onzichtbaar

In veel gevallen vormt deze leegstand geen acuut probleem. Deze onrendabele vastgoedexploitatie kan in veel gevallen namelijk gecompenseerd worden door de ‘overwinst’ op intramurale plaatsen en/of door in het verleden opgebouwde buffers. Daarmee blijft deze financiële leegstand voor de buitenwereld vaak onzichtbaar.

Schuif het niet op de lange baan

Dit is echter geen reden om het onderwerp dan maar vooruit te schuiven. Integendeel. Juist nú is het zaak om dit probleem inzichtelijk te krijgen en bespreekbaar te maken met stakeholders (de verhuurder, zorginkopers, de bank). Want de ruimte voor interne compensatie zal de komende jaren steeds kleiner worden. Dat kan uiteindelijk zelfs gevolgen hebben voor de continuïteit van zorginstellingen.

Betrek stakeholders bij het oplossen

Het is belangrijk om de belangrijkste stakeholders te betrekken bij het vinden van oplossingen. Zeker als duidelijk is dat de instelling daar zelfstandig niet toe in staat zal zijn. Naast de verhuurder denk ik dan aan de zorginkopers (zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of gemeenten). Maar bespreek het ook met de bank. Hoe eerder hoe beter.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als alle stakeholders het erover eens zijn dat een zorginstelling bestaansrecht heeft en waarde toevoegt dan zullen partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten nemen bij het oplossen van financiële leegstand. Ik denk dat het daarbij essentieel is dat er consensus is over de langetermijnstrategie van de zorginstelling.

Via meerjarencontracten kunnen dan afspraken worden gemaakt om toe te werken naar de stip op de horizon en tegelijkertijd de financiële leegstand weg te werken. Als bank willen wij onze klanten hierin actief ondersteunen.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 25 augustus 2016

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Gezondheidszorg

Contact

Rabobank