Grensverleggende zorg

Denk anders, neem risico’s en dóé iets - Jannette Spiering

Als initiator van De Hogeweyk, het eerste dementiedorp in de  wereld, heeft Jannette Spiering grenzen in de ouderenzorg verlegd. Ook internationaal is er enorme belangstelling voor het concept. “De hele wereld zoekt naar andere oplossingen voor mensen met dementie.”

“Bij grensverleggende zorg kijk je naar de mens in zijn geheel. Het gaat om de drie-eenheid wonen, welzijn en zorg. Als iemand niet meer thuis kan wonen, is het belangrijk om aan die drie domeinen van het leven inhoud te kunnen geven. Daarnaast denk ik dat je een zorgorganisatie vanuit het gewone leven van die bewoner moet opbouwen. Iedere zorgorganisatie heeft in zijn visie wel de klant centraal staan, maar is dat ook zo? Zijn we werkelijk bereid om instituties te ontmantelen, anders te bouwen en te organiseren en risico’s te nemen waardoor we de mens centraal stellen? Onze visie is niets anders dan afvragen wat je voor jezelf of je ouders zou willen. In ons nieuwe thuis voor mensen met dementie ondersteunen wij met hoogopgeleide professionals het gewone, herkenbare leven van dementerenden die zich veilig en vrij kunnen bewegen in een wijk, boodschappen doen, koken, wassen en naar activiteiten gaan.”

Geaccepteerde risico’s

“Kan ik bewoners bij mooi weer zelfstandig naar buiten laten gaan, als ik weet dat er ergens een stoeptegel los ligt? Wat zou je zelf willen? Vallen is een geaccepteerd risico. Het is raar te veronderstellen dat wanneer je over de drempel van een instituut stapt er geen risico’s zijn. Dat je niet meer valt, dat niemand een keer een pil vergeet en het altijd goed gaat met voedselveiligheid. Zo zit het gewone leven niet in elkaar, ook niet het leven van mensen met dementie. Wat is een geaccepteerd risico waardoor er veel kwaliteit van leven blijft? Daar gaat het om als we grenzen in de zorg willen verleggen.”

“We hebben een heleboel partijen nodig om dat uiteindelijk te bereiken. Kwaliteit van leven zit niet in het feit of we gesloten of open afvalemmers hebben of een mop tegen de muur staat of hangt. We moeten het lef hebben om het bestaande los te laten en met elkaar in discussie gaan. Iedereen moet mee willen doen. In Hogeweyk en in andere locaties van Vivium hebben we laten zien dat dat kan en medewerkers, vrijwilligers, relaties van bewoners ‘meegenomen’ in wat we wel en vooral ook wat we niet doen.”

Mindset

Met een andere mindset is het mogelijk om het anders te doen, benadrukt Spiering. “Ook met een oud gebouw en het huidige tarief kun je in leefstijl met elkaar wonen, een normale huishouding voeren, toekomen aan leven en zingeving, de organisatie ombouwen en zorgen dat medewerkers en families gaan meedoen.” Inmiddels is er veel internationale belangstelling voor de Hogeweyk. “De hele wereld zoekt naar andere oplossingen voor  mensen met dementie. Er komen er zo ontzettend veel aan,  dat gaat met enorme kosten gepaard. Initiatieven waarmee je de zorg kunt downsizen en het gewone leven ruimte geeft, zijn kansrijk. Wij beweren niet het ei van Columbus te hebben, maar we dóén in ieder geval iets.”

Jannette Spiering

Jannette Spiering is verantwoordelijk voor alle intramurale psychogeriatrische zorg van Vivium Zorggroep. Zij is een van de grondleggers van een innovatief concept voor kleinschalig wonen in leefstijl voor ouderen met dementie. Vanwege de enorme belangstelling voor haar aanpak reist Jannette inmiddels de hele wereld over. 

Contact

Rabobank