Grensverleggende zorg

Medisch leiderschap en het verbinden van talent - Carina Hilders

“De gezondheidszorg heeft vooral medisch leiderschap nodig”, stelt Carina Hilders. “Iedere medisch professional heeft bepaalde talenten. Het gaat erom dat we die talenten beter benutten en met elkaar verbinden zodat een transitie naar het ecosysteem plaatsvindt. Dat kan alleen door een cultuur van constante verbetering en innovatie.”

Ziekenhuizen hebben veelal een duaal besturingsmodel met de managers aan de ene en de medisch specialisten aan de andere kant. “Het zijn complexe organisaties die moeilijk bestuurbaar zijn volgens topdown-principes. Door de inzichten van de medisch professionals te gebruiken is het wel mogelijk om sturing te geven. Deze professionals kunnen die twee werelden bij elkaar brengen.” Die balans tussen het medische en het managementdomein blijft delicaat. “Als eindverantwoordelijke voor kwaliteit en veiligheid, wil ik precies weten wat er goed gaat in het ziekenhuis en waar verbetering nodig is. Ik stuur dan op processen. Het medische domein is alleen niet altijd vast te leggen in protocollen en behandelmodaliteiten. Daarbij gaan we meer naar zorg op maat, naar de patiënt in de regie en ‘end-of-life-care’. We gaan terug naar ‘slow medicine’, waarbij we doorvragen naar wat de patiënt belangrijk vindt. Het medische domein wordt daardoor flexibeler.“

Verbetering en vernieuwing

Transparantie, communicatie, veerkracht, visie, respect, het constant willen leren en betrokken zijn. Volgens Hilders dé kernwoorden voor het leiderschap van nu.

“Die professional op de werkvloer vormt samen met collega’s dat leiderschap. Door gezamenlijk voortdurend te werken aan verbetering en vernieuwing, komt die transitie op gang.” Hilders probeert in dit proces mensen samen te brengen. Een manager die niet begrijpt dat het tijdens een operatie onmogelijk is om de medicatie te registreren, vraagt zij om twee weken mee te lopen op die OK. Zodat hij ziet wat er gebeurt. “Tegelijkertijd vraag ik medisch specialisten zich te verdiepen in de manager die binnen zijn budget moet blijven.”

Begin bij jezelf

Medisch leiderschap is een organisatorisch proces, maar het begint bij de professional zelf. “Wie ben ik, wat kan ik en waar krijg ik energie van? Wil ik alleen met patiëntenzorg bezig zijn. Heb ik daarnaast belangstelling voor kwaliteit en veiligheid? Of run ik liever een ziekenhuis? De zorg is breed, dus benut je talent. Als geen ander kan de medisch professional de patiënt in die managementkamer brengen. Door het systeemdenken zijn we afgeraakt van waar het in de gezondheidszorg echt om gaat en dat is goede zorg leveren. Als we dat op een goede manier faciliteren, verbetert de zorg vanzelf als een natuurlijk proces.”

Carina Hilders

Gynaecoloog Carina Hilders is directeur Medische Zaken in het Reinier de Graaf Gasthuis en bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hilders is voorzitter van het VWS-project Verspilling in de zorg en richt zich op het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt. Dit doet zij door de medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische, en financiële thema’s. Hilders was ondermeer voorzitter van de Medisch Specialist 2015. Daarbij werd een visie ontwikkeld op de toekomst van de zorg en de rol van medisch specialisten.

Contact

Rabobank