Grensverleggende zorg

Voor elk kind de beste zorg – Rob Pieters

Vorig jaar startte het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie met de behandeling van kinderen met solide tumoren in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Vanaf 2017 is dit nationale kinderoncologische centrum gevestigd in een nieuw gebouw naast het WKZ waar alle gespecialiseerde kinderkankerzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding samenkomen.

Als je eigen kind kanker krijgt, door wie laat je hem dan behandelen in Nederland? Die vraag stelde kinderoncoloog Rob Pieters zijn collega’s van de zeven kinderoncologische centra toen zij in 2006 de researchgelden verdeelden. "Door behandeling en onderzoek op één plek te brengen, krijgt élk kind het beste behandelteam en worden giften voor onderzoek het best besteed. Voor het patiëntenbelang was het nodig om ons eigen belang of dat van ons instituut ondergeschikt te maken." Oudervereniging VOKK reageerde enthousiast. "Als je ouders spreekt, kom je bij de basis van dit alles. Als je kind kanker krijgt, ben je vooral enorm bang dat het doodgaat. Daarom zijn we er zo fanatiek in, en dat moet, anders krijg je zo’n centrum nooit van de grond."

Blijven verbeteren

Pieters ging met de plannen langs VWS, de zorgverzekeraars, IGZ en de banken. Die waren meteen enthousiast. "IGZ en de zorgverzekeraars streven naar volumenormen voor hoogcomplexe laagvolumezorg (complexe operaties die niet vaak voorkomen, red.). Door alle schaarse expertise te bundelen, verbetert de kwaliteit van zorg en research en kunnen de kosten beperkt blijven. Daarbij wordt dit het grootste kinderkankercentrum van Europa. Voor Nederland biedt dat enorme mogelijkheden."

Toonaangevende kinderoncologische centra in de VS hebben het Prinses Máxima Centrum inmiddels benaderd om samen te werken. "Die zien ons als de Europese tegenhanger. Daardoor kunnen wij toptalent aantrekken en vooruit in het veld. Een overlevingskans van 75% is niet acceptabel. We moeten de zorg blijven verbeteren, meer research doen én de manier waarop je de zorg organiseert verbeteren."

Fondsenwerving en financiering

Van groot belang voor het succes waren de vele acties en steun van de belangrijkste partner Kika, maar ook van Roparun, Villa Joep en KWF Kankerbestrijding. Bovendien ontving het centrum veel schenkingen van particulieren. "Het Prinses Máxima Centrum kon zo een eigen vermogen opbouwen, de hefboom voor het aantrekken van vreemd vermogen. Daardoor werd het mogelijk de droom uit te werken in plannen. Met alle zorgverzekeraars hebben we nu voor vijf jaar contracten."

"Op basis van dat langjarige commitment konden we voor de nieuwbouw en het werkkapitaal een kredietarrangement sluiten. Samen met de banken onderzoeken we nu de mogelijkheden van een gestructureerde obligatielening."

Ouders beslissen mee

Bijzonder is dat de professionals én ouders samen eigenaar van het ziekenhuis en researchcentrum zijn. "Het Prinses Máxima Centrum is een BV waarvan een coöperatie alle aandelen heeft. De oudervereniging VOKK en de professionals, verenigd in SKION, zijn nu de enige leden van de coöperatie. Later kunnen daar andere partijen zoals umc’s (universitaire medische centra, red.) bij komen waarmee wij intensief samenwerken. We bewaken zo de missie van het ziekenhuis én ouders kunnen tot in lengte van dagen meebeslissen over de inrichting van de kinderoncologische zorg en research.' 

Rob Pieters

Kinderoncoloog Rob Pieters is een van de initiatiefnemers van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en sinds 2013 lid van de raad van bestuur. Daarvoor was hij hoogleraar en hoofd van de kinderoncologie in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Contact

Rabobank