Groei door krimp, de strategie voor de toekomst

“Er kan veel lucht uit ons zorgsysteem”

Peter Bennemeer, algemeen directeur van het ziekenhuis Bernhoven, vertelt over de strategische koers die het ziekenhuis de komende jaren wil varen. ‘Betere zorg door minder zorg’ is het credo. Door zorg anders te organiseren, door meer met patiënten te overleggen en door een nieuwe besturingsstructuur, krimpt de omzet tot ieders tevredenheid.

Lees verder

“Krimp in omzet, maar groei in inzichten”

Jolanda Buwalda, bestuurder van de zorgorganisatie Omring, vertelt hoe zij omgaan met hun maatschappelijke opdracht en strategische basis voor de komende jaren. Hoe word je beter oud? En hoe kan je zo lang mogelijk je eigen leven leiden en daar zeggenschap over hebben?

Lees verder

“Kijk naar de hele taart en niet alleen naar je eigen punt”

Jolande Tijhuis, bestuurder van de ggz-instelling Vincent van Gogh, vertelt hoe de organisatie anticipeert op de toekomst. Bovenop hun voortvarende beddenafbouw en vernieuwende samenwerkingen met ketenpartners, willen ze nog meer vernieuwen, ook al betekent dat op termijn een forse omzetkrimp. “Het is niet erg om kleiner te worden, als we maar beter worden,” stelt ze.

Lees verder

De zorgverzekeraars over meerjarenafspraken

Rabobank ziet meerjarenzorginkoopcontracten als een ‘standaard’ voorwaarde voor financiering. We vroegen vier grote zorgverzekeraars hoe zij hierover denken. Lees de reacties van CZ, VGZ, Menzis en het Zilveren Kruis.

Lees verder

Hoezo groei?

Michel van Schaik

Onze directeur Gezondheidszorg Michel van Schaik is ervan overtuigd dat omzetgroei voor de zorg niet het belangrijkste doel zou moeten zijn. In zijn blog leest u waarom hij pleit voor krimp.

Naar de blog

Lees de ZorgScoop

Reageer op Linkedin

Lees onze andere publicaties over de gezondheidszorg

Sectormanagers gezondheidszorg

Onze sectormanagers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank