Bedrijfsoverdracht is geen AOW

Henri Sikkens

Henri Sikkens

Als ondernemer in de zorg kunt u uw zakelijke leven in ruwweg drie fasen onderscheiden. Eerst is daar de opbouw. De tweede fase is het uitslaan van uw vleugels. De derde fase is het werken aan continuïteit. Waarbij u talenten aan u bindt aan wie u in toenemende mate het ondernemerschap toespeelt. Tenminste als u het 'van-voor-door'-principe huldigt.

De praktijk verrast altijd

Vroeger dacht ik dat je de uiteindelijke fase van overdracht kan plannen. De praktijk blijkt anders. Naast mijn huidige apotheek heb ik tien jaar geleden een kleinere apotheek in een naburig dorp overgenomen. Onlangs vertrok door omstandigheden onverwacht de beherend apotheker. Gelukkig vond ik een collega die, als vriendendienst, bereid was tijdelijk het beheer op zich te nemen. Wel met de voorwaarde dat ik zo snel mogelijk een definitieve invulling zou moeten gaan vinden.

Ik ging op zoek naar een collega die uiteindelijk naast beheren, over vijf tot zeven jaar ook zou willen ondernemen. En toen ontdekte ik dat ook andere collega’s naar dat proces keken. Voor hen bleek die kleine apotheek het ontbrekende stukje in hun legpuzzel.

Op de koffie

Ze nodigden me uit voor een 'kop koffie'. Natuurlijk wist ik dat er ook wel een 'koekje' bij zou zijn. Na wat smalltalk vroegen ze of ik wilde nadenken over het inbouwen van mijn kleine apotheek in hun structuur om op die manier de continuïteit te waarborgen. Ook al paste dit niet in mijn tijdlijn, ik besloot er toch goed over na te denken. Vooral vanwege hun heldere en goede visie op het beroep hebben en hun ondernemerschap, want dat hebben zij nog beter in hun vingers dan ik.

Het onderhandelingsproces verliep snel. Eerst de inhoud, zoals onder welke voorwaarden ik vond dat de apotheek moest blijven voortbestaan. Denk daarbij aan volwaardige farmaceutische patiëntenzorg ter plaatse, de positie van het personeel en het doorbouwen aan een hoge cliënttevredenheid. Ik vind het namelijk heel belangrijk om ook na mijn terugtreden trots te kunnen blijven op hetgeen ik tot stand hebt gebracht.

Pas toen we het daarover eens waren, kwam het zakelijk-financiële stuk aan de beurt. Met behulp van VVAA en Grant Thornton is ook dat gelukt. Voor de lokale Rabobank was het daarna een goede financieringsmogelijkheid , inhoudelijk en financieel.

AOW kan je uitrekenen en plannen, een bedrijfsoverdracht niet. Maar na dit proces heb ik er absoluut geen spijt van dat ik bijgedragen heb aan deze stap. Op tijd een goede apotheek overdragen aan de juiste collega’s. Ik zeg: ''doen!'

Henri Sikkens
Apotheker in Nieuwleusen


Blog, 10 maart 2016

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Doet u al mee met het onderzoek van Rabobank en NIVEL naar bedrijfsoverdracht onder huisartsen, apothekers en tandartsen?

Lees meer over dit onderzoek

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Gezondheidszorg

Contact

Rabobank