Goodwill, een goede of slechte zaak?

Marleen Jansen

Marleen Jansen

Minister Schippers vindt dat beginnende huisartsen die goodwill moeten betalen om een praktijk over te nemen op kosten worden gejaagd en worden beperkt in hun keuze waar zich te vestigen. Zij laat de juridische mogelijkheden om goodwill tegen te gaan onderzoeken.

Wat is goodwill?

Goodwill is een extra bedrag dat boven op de balanswaarde van een praktijk komt. Voor bijvoorbeeld een goed ICT-systeem, een bovengemiddeld aantal patiënten of een innovatieve aanpak. In het verleden bestond hiertegen een fonds met publieke middelen, maar sinds 2008 is goodwill praktijk weer bezig aan een opmars.

Terechte goodwill

Ik geef de minister volledig gelijk als zij stelt dat goodwill geen standaard onderdeel van een overname zou moeten zijn. Voor het vragen van goodwill moet er sprake zijn van toegevoegde waarde. Voorheen was op basis van het aantal patiënten een redelijk betrouwbaar beeld van omzet en resultaat neer te zetten. Nu zie ik steeds vaker dat praktijken zich van elkaar onderscheiden en is het dus moeilijk om de praktijkwaarde te bepalen.

Dat onderscheid is er bijvoorbeeld op de inzet voor preventie, de samenwerking met de eerste of anderhalve lijn of de overname van zaken uit de tweede lijn. Deze uitingen van ondernemerschap vertegenwoordigen waarde. Huisartsen die extra investeren in vernieuwing maken bovendien vaak minder winst. Hier vind ik het vragen van goodwill dus op zijn plaats.

In opkomst: badwill

Overigens zie ik ook een tegengestelde ontwikkeling ontstaan. Namelijk de opkomst van badwill. Badwill is het bedrag dat de overdrager in het bedrijf laat zitten, veelal als achtergestelde lening, om de overname van de praktijk financieel mogelijk te maken. Met name in krimpgebieden is het vinden van een huisarts die de praktijk wil overnemen, een steeds grotere uitdaging. 

Bijkomend voordeel is dat de overdrager er ook zelf gebaat is bij een optimaal verloop van de overname. Ook dit vind ik een passende manier van financieren. Maar ik ben heel benieuwd wat de minister ervan vindt.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn. 

Blog, 10 december2015

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Gezondheidszorg

Contact

Rabobank