De keerzijde van alternatieve financieringen

Michel van Schaik

Michel van Schaik

Ik hoor de laatste tijd regelmatig dat ‘de banken zich terugtrekken uit de gezondheidszorg’. Om die reden zoeken mensen en zorginstellingen, maar ook de overheid, naar alternatieve financiers en financieringsoplossingen. Zo denkt het Nederlands Investerings Instituut al na over financieringsoplossingen voor zorginstellingen. En ook Actiz is bezig met diverse partners om een obligatie uit te geven om vastgoedprojecten in de care sector te financieren.

Gevaar

Hoewel ik er niks op tegen heb dat wordt gewerkt aan alternatieve financieringsoplossingen, integendeel, zie ik er ook een gevaar in. Namelijk dat projecten die wij als bank(en) hebben afgewezen - omdat de business case naar ons oordeel niet solide is - tóch funding vinden. Dat kan het geval zijn als de partij die het kredietrisico van het project beoordeelt onvoldoende deskundig is of het risico niet ‘in eigen boek’ neemt. Soms zijn er ook commerciële belangen in het spel om (buitenlandse) financiers over te halen om een vastgoedproject te financieren. Het commerciële belang kan dan zitten in het verwerven van een bouwopdracht of bijvoorbeeld het leveren van (medische) technologie.

Het gevaar van het realiseren van niet goed doortimmerde plannen is dat het al aanwezige probleem van overcapaciteit van gebouwde (zorg)infrastructuur in Nederland nog groter wordt. En dat in een tijd waarin leegstand en overcapaciteit veel zorginstellingen nu al zodanig parten spelen dat hun voortbestaan op de tocht staat …

Zorgsector blijft focussector

Op grond van jarenlange ervaring kan ik zeggen dat het beoordelen van een business case van een zorgbedrijf echt een ‘vak apart’ is. Wij zien dat als onze kerntaak en hebben geen intentie daarmee te stoppen. Waar wij wel nadrukkelijk naar streven is om delen van langlopende leningen te plaatsen bij partijen die daarvoor de balanscapaciteit hebben; in dit geval beleggers en verzekeraars. Dat heeft te maken met verantwoord balansmanagement, niet met een terugtrekkende beweging!

Kortom, de Rabobank is en blijft de zorgsector zien als een focussector. U kunt de komende tijd op ons blijven rekenen.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 24 februari 2016

Reageer via Rabobank Gezondheidszorg netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Gezondheidszorg

Contact

Rabobank