Een praktijk overnemen, hoe doet u dat?

Het merendeel van de huisartsen, tandartsen en apothekers kiest voor het overnemen van een bestaande praktijk of winkel. Een grote stap, waar vaak meer bij komt kijken dan in eerste instantie wordt gedacht. Een praktijkovername vraagt om een goede voorbereiding, voldoende financiering en kennis van de branche. Het overnemen van een praktijk verlangt de nodige investering, maar brengt ook voordelen met zich mee.

  • U bent verzekerd van een patiëntenbestand, waardoor u op basis van de omzet in het verleden een goede inschatting kunt maken van de prognose.
  • U heeft de mogelijkheid om op basis van een lopende bedrijfsvoering verder uit te bouwen, ook wat betreft personeel en huisvesting.
  • U heeft bij een introductie van de koper een positie in het netwerk.

Aan de slag als zpp'er?

In de huisartsen- en tandartsen branche is het gebruikelijk om ervaring op te doen als zpp-er of huisarts in loondienst bij verschillende praktijken. Steeds meer zorgprofessionals kiezen er voor om op verschillende momenten in hun loopbaan zzp-er te zijn. Zorgprofessionals starten niet alleen vaker als zzp-er, zij stappen ook vaker over naar deze vorm van ondernemerschap na de verkoop van de praktijk.

Zorg voor een goede voorbereiding

Verbreed uw horizon
Om met de voorbereiding van start te gaan, is het belangrijk dat u een beeld heeft van uw ideale praktijk. Welke type patiënten spreken u aan? Welke diensten wilt u aanbieden? In welk deel van het land wilt u uw praktijk vestigen? Wilt u samenwerken?

De volgende stap is om het potentiele werkgebied beter te leren kennen door inzicht te krijgen in de patiëntenpopulatie. Daarnaast dient u zicht te krijgen op het bestaande zorgaanbod in uw branche. Dit kunt u doen via uw zorggroep of NIVEL-registratie met behulp van een marktscan.

Krijg inzicht met een marktscan

Daarnaast is een bredere oriëntatie op het werkgebied zinvol. Vraag bijvoorbeeld informatie bij de gemeente op over de ontwikkelingen in het gebied van uw toekomstige praktijk. Elke gemeente is tenslotte verplicht elke vier jaar een nota te schrijven over de leefbaarheid. Hoe sluiten deze inzichten aan bij uw visie op de toekomst van de eerste lijn zorg? Welke overige eerstelijns zorgondernemers zijn actief? Werken zij met elkaar samen?

De tweede lijns zorg, met name het ziekenhuis, is ook een belangrijke partner. Hoe is in dit ziekenhuis de samenwerking geregeld? Past dit bij uw visie en ambities?

Vergroot uw (financiële) kennis
Heeft u een praktijk op het oog? Dan is dat het moment om meer te weten te komen over de praktijkeigenaar. Waarom wil hij of zij zijn of haar praktijk overdragen? Hoe ziet hij zijn rol na de overname? Bedenk ook wat de praktijkeigenaar van u wil weten. Waaruit blijkt dat u een geschikte opvolger bent voor de praktijk die hij gedurende zijn leven heeft opgebouwd?

Het is bij deze stap ook belangrijk om na te denken over de prijs van de praktijkovername. Vraag daarom de laatste jaarrekening van de praktijk op, om een beeld te krijgen van wat u koopt en overneemt.

Financiering – Wat financiert de bank?

Financieren is maatwerk. Bij de aankoop van de praktijk kunt u overwegen het pand te kopen of te huren. Veelal geeft de koper in zijn aanbod de mogelijkheden aan. Op basis van de waarde in het taxatierapport kunt u een hypotheek aanvragen. Vraag daarbij ook eens naar WOZ-waarde van het pand ter indicatie. Een verbouwing kunt u zowel bij koop als huur gefinancierd krijgen, als u een huurcontract heeft voor minimaal 5 jaar met een verlengingsmogelijkheid van 5 jaar. Daarnaast is het veelal mogelijk om (een deel van) de inventaris en voorraden over te nemen. Dit kan met een bancaire lening of met lease contract. Het hebben van werkkapitaal van ruim 2 maanden van de omzet, dus bij € 300.000 is dat € 60.000, is wenselijk voor het overbruggen van betalingstermijnen van de zorgverzekeraars.

Over de overnameprijs wordt onderhandeld. Voor de financiering van de overname is 20% eigen inbreng wenselijk. De factoren die uiteindelijk het definitieve financieringsplan beïnvloeden zijn onder andere: de rechtsvorm (hoofdelijk aansprakelijk of een rechtspersoon), de snelheid van aflossen en de aanwezige zekerheden.

Stel een ondernemingsplan op
Regel de financiering van de overname op tijd. Hiervoor is het belangrijk dat u voldoende aandacht besteedt aan het ondernemingsplan. Met een gedegen ondernemingsplan bent u een stap dichterbij de financiering van uw praktijk. Het plan geeft niet alleen inzicht in de onderwerpen die een rol spelen bij het overnemen van een praktijk, denk aan de visie op de praktijk en uw benchmarkt voor de komende jaren. Het geeft ook inzicht in de:

  • financierings- en terugbetaalmogelijkheden
  • benodigde investering
  • behaalde financiële resultaten

Download de gratis whitepaper: ‘Een ondernemingsplan in 10 stappen’.

Start u een praktijk of bent u een ZZP’er? Ook dan is een ondernemingsplan een goed vertrekpunt voor het aanvragen van een financiering.

Lees meer informatie over ondernemers in de zorg

Uit een onderzoek van Rabobank en NIVEL in 2016 geeft 25% van de verkopers en 40% van de kopers aan te weinig inzicht te hebben in de financiële overname. Overweeg daarom om een accountant of financieel adviseur in te schakelen, waaraan u vragen kunt stellen en die u ondersteunt bij eventuele onderhandelingen. Het is hierbij belangrijk te blijven streven naar een wederzijds belang. Zijn u en de verkoper het eens? Schrijf dan de afspraken die u tijdens het onderhandelen maakte op in een koopovereenkomst.

Extra aandachtpunten bij overname

Goodwill maakt financiering lastig
In sommige branches is het gebruikelijk om goodwill te vragen. Denk aan apotheken, medisch specialisten of tandartsen. Vooral in regio’s waar het aanbod groter is dan de vraag, bijvoorbeeld in de randstad of in steden met een medicijnen- of tandartsstudie. Met name in de huisartsenbranche is goodwill een discussiepunt. In deze branche wijzen zorgverzekeraars en de brancheorganisatie LHV goodwill af. Daarnaast kan het voorkomen dat goodwill versleuteld is in de overnamesom die u voor inventaris en voorraden betaalt.

Herregistratie vraagt om minimaal aantal patiënten
Voor huisartsen geldt dat praktijkwerkzaamheden voor uw herregistratie pas meetellen als uw praktijk ten minste 800 patiënten telt. Zoek daarom aansluiting bij een huisartsendienstenstructuur (HDS) waar uw patiënten terecht kunnen. Voldoet u aan de algemene voorwaarden voor aansluiting? Dan kan u die op grond van de Wet Consument en Markt niet geweigerd worden. Zoek aansluiting bij een hagro waarmee u avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten) bij een HDS verdeelt. De HDS verlangt dat u elkaar vervangt bij ziekte.

Ik ben een huisarts

Ik ben een tandarts

Ik ben een apotheker

Verbreed uw netwerk

Bent u op zoek naar een praktijk? Bekijk onderstaande links voor inzicht in het huidige aanbod, de eerstvolgende bijeenkomsten voor zorgprofessionals die overwegen hun praktijk te verkopen en voor een platform waar gelijkgestemden zich verzamelen als voorbereiding voor een overname.

Maak een afspraak

Bij een praktijkovername komt veel kijken. De adviseurs van de Rabo medicidesk adviseren medici in loondienst en zelfstandigen. Zij weten wat er speelt in de lokale gezondheidszorg. Ook de adviseurs van de Rabo medicidesk zijn vertrouwd met financiële onderwerpen die in het bijzonder voorkomen bij medici.

Neem contact op met de Rabo medicidesk bij jou in de buurt

Contact

Rabobank