Verduurzaming van zorgvastgoed

De Rabobank financiert een substantieel deel van het zorgvastgoed in Nederland. Onze ambitie is om de komende jaren een groot deel hiervan te verduurzamen. Er komt 400 miljoen euro beschikbaar, voor zowel nieuwe als bestaande bouw.

Wat we doen

De Rabobank ondersteunt de zorg bij:

  • het verminderen van energiegebruik (denk aan isolatie, deursluizen en ledverlichting)
  • circulair bouwen
  • het halen van de benodigde energie uit hernieuwbare bronnen, zoals water, zon, wind en aardwarmte
  • het bevorderen van een goed leef- en werkklimaat, zoals gezonde binnenlucht en voldoende geluidsisolatie

Hiermee verbeteren we de gebruikskwaliteit van gebouwen en bevorderen we hergebruik bij leegstand. Ook helpen we zo klanten om de waarde van hun investering op lange termijn op peil te houden, of zelfs te verhogen.

Waarom zorgvastgoed verduurzamen?

Verduurzaming draagt bij aan meer marktkansen door een betere positionering van de zorgaanbieder, een beter werk/leefklimaat en een effici├źntere bedrijfsvoering (lagere kosten door minder energieverbruik). Bovendien zullen de gebouwen die niet verduurzaamd worden, naar verwachting binnen vijf tot tien jaar sterk in waarde dalen. Om dit te voorkomen zullen wij samen met klanten maatregelen bespreken, die voor hen realistisch en haalbaar zijn. Door bijvoorbeeld op investeringsmomenten en bij de onderhoudsplanning slimme keuzes te maken, is al snel veel winst te behalen en zijn onnodige kosten voor klanten te voorkomen.

Oplossingen

Rendabele verduurzamingmaatregelen zullen wij tot 100% financieren. Ook willen we panden die alternatief aanwendbaar zijn onder gunstiger condities financieren. Zo willen we de mogelijkheid bekijken om bij zeer courant zorgvastgoed - gebaseerd op een duurzame vastgoedstrategie - de gebruikelijke aflossingstermijn van 20-25 jaar op te rekken. Hiermee worden middelen vrijgespeeld om de extra investeringen in verduurzaming te verwezenlijken. Zorggebouwen met een woonuitstraling, die ook geschikt zijn voor regulier wonen, zullen eerder in aanmerking komen.

Contact

Rabobank