“Beweeg naar de toekomst en stap over het deelbelang heen”

Willen we de gezondheidszorg in Nederland toekomstbestendig maken, dan vraagt dat om een fundamentele transformatie van het huidige zorgaanbod. Om die transformatie mogelijk te maken is volgens Rabobank visie en leiderschap nodig. Wat verstaat Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis onder goed leiderschap? En hoe geeft Menzis er zelf invulling aan?

“Bij Menzis denken we voortdurend na hoe we een volgende stap in de gezondheidszorg kunnen maken. Het gaat ons om meer waarde van zorg. We kopen zorg met een goede prijskwaliteitverhouding in, die aansluit op de zorgbehoefte van onze verzekerden. Wanneer die zorg tegelijkertijd bijdraagt aan een duurzame verandering in het zorglandschap en gericht is op innovatie, willen we zorgaanbieders graag een meerjarig perspectief bieden.” 

Getting things done

Van Eijck onderschrijft dat voor die gewenste duurzame verandering leiderschap van zorgbestuurders nodig is. “Leiderschap betekent voor mij een vooruitziende blik en vervolgens die ook te realiseren. Getting things done, waarbij samenwerken een sleutelrol speelt. Samenwerken gaat verder dan aardig en beleefd tegen elkaar zijn. Het staat bij mij voor gezamenlijk impact creëren voor verzekerden en patiënten. Daarnaast is het van belang dat een bestuurder in staat is om verantwoordelijkheid op de juiste plek in de organisatie te beleggen. Een plan is zo niet iets van iemand uit de top, maar van een groep mensen die zich verantwoordelijk voelen om een resultaat te leveren. De juiste mensen aan je binden is daarbij cruciaal als bestuurder. Tenslotte is het belangrijk om goed te kunnen luisteren naar alle belanghebbenden. Voor ons zijn dat patiënten en verzekerden maar vooral ook zorgaanbieders.” 

Beeldbellen

COPD in beeld is volgens van Eijck een goed voorbeeld waar verschillende zorgaanbieders leiderschap tonen. Het Slingeland Ziekenhuis, Sensire en FocusCura hebben dit samen ontwikkeld. “Deze zorgaanbieders zijn door hun vooruitziende blik in staat geweest een doorbraak in de moderne waardegerichte zorg te realiseren.”

“Mensen met COPD meten twee keer per week zelf hun waarden, terwijl ze via een tablet in contact staan met verpleegkundigen van een servicecenter. Als het nodig is, overleggen zij met de verpleegkundig specialist of de longarts van het Slingeland Ziekenhuis. Patiënten hoeven daardoor minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Bij escalaties weten de behandelende artsen beter wat er met de patiënt aan de hand is. COPD in beeld leidt tot 25 procent minder opname via de spoedeisende hulp, 28 procent minder ligduur in het ziekenhuis én patiënten waarderen het met een 8,4. Tegelijkertijd dalen de zorgkosten.” 

Gedeelde besparingen

Een ander voorbeeld van goed leiderschap is de samenwerking van Menzis en de landelijke eerstelijnsaanbieder Arts en Zorg. “Huisartsen worden steeds meer geconfronteerd met veel administratie en minder tijd voor patiënten. Om daar verandering in te brengen zijn Menzis en Arts en Zorg een all-intarief overeengekomen. Huisartsen kunnen daardoor zelf bepalen hoeveel tijd een patiënt nodig heeft. Daarnaast is er een afspraak gemaakt over gedeelde besparingen en risico’s over de totale zorgkosten per patiënt. De huisarts is daardoor in staat om ook de kosten van de apotheek en het ziekenhuis te beïnvloeden. Een deel van de besparingen zal de huisarts inzetten voor investeringen, bijvoorbeeld in preventie. Huisartsen kunnen zo meer verantwoordelijkheid nemen  voor hun patiëntenpopulatie.” 

Waardegerichte zorg

De uitdaging voor de toekomst is volgens van Eijck om met alle zorgaanbieders in verschillende deelgebieden gezamenlijk tot een vernieuwend waardegericht zorglandschap te komen. Meerjarige contracten met gedeelde besparingsafspraken, kunnen die een duurzame verandering stimuleren. “Voor elk type zorgaanbieder zijn er weer andere mogelijkheden. Zo hebben we met het Martiniziekenhuis een meerjarig contract afgesloten waarin naast de basisziekenhuiszorg de speerpunten van het ziekenhuis voor de komende jaren zijn vastgelegd. Daarnaast is gedefinieerd welke zorg in de toekomst in combinatie met moderne technologie naar de eerste lijn kan. Patiënten kunnen op die manier de beste zorg krijgen, op de beste plek tegen de beste prijs.” 

Verbinding met klanten

Als financier van zorginstellingen spelen banken een belangrijke rol in het vernieuwen van het zorglandschap, stelt van Eijck. “Zorgverzekeraars en banken zouden daarom  meer samen moeten optrekken. Zorgbestuurders adviseer ik om eerst een visie te ontwikkelen en daarna samen met de bank en zorgverzekeraar te kijken hoe naar die toekomst toe te bewegen. Staat het ziekenhuis in goede verbinding met klanten? Kunnen klanten zelf de regie over hun ziekteproces nemen? Komen zorgverleners ook alleen in beeld op het moment dat dat echt nodig is? Niemand weet hoe de toekomst er precies uit komt te zien, maar antwoorden op deze vragen geven wel richting aan. Durf daarom het echte gesprek aan te gaan in plaats van vast te houden aan de huidige patronen. We moeten met elkaar naar die toekomst toe bewegen en over onze eigen deelbelangen heen stappen.”

Contact

Rabobank