Hemelbestormers voor toekomstbestendige zorg

Bij ongewijzigd beleid verdubbelen de zorgkosten tot 174 miljard euro per jaar in 2040. Voor een gezin met een modaal inkomen zou dat betekenen dat de helft (!) van het inkomen opgaat aan zorgkosten. Dit is één van de conclusies die voortkomt uit de laatste toekomstverkenning van het RIVM. Als we met zijn allen al bereid zouden zijn om deze enorme kostenstijging te dragen, dan hebben we simpelweg de mensen niet om die zorg te leveren. Wat betekent dit voor de zorg in Nederland? Als key-note speaker mocht ik een bijdrage leveren aan het Skipr 99 event “Dienen of dicteren; nieuw leiderschap in de zorg”. 

Transformatie zorg meer dan nodig
Er zijn nu al grote tekorten op de arbeidsmarkt. Kortom, alle reden om serieus werk te maken van het transformeren van het huidige zorgaanbod. Enerzijds om te voorkomen dat we onze kinderen opzadelen met een – letterlijk en figuurlijk – ondraaglijke financiële last. Maar belangrijker nog, om te waarborgen dat huidige en toekomstige generaties toegang houden tot hoogwaardige en betaalbare zorg. Wat mij betreft moeten we zwaar inzetten op het bevorderen van een gezonde leefstijl, onder andere door betere voeding en meer bewegen. Daarnaast moeten we veel meer gebruik maken van technologische mogelijkheden, zoals eHealth.

Leiderschap begin van exclusief domein zorgbestuurders
In de zorgsector is nog heel veel verbeterpotentieel. Een veelvoorkomende reactie van aanwezigen tijdens het Skipr 99 event. De zorgkwaliteit kan beter en tegen lagere kosten. Mijn stelling “Geld is niet de beperkende factor!” kreeg veel steun. Ik zie dat ook in mijn dagelijkse bancaire praktijk. Zorginstellingen met een sterke leiding blijken in staat superieure kwaliteit te leveren in combinatie met goede financiële resultaten.

Dergelijk leiderschap kenmerkt zich door het vermogen van het bestuur om een heldere inhoudelijke toekomstvisie te verbinden aan het verwerven van intern en extern draagvlak. Dit om noodzakelijke veranderingen effectief door te voeren. 

Op de inhoud vraagt dat om een dienende leiderschapsstijl. Als het vervolgens op de executie aankomt, is een directieve benadering op zijn plaats: duidelijke doelen stellen en ze behalen. Leiderschap is niet het exclusieve domein van zorgbestuurders, maar daar moet het wel beginnen.  

Betrokkenheid hemelbestormers cruciaal voor zorgdroom
Zoals in veel sectoren het geval is, wordt het tempo van veranderingen vaak bepaald door druk van buiten. Schaarste maakt creatief, denk aan beperkte financiële middelen. Wat ook helpt is dat er nieuwe partijen toetreden die met een frisse blik inspelen op de vraag van de burger. Niet gehinderd door gevestigde institutionele belangen betraden negen hemelbestormers tijdens het event het podium. 

Dit zijn typisch ondernemende mensen die mogelijkheden zien om de zorg te verbeteren en bij te dragen aan kostenbeheersing. Het is mijn ambitie om dergelijke hemelbestormers actief te ondersteunen met kennis, netwerken en kapitaal. Hun passie, innovatief vermogen en creativiteit is noodzakelijk om het tempo van veranderingen in de zorg te verhogen. En dat is weer cruciaal om mijn zorgdroom te kunnen verwezenlijken.

Lees mijn zorgdroom

Hoe ziet de zorg er eigenlijk uit in uw dromen? Zet die droom onder de kerstboom eens op papier en deel hem met anderen. Heel inspirerend!

Mede namens mijn collega’s wil ik u bedanken voor de samenwerking in het achterliggende jaar. Laten we in 2018 samen stappen zetten om onze prachtige zorgsector toekomstbestendig te maken. Samen de hemel bestormen om onze zorgdroom te verwezenlijken!

Contact

Rabobank