Young professionals willen ruimte

Alleen door sterk leiderschap kan het huidige zorglandschap fundamenteel veranderen, stelt Rabobank. Hoe kijken jonge medewerkers van de bank en van een academisch ziekenhuis daar tegen aan? Vier toekomstige leiders, allen actief bij netwerkorganisaties Jong AMC of Jong Rabo, geven hun mening. Met als gemeenschappelijke deler: jonge ambitieuze mensen die gaan voor persoonlijke ontwikkeling.

Leiderschap belangrijker dan ooit

“Een leider moet voor mij vooral gericht zijn op faciliteren en coachen. Vaak wordt onze generatie nogal eens geconfronteerd met gebaande paden. Die dan als de juiste worden beschouwd. Maar zowel de banken- als de zorgwereld verandert erg. Door digitalisering en robotisering verdwijnen en veranderen functies.”

“Het gaat veel meer om de vraag: hoe anticipeer ik op wat er gaat gebeuren? Leiders moeten vooral kunnen sturen op verandervermogen en de verschillende generaties met elkaar verbinden. Tegelijkertijd verwacht ik dat een leider de koers bepaalt en inspireert, maar daarna jonge medewerkers vrijheid geeft hoe ze iets mogen doen. “

Leiderschap nodig voor richting en houvast

“In de zorg bestaan nog veel hiërarchische structuren. De hoogleraar bepaalt. De jonge generatie heeft daar minder waardering voor. Goed leiderschap zorgt ervoor dat de jonge medewerker in zijn kracht staat. Geen topdown-management, maar samen met elkaar kijken hoe iemand zich wil ontwikkelen, wat iemands ambities zijn, wat er wel en niet goed gaat.”

“Een sturende en coachende leider stimuleert meer creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en geeft meer verantwoordelijkheid. Daardoor voelt een jonge medewerker zich ook sneller verantwoordelijk. Onze raad van bestuur staat erg open voor adviezen vanuit Jong AMC. Zo denken wij tijdens de strategiedagen mee over de koers van het AMC. Ook hebben we bijeenkomsten over actuele thema’s als value based Healthcare en generatiemanagement. Dat helpt om inzicht in elkaars generatie te krijgen en stimuleert een lerende omgeving die nodig is om toekomstige veranderingen het hoofd te kunnen bieden.”

Persoonlijk leiderschap draagt bij aan inzetbaarheid werknemer

“Goed leiderschap is ook persoonlijk leiderschap. Dat is voor iedereen relevant. Voor mij betekent dat je zelf in de lead bent als het gaat om groei en ontwikkeling, zowel voor je werk als privé. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor en wilt daarin niet afhankelijk zijn van een organisatie. Daar gaan we steeds meer naar toe, je werkt niet meer je leven lang bij één werkgever. Mensen komen en gaan."

"Iemand die persoonlijk in de lead is, maakt zijn eigen keuzes. Soms verbind je je, daarna kun je klaar zijn voor een volgende stap. Hoe zorg je er zelf voor dat je inzetbaar en aantrekkelijk blijft voor werkgevers? Wat is je verandervermogen? Welke capaciteiten en competenties heb je daarvoor nodig? Tegelijkertijd wil onze generatie zich wel verbonden voelen met een werkgever. Zingeving en het imago van een organisatie zijn voor de young professional belangrijke thema’s."

Leiderschap voor betere work-life balance

“Waar ben ik goed in en wat wil ik? Vind ik mijn werk echt leuk, word ik voldoende uitgedaagd? Onze generatie gaat voor persoonlijke ontwikkeling. Meer dan andere generaties hechten wij waarde aan leiders die ons daarin ondersteunen. De combinatie van veel uren maken, prestatiedruk en toenemende administratieve taken leidt ertoe dat relatief veel jonge mensen in het ziekenhuis met een burn-out kampen.”

“Een betere work-life balance vinden we steeds belangrijker. Als ik kijk naar de toekomst, dan zal onze omgeving enorm veranderen. Om daarmee om te kunnen gaan is een lerende organisatie met ander leiderschap nodig. Belangrijk is dat een leider inspireert en visie heeft, maar vooral ook aandacht heeft voor de mindset van mensen. Door te luisteren, hen te begrijpen en hen mee te nemen in de veranderingen kan de cultuur van een organisatie veranderen en een lerende organisatie worden. Dat kost best wat tijd, maar dan dragen medewerkers de verandering wel.”

Contact

Rabobank