"Werk samen aan een concreet doel"

Veel kansrijke e-healthtoepassingen komen vaak niet verder dan het stadium van een praktijkproef. Ze blijven een 'project', dat vaak stopt door gebrek aan subsidie of andere financiering. Hoe lukte het Hartwacht om echt op te schalen?

Hartwacht, ontwikkeld door FocusCura en Cardiologie Centrum Nederland (CCN) is een innovatieve e-healthservice waarbij mensen met een hartfalen, hartritmestoornissen of cardiovasculaire problemen op een innovatieve manier zorg krijgen. In plaats dat een patiënt steeds naar het ziekenhuis gaat voor een controle, biedt Hartwacht zorg op afstand en wordt er alleen ingegrepen als er iets aan de hand is. Ronald Scheffer, Business development director bij FocusCura: "Patiënten krijgen een bluetooth-bloeddrukmeter en weegschaal mee naar huis en meten dagelijks in hun eigen omgeving vitale waarden als bloeddruk, hartslag en gewicht. Met de app cVitals kunnen ze de gemeten waarden automatisch doorsturen naar de cardioloog. Wijkt een meting af, dan gaat er direct een signaal naar de zorgverlener en is er videocontact. Mocht het nodig zijn, dan kan een patiënt direct bij CCN terecht. Ook verwerkt het systeem de gemeten data direct in het online elektronisch patiëntendossier van CCN en heeft de patiënt toegang tot specifieke zelfmanagementinformatie."

Niet eenvoudig

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zag potentie in Hartwacht, omdat het bijdraagt aan triple aim; het verbetert de gezondheid van de populatie, patiënten krijgen er meer vrijheid en eigen regie over hun leven door en het leidt tot aanzienlijke kostenreductie.

Toch was het niet eenvoudig om tot een goed vergoedingenmodel te komen, stelt Scheffer. "De huidige financieringsstructuur, gebaseerd op verrichtingen en bezoeken aan de poli, is niet heel geschikt voor deze nieuwe manier van zorgverlening. Maar na een jaar intensief contact met alle drie de partijen is het uiteindelijk gelukt om een langjarig contract met Zilveren Kruis af te sluiten op basis van een ander vergoedingenmodel waarbij Hartwacht als dienst wordt vergoed."

Meest patiëntgerichte zorg

CCN heeft daarbij echt zijn nek uitgestoken, vindt Scheffers. "CCN krijgt minder inkomsten door afname in de polibezoeken, maar zij geloven echt in de meest patiëntgerichte zorg en willen aan het stuur blijven om nieuwe zorg mogelijk te maken. De patiënt van nu wil niet een uur in de wachtkamer wachten voor een gesprek van 5 minuten om dan weer naar huis te gaan. Mensen worden steeds vaardiger met Ipads en Iphones, technologie is steeds minder een issue. Hartwacht is echt een dienst die het patiënten veel gemakkelijker maakt. Inmiddels is deze e-healthdienst zo'n succes dat ook andere zorgverzekeraars deze Hartwacht nu vergoeden."

Eigen tuintje

Welk advies heeft Scheffer voor andere partijen die samen zorginnovaties willen opschalen? "Zorg dat je met alle partners heel scherp hebt waar je naartoe wilt werken. Ik kom vaak bij bijeenkomsten met huisartsen, medisch specialisten, gebruikers en bedrijven. Iedereen roept iets, maar zit op een andere frequentie. Er zit best afstand tussen de verschillende perspectieven. Het is goed om heel scherp te hebben waar je met zijn allen naartoe werkt. Denk ook in een volledige dienst. Technologiebedrijven ontwikkelen vaak een geweldige app of supermeter, maar wat voor betekenis heeft die meter dan in het leven van die patiënt of voor de cardioloog? Bedenk hoe de hele dienstverlening eruit moet zien en kijk over de hele keten. Hoe zit het met financieringen? Van verzekeraars horen wij dat er elke dag partijen langskomen met goede ideeën die individueel een positieve businesscase en patiënttevredenheid hebben. Maar vaak gaat het om verschuiving van zorg naar een andere plek en wordt het dus twee keer zo duur. Kijk dus verder dan je eigen tuintje en bedenk dat een verzekeraar daar op die manier naar kijkt."

Voordelen

Cardioloog Rutger de Haan, Cardiologie Centrum Nederland: "Hartwacht biedt vele voordelen. Een patiënt kan op een moment wanneer het hem zelf uitkomt zijn metingen doen en hoeft geen afspraak meer te maken bij de huisarts, die meer tijd krijgt voor andere patiënten. Als cardiologen krijgen we beter inzicht in de patiënt omdat we met dit systeem veel vaker meten. Tenslotte krijgt een patiënt zelf inzicht in zijn bloeddruk en is daardoor ook gemotiveerder om daaraan te werken. Want uiteindelijk willen we meetinstrumenten aan een lifestyleprogramma koppelen.

Wat eet iemand, hoeveel weegt en beweegt iemand? Als we al die parameters in Hartwacht kunnen toevoegen, kan een patiënt zelf ook zien wat de effecten zijn van een gezondere lifestyle op zijn bloeddruk. Daarmee hoop je te voorkomen dat mensen überhaupt medicatie nodig hebben. Dat zou uiteindelijk het mooiste zijn."

Voordelen

Cardioloog Rutger de Haan, Cardiologie Centrum Nederland: "Hartwacht biedt vele voordelen. Een patiënt kan op een moment wanneer het hem zelf uitkomt zijn metingen doen en hoeft geen afspraak meer te maken bij de huisarts, die meer tijd krijgt voor andere patiënten. Als cardiologen krijgen we beter inzicht in de patiënt omdat we met dit systeem veel vaker meten. Tenslotte krijgt een patiënt zelf inzicht in zijn bloeddruk en is daardoor ook gemotiveerder om daaraan te werken. Want uiteindelijk willen we meetinstrumenten aan een lifestyleprogramma koppelen. Wat eet iemand, hoeveel weegt en beweegt iemand? Als we al die parameters in Hartwacht kunnen toevoegen, kan een patiënt zelf ook zien wat de effecten zijn van een gezondere lifestyle op zijn bloeddruk. Daarmee hoop je te voorkomen dat mensen überhaupt medicatie nodig hebben. Dat zou uiteindelijk het mooiste zijn."

Onder- en overbehandeling

"In het traditionele systeem van bloeddruk meten wordt op basis van hoogstens 3 à 4 keer per jaar beleid gemaakt. Die waarden kunnen best beïnvloed zijn door omstandigheden en gedurende een jaar erg variëren, waardoor je onder- maar ook overbehandelt. Door Hartwacht krijg je over een langere termijn inzicht hoe de bloeddruk echt is. En kun je met een gerust hart medicatie afbouwen als blijkt dat een patiënt ten onrechte het predicaat hypertensie heeft gekregen. Maar ook kun je er eerder bij zijn. Zo hadden wij onlangs een patiënt met hartfalen, die voor bloeddruk in de gaten werd gehouden. Het viel ons op dat de hartslag opeens een stuk hoger was dan dat we van hem gewend waren. De patiënt had geen klachten, maar we hebben hem toen toch voor een ECG laten komen. Hij bleek een ritmestoornis te hebben waarvoor het belangrijk is dat hij op korte termijn bloedverdunners kreeg. Daarmee hebben we een herseninfarct kunnen voorkomen."

Contact

Rabobank