Succesvolle samenwerking door visie en vertrouwen

Het Zaans Medisch Centrum heeft een nieuw compact, duurzaam , slim en flexibel ziekenhuisgebouw met daaraan vast een zorgboulevard. Het was een enorme klus om twee totaal verschillende werelden bij elkaar te brengen, aldus Marian Zoodsma en Wouter van der Kam, samen de raad van bestuur van het Zaans Medisch Centrum.

"Enkele jaren geleden was een zorgboulevard nog een relatief onbekend fenomeen," begint bestuursvoorzitter Van der Kam. "Onze toenmalige bestuurders hadden de overtuiging dat ze alleen met anderen een nieuw ziekenhuis konden bouwen, omdat het anders te kostbaar en te complex werd. Door eerst een meerjarenafspraak met de grootste zorgverzekeraar af te sluiten en daarnaast een stuk grond van het ziekenhuis te verkopen aan een private investeerder die het vervolgens ontwikkelde tot een zorgboulevard, werd het wel mogelijk. Gezamenlijk hebben we nu iets unieks gerealiseerd: een compact en kleiner ziekenhuis - het eerste lean-ziekenhuis van Europa - met daaraan vast een zorgboulevard voor eerstelijns zorg, revalidatiezorg, apotheek en andere zorggerelateerde functies. Goede zorg voor patiënten komt daardoor ook op de goede plek."

Brug

Zoodsma vult aan. "Het ziekenhuis heeft dure vierkante meters, bepaalde niet-complexe functies van een ziekenhuis passen daarom beter in de zorgboulevard. Zo is de oogheelkunde door een jointventure met NL Healthcare nu ondergebracht in oogziekenhuis Zonnestraal. Ook is er revalidatie een eerstelijns gezondheidscentrum, met apotheek, fysiotherapeuten en verloskundigen, en zijn er winkels met zorggerelateerde artikelen zoals gehoortoestellen en medische hulpmiddelen. Voor ons als ziekenhuis is het belangrijk dat al deze faciliteiten in de buurt van het ziekenhuis aanwezig blijven. Na een behandeling of operatie gaan patiënten naar Recura-revalidatie om te revalideren en blijven daardoor niet onnodig in het ziekenhuis. Mocht het nodig zijn, dan kunnen onze medisch specialisten gemakkelijk een patiënt in Recura-revalidatie bezoeken. Gaat de patiënt naar huis, dan krijgt hij daar al dan niet thuiszorg. In deze regio waar het aantal kwetsbare ouderen de komende jaren toeneemt, zorgen we ervoor dat de hele keten goed georganiseerd is."

Verschillende werelden

Het was lastig om de financiering van de zorgboulevard rond te krijgen, maar door goede samenwerking van alle partijen is het toch gelukt, vertelt Zoodsma. "Projectontwikkelaars hebben doorgaans verstand van commercieel vastgoed en weinig verstand van zorg, terwijl het hier om een combinatie gaat. Zorg en commercieel vastgoed zijn twee totaal verschillende werelden. Uiteindelijk heeft projectontwikkelaar Vorm er zelf geld ingestoken en daardoor is de financiering vanuit de Rabobank gekregen en de zorgboulevard gerealiseerd."

Zoodsma vervolgt: "Als Zaans Medisch Centrum hebben wij een belangrijke rol gespeeld in de verbinding tussen de zorgpartijen en de commerciële projectontwikkelaar en zijn we bij alle besprekingen aanwezig geweest. Ook hebben we als ziekenhuis een belang van 20 procent in Recura-revalidatie de overige 80 procent is van de Evean-groep. Daarmee hebben we een gezamenlijk belang om die voorziening naar de toekomst toe zo goed mogelijk te borgen."

Gezamenlijke visie

Gezamenlijke visie Van der Kam heeft samen met alle partijen uit de regio veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van een visie naar de toekomst. "Hoe ziet onze regio eruit en wat is er nodig om de zorg nu en in de toekomst te blijven leveren, gelet op de karakteristieken van de Zaanstreek? Zo zijn wij de provisiekast van Nederland, hebben we veel industrie, een sterk vergrijzende bevolking en de grootste Turkse gemeenschap van Nederland. Hoe houden we daar continuïteit van zorg in? Daar moet je het met elkaar over eens zijn.

Vertrouwen

Andere succesfactor is dat we konden aansluiten op bestaande samenwerkingsverbanden. Zo hadden wij al eerder projecten met Evean gedaan. Daardoor was er veel vertrouwen en waren we bereid gezamenlijk risico te lopen door beide aandeelhouder te worden van Recura-revalidatie . Tenslotte moet je het met zijn allen eens worden over de uitvoering en uitwerking van het project. Het was een ongelooflijke klus, waar we enorm trots op zijn. Maar hier is gebeurd waar we in de Zaanstreek goed in zijn: handen uit de mouwen, aan de slag en er gezamenlijk voor gaan."

Gezamenlijke risico's

Welk advies hebben de bestuurders voor collega’s die meer willen samenwerken? "Toon lef en leiderschap. Laat zien dat je ergens verantwoordelijk voor bent en er wat aan wilt doen. Betrek de kernpartners uit de regio zoals financiers, banken, zorgverzekeraars, maar ook alle zorginstellingen en huisartsen. Wij hadden het als ziekenhuis nooit alleen kunnen doen. Een goede businesscase waarbij meerdere partijen risico willen nemen, is van essentieel belang. Het gevaar bij nieuwe initiatieven is dat er een nieuwe projectmatige bureaucratie wordt opgetuigd. Als je samen iets ontwikkelt, waar ook zorg geleverd wordt, zorg dan dat het op een ongehoord efficiënte manier gebeurt. Wij zijn het eerste lean-ziekenhuis van Europa. Alles wat we hebben bedacht, heeft toegevoegde waarde voor de patiënt en gaat verspilling tegen. En last but not least: ga uit van het belang van de patiënt en denk samen met andere aanbieders na over de bevolking waar je het voor doet."

Contact

Rabobank