De zorgverzekeraars over meerjarenafspraken

Rabobank ziet meerjarenzorginkoopcontracten als een ‘standaard’ financieringsvoorwaarde. Hoe denken de vier grote zorgverzekeraars over dergelijke contracten?

Wim van der Meeren, CZ

“Bij voorkeur sluiten wij meerjarencontracten af. Niet elke jaarwisseling ontstaat er altijd een nieuwe situatie. Er is veel continuïteit van zorg, terwijl er elke keer onzekerheid is over hoe het contract voor het komende jaar weer uitpakt. Daar zitten zorgaanbieders niet op te wachten. Wanneer een ziekenhuis te maken krijgt met krimp - bijvoorbeeld door minder zorgconsumptie – is het belangrijk dat de instelling niet in financiële problemen komt. In een meerjarenafspraak kunnen we elkaar dan meer zekerheid bieden, want krimp kost geld.”

“Ziekenhuis Bernhoven is een mooi voorbeeld waar bewust geen onzinnige behandelingen worden gedaan om aan omzet te komen. Dat kan een goed voorbeeld voor andere ziekenhuizen zijn, maar niet ieder ziekenhuis is hetzelfde. Met een meerjarenovereenkomst is ook nieuwbouw van het Zuyderland Ziekenhuis mogelijk geworden. In die regio is er tot lengte van dagen behoefte aan zorg. Omdat CZ daar het grootste aantal verzekerden heeft, zijn we het zorginkoopcontract zo gaan inrichten dat het consortium van banken de nieuwbouw – na veel onderhandelingen - heeft kunnen financieren. De zorgaanbieder en de bank krijgen zekerheid door de financiering; wij krijgen goede toegankelijkheid en kwaliteit van zorg én nette prijzen zonder ongebreidelde groei. Omdat we gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn, doen we ons best om een goede band op bouwen met onze aanbieders. We hebben zorgplicht, maar de zorgaanbieders moeten het doen.”

Lees het volledige interview

Ruben Wenselaar, Menzis

Een afspraak over meerdere jaren creëert rust waardoor je een transitie op een goede manier voor elkaar kunt krijgen. Daarnaast willen we in de contracten meer verbinding tussen ziekenhuizen en de eerste lijn maken, want de zorg zal verschuiven. Wat nu nog in een ziekenhuis gebeurt, gaat straks misschien naar de eerste lijn of met behulp van allerlei technologische middelen naar thuis. Wil je die verandering voor elkaar krijgen, dan vraagt dat om investeringen en desinvesteringen, maar ook om veel samenwerking. En dus een ander perspectief van tijd.”

“Onze rol als zorgverzekeraar is om samen met zorgaanbieders te kijken hoe we de zorg nu, maar ook over een aantal jaren goed blijven organiseren en beschikbaar houden voor iedereen. Voor mij is dat een uitgangspunt, ook om onze rol waar te maken. Dat staat best ver weg van jaarlijks discussie voeren met instellingen, een-op-een, over het contract voor het jaar daarna. Terwijl er nu wel noodzaak en urgentie is om veel verder te kijken: zorgaanbieders worden geconfronteerd met krimp of met verschuivingen van zorg naar de eerste lijn en naar de thuissituatie, bijvoorbeeld met behulp van eHealth.

Lees het volledige interview

Ab Klink, VGZ

“Door meerjarencontracten weten ziekenhuizen meer waar ze aan toe zijn de komende jaren, VGZ wil dergelijke contracten daarom koppelen aan een agenda die leidt tot zorg die beter wordt en betaalbaar blijft. Betere zorg leidt tot lagere kosten: saving lifes, saving costs volgens Barack Obama. Er zijn zoveel voorbeelden waaruit blijkt dat wanneer artsen, verpleegkundigen en professionals meer tijd nemen voor patiënten, ze ook innovaties introduceren en kostenreductie realiseren. Het zou doodzonde zijn als we dat niet combineren.”

“Voor de ziekenhuizen en de ggz-instellingen betekent dat wel dat ze te maken krijgen met een krimp in de omzet. Daarmee schieten degenen die betere zorg leveren zichzelf in de voet. Als verzekeraar willen we er dan voor zorgen dat de marge voor de ziekenhuizen toeneemt en ze vanuit die marge meer tijd voor patiënten kunnen nemen. Afschaling of krimp dus, maar wel met de mogelijkheid om meer te innoveren. Meerjarencontracten kunnen daarvoor meer zekerheid bieden. Het laden van die contracten met betere zorg doen de specialisten zelf, samen met verpleegkundigen én de patiënten. En in de regel willen ze dat heel graag.”

Lees het volledige interview

Norbert Hoogers, Zilveren Kruis

“Meerjarencontracten staan meer voor onrust dan voor rust’ heb ik wel eens gezegd. Daarmee bedoel ik dat meerjarenafspraken heel goed passen om een transitie te begeleiden. We zijn steeds in gesprek en op basis van een ambitie van een instelling kunnen we tot een meerjarenovereenkomst komen. Het is geen middel om alleen een paar jaar rust te creëren, een bestaande situatie te bevriezen.”

“Graag gaan wij in gesprek over de plannen, voor ons de basis voor de contractering. Ambities kunnen verschillen, het kan om infrastructuur of krimp gaan of om kwaliteit. En soms gaat het om vermindering van administratieve lasten zoals bij de huisartsen die nu voor twee jaar zijn gecontracteerd.”

“In de wijkverpleging hebben we nu op meerdere plekken meerjarenovereenkomsten op basis van populatiebekostiging. Je geeft dan budget voor de hele populatie om de aanbieder de gelegenheid te geven een aantal inhoudelijke stappen te maken. Daardoor ontstaat er ruimte voor innovatie en versterkt de professionele autonomie. Ook hebben we meerjarenovereenkomsten waarbij het gaat om prestatiebekostiging. Aanbieders van geboortezorg, staar, borstkankerzorg en verslavingszorg krijgen dan de ruimte om hun kwaliteitsbeleid zelf in te vullen. Er is bewust geen volumeplafond. Het gaat dus niet per definitie over minder zorg of minder stenen, maar wel over verandering. Waarbij het uitgangspunt is gezamenlijk waarde te creëren voor een betere kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven of continuïteit van zorg.”

Lees het volledige interview

Contact

Rabobank