“Gezamenlijke ambitie is het startpunt”

“Meerjarencontracten staan meer voor onrust dan voor rust’ heb ik wel eens gezegd. Daarmee bedoel ik dat meerjarenafspraken heel goed passen om een transitie te begeleiden. We gaan steeds in gesprek en op basis van een ambitie van een instelling kunnen we tot een meerjarenovereenkomst komen. Het is geen middel om alleen een paar jaar rust te creëren, een bestaande situatie te bevriezen. Graag gaan wij in gesprek over de plannen, voor ons de basis voor de contractering. Ambities kunnen verschillen. Het kan om infrastructuur of krimp gaan of om kwaliteit. En soms gaat het om vermindering van administratieve lasten zoals bij de huisartsen die nu voor twee jaar zijn gecontracteerd.”

Volumeplafond

In de wijkverpleging heeft Zilveren Kruis nu op meerdere plekken meerjarenovereenkomsten afgesloten op basis van populatiebekostiging. “Je geeft dan budget voor de hele populatie om de aanbieder de gelegenheid te geven enkele inhoudelijke stappen te maken. Daardoor ontstaat er ruimte voor innovatie en versterkt de professionele autonomie. Ook hebben we meerjarenovereenkomsten waarbij het gaat om prestatiebekostiging. Aanbieders van geboortezorg, staar, borstkankerzorg en verslavingszorg krijgen dan de ruimte om hun kwaliteitsbeleid zelf in te vullen. Er is bewust geen volumeplafond. Het gaat dus niet per definitie over minder zorg of minder stenen, maar wel over verandering. Samen met de zorgaanbieder kijken we welke stappen hij wil maken. Waarbij het uitgangspunt is gezamenlijk waarde te creëren voor een betere kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven of continuïteit van zorg.”

Volumeplafond

In de wijkverpleging heeft Zilveren Kruis nu op meerdere plekken meerjarenovereenkomsten afgesloten op basis van populatiebekostiging. “Je geeft dan budget voor de hele populatie om de aanbieder de gelegenheid te geven enkele inhoudelijke stappen te maken. Daardoor ontstaat er ruimte voor innovatie en versterkt de professionele autonomie. Ook hebben we meerjarenovereenkomsten waarbij het gaat om prestatiebekostiging. Aanbieders van geboortezorg, staar, borstkankerzorg en verslavingszorg krijgen dan de ruimte om hun kwaliteitsbeleid zelf in te vullen. Er is bewust geen volumeplafond. Het gaat dus niet per definitie over minder zorg of minder stenen, maar wel over verandering. Samen met de zorgaanbieder kijken we welke stappen hij wil maken. Waarbij het uitgangspunt is gezamenlijk waarde te creëren voor een betere kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven of continuïteit van zorg.”

Te ver

Dat de bank het meerjarencontract nu als standaard financieringvoorwaarde eist, gaat Hoogers een stap te ver. “Voor ons is een meerjarencontract niet altijd het meest passende middel om te contracteren. We hebben goede meerjarige relaties met hele stabiele zorgaanbieders waarbij we afspraken juist niet meerjarig vastleggen. In het overgrote deel gaat dat prima. Belangrijk is het om eerst goed na te denken waarom we met een zorgaanbieder tot een overeenkomst komen, om daarna pas te bepalen welke contractvorm daarbij past. Het begint altijd met de zorgaanbieder die een inhoudelijke ambitie heeft. De inhoud is leidend, daarna komen de afspraken.”

Reageer op Linkedin

Contact

Rabobank