“Betere en betaalbare zorg voorwaarde voor meerjarencontracten”

Door meerjarencontracten weten ziekenhuizen meer waar ze de komende jaren aan toe zijn. VGZ wil dergelijke contracten daarom koppelen aan een agenda die leidt tot zorg die beter wordt en betaalbaar blijft.

Meer zekerheid door meerjarencontracten

“Betere zorg leidt vaak tot lagere kosten: saving lifes, saving costs volgens Barack Obama. Er zijn zoveel voorbeelden waaruit blijkt dat wanneer artsen, verpleegkundigen en professionals meer tijd nemen voor patiënten, ze ook innovaties introduceren en kostenreductie realiseren. Maar specialisten en ziekenhuizen lopen vaak tegen barrières op. Barrières, veroorzaakt ook door onze manier van contracteren. Het zou doodzonde zijn als we dat niet verbeteren. Meer tijd voor de patiënt en voor innovaties. Dat leidt vaak tot minder DBC's (diagnose-behandelcombinatie). Voor de ziekenhuizen en de ggz-instellingen betekent dat wel dat ze te maken krijgen met een krimp in de omzet. Daarmee schieten degenen die betere zorg leveren zichzelf in de voet. Als verzekeraar willen we er dan voor zorgen dat de marge voor de ziekenhuizen toeneemt en ze vanuit die marge meer tijd voor patiënten kunnen nemen. Afschaling of krimp dus, maar wel met de mogelijkheid om meer te innoveren. Meerjarencontracten kunnen daarvoor meer zekerheid bieden. Het laden van die contracten met betere zorg doen de specialisten zelf, samen met verpleegkundigen én de patiënten. In de regel willen ze dat heel graag, maar lopen wij in de weg. Dat veranderen we.”

Niet-noodzakelijke controleconsulten

Met een aantal ziekenhuizen heeft VGZ meerjarencontracten afgesloten waarbij er zorgproductie wordt afgeschaald. “Naast Bernhoven zijn dat onder andere het Radboudumc en Rivas in Gorinchem. Bij het Radboudumc besteden de cardiologen meer tijd om met patiënten de voor- en nadelen van een hartklepvervanging door te nemen. Daardoor zijn de afgelopen jaren dergelijke operaties met 20% afgenomen. Wat bij cardiologie kan, kan waarschijnlijk ook bij oncologie en urologie. De marge die het ziekenhuis daardoor opbouwt, besteedt het ziekenhuis nu aan innovaties. Zo kan door toepassing van nieuwe technieken de diagnostiek verbeteren, met minder vals-positieve diagnostiek als gevolg. Dat is prettiger voor een patiënt en minder kostbaar. Bij Rivas is het aantal herhaalconsulten bij cardiologie met 10% afgenomen. Mensen die beter zijn, komen niet meer naar het ziekenhuis voor allerlei controleconsulten, behalve als er complicaties zijn. Ook bij andere operaties en aandoeningen zijn er vaak niet-noodzakelijke herhaalconsulten. Daarnaast zorgt een betere spoedeisende hulp met de beste artsen voor minder onnodige doorverwijzingen naar andere specialismen in het ziekenhuis. Er zijn wel tientallen voorbeelden te bedenken waar winst voor de zorg en de patiënt is te behalen.”

Allianties

Is het dan niet de rol van de verzekeraar om hier bij de inkoop meer op te sturen en betere zorg als inkoopeis te stellen? “We proberen zorginstellingen wel ervan te overtuigen en een beetje die richting op te duwen. Maar we gaan het niet opleggen, want daarmee creëer je niet de goede randvoorwaarden voor verandering. Zo’n cultuuromslag moet wel vanuit een ziekenhuis of instelling zelf komen, van binnenuit. Je realiseert dat niet zomaar. Als zorgverzekeraar proberen we daarom allianties aan te gaan en netwerken van ziekenhuizen te creëren waarin we van elkaar leren en elkaar inspireren. Zo zoeken de medisch specialisten van Bernhoven, Rivas, Radboudumc en het Catharina Ziekenhuis elkaar op om van hun verbeteringen te leren. Als verzekeraar hebben we dan vooral een volgende en faciliterende rol. Wel hebben we de ambitie om volgend jaar op te schalen in contracten vergelijkbaar met het contract zoals we met Ziekenhuis Bernhoven hebben afgesloten, waarbij er door een ander besturings- en financieringssysteem geen productieprikkel meer is.”

Kinderziektes

Een zekere maatvoering in opschaling is daarbij wel van belang, stelt Klink. “Eerst willen we weten welke kinderziektes erin zitten, ongetwijfeld zullen we zaken tegenkomen die we nu nog niet voorzien. Bij ggz-instelling Vincent van Gogh volgen we dezelfde formule. Daar zijn we ook een leertuin gestart, waarbij we de artsen en professionals hebben gevraagd welke zorg zij kunnen verbeteren als wij hen een grotere mate van zekerheid naar de toekomst geven. We kijken of die interventies daadwerkelijk ertoe leiden dat patiënten sneller en adequater geholpen worden. Als dat zo is, gaan we met andere ggz-instellingen en ziekenhuizen vergelijkbare contracten sluiten om ook met hen betere zorg te implementeren.”

Verbinden

Bestuurders hebben een cruciale en vitale rol in het realiseren van een agenda voor betere zorg, stelt Klink. “Een zorginstelling of ziekenhuis besturen is een ingewikkelde baan. Als bestuurder onderhandel je met verzekeraars terwijl je te maken hebt met maatschappen, het MSB (medisch-specialistisch bedrijf) en met afdelingen die vaak allemaal ambities hebben. Dat is ingewikkeld. De keerzijde daarvan is dat het ook een bijzonder dankbare rol is. Bestuurders kunnen bij uitstek de belangen van patiënten, de betaalbaarheid van de zorg en het gemotiveerd houden van artsen met elkaar te verbinden. Saving lifes, saving costs zoals Obama dat zei. Ik hoop dat ze die rol ook oppakken. Sterker nog, ik zie veel bestuurders dat ook doen.”

Reageer op Linkedin

Contact

Rabobank