“Wij hebben zorgplicht, maar de aanbieders moeten het doen”

Het sluiten van meerjarencontracten met zorgaanbieders is geen doel op zich, maar dergelijke contracten bieden alle partijen meer zekerheid, vindt Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ.

“Bij voorkeur sluiten wij meerjarencontracten af. Niet elke jaarwisseling ontstaat er altijd een nieuwe situatie. De wereld verandert ook weer niet zo snel. Er is veel continuïteit van zorg, terwijl er elke keer onzekerheid is over hoe het contract voor het komende jaar weer uitpakt. Daar zitten zorgaanbieders niet op te wachten. Wanneer een ziekenhuis te maken krijgt met krimp - bijvoorbeeld door minder zorgconsumptie – is het belangrijk dat de instelling niet in financiële problemen komt. In een meerjarenafspraak kunnen we elkaar dan meer zekerheid bieden, want krimp kost geld. Ziekenhuis Bernhoven is een mooi voorbeeld waar bewust geen onzinnige behandelingen worden gedaan om aan omzet te komen. Dat kan een goed voorbeeld voor andere ziekenhuizen zijn, maar niet ieder ziekenhuis is hetzelfde.”

Nette prijzen

Met een meerjarenovereenkomst heeft CZ ook de nieuwbouw van het Zuyderland Ziekenhuis mogelijk gemaakt. “In die regio is er tot in lengte van dagen behoefte aan zorg en CZ is daar de grootste zorgverzekeraar. Vanuit die verantwoordelijkheid zijn we het zorginkoopcontract zo gaan inrichten dat het consortium van banken de nieuwbouw – na veel onderhandelingen - heeft kunnen financieren. De zorgaanbieder en de bank krijgen zekerheid door de financiering; wij krijgen goede toegankelijkheid en kwaliteit van zorg én nette prijzen zonder ongebreidelde groei. Omdat we gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn, doen we erg ons best om een goede band op bouwen met onze aanbieders. We hebben zorgplicht, maar de zorgaanbieders moeten het doen. Daar hebben we groot respect voor en willen dat mogelijk maken.”

Groot dromen

Meerjarencontracten kunnen als middel behulpzaam zijn, maar zijn geen doel op zich, stelt Van der Meeren. “Als CZ proberen we altijd maatwerk te leveren. Je kunt met elkaar van alles afspreken, wel moeten we het eens zijn over de te volgen strategie. Ik adviseer bestuurders van zorginstellingen om vooral reële toekomstplannen te maken, waarbij de gerechtvaardigde zorgvraag op een kwalitatieve en betaalbare manier vorm krijgt. Ik zeg niet dat iedereen het model van Bernhoven moet toepassen. Dat is een mooi en uitdagend voorbeeld van hoe het kan. Houd in ieder geval wel rekening met het Budgettair Kader Zorg. Er wordt nog steeds groot gedroomd in de zorg. Iedere keer is het weer worstelen met de ziekenhuizen om binnen de afspraken te blijven die we met elkaar in het hoofdlijnenakkoord hebben gemaakt. Volg daarom Goethes raad: ‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’.“

Daadwerkelijke risico’s

Banken hebben volgens Van der Meeren ook een stevige verantwoordelijkheid om de zorg te blijven financieren. “Als zorgverzekeraar bekostigen wij de zorg over het algemeen goed, maar de zorg moet wel kunnen blijven innoveren. Daarvoor zijn soms investeringen nodig en die moet een bank blijven financieren. Wees ook niet al te bezorgd. Als ik kijk naar de daadwerkelijke risico’s van afgelopen jaren, dan valt dat allemaal erg mee. Over het algemeen wordt er goed nagedacht in de zorg. Zeker als we meer met meerjarencontracten werken, valt het met die onzekerheid reuze mee.”

Reageer op Linkedin

Contact

Rabobank