Gezondheidszorg sectorprognose 2018

Meer ruimte voor de verpleeghuiszorg

Innovatie en samenwerking blijven ook in 2018 de kernwoorden in de gezondheidszorg. De extra miljarden voor de verpleeghuiszorg kunnen helpen bij het verminderen van de werkdruk, maar het blijft een uitdaging om voldoende en goed personeel aan te trekken.

Groeiverwachting in procenten ten opzichte van het jaar ervoor

20172018
Volume1,21,4

Kansen voor groei

  • Werk samen: binnen en buiten de keten, tussen cure en care.
  • Zorg dat u meekomt op het gebied van innovatie, transparantie in gezondheidsresultaten en financieel resultaat.
  • Zet in op uw personeel, kies voor inzetbaarheid en productiviteit.

Budget

Voor de ziekenhuisbranche geldt voor 2018 het reeds afgesloten akkoord voor 1,4% volumegroei. Vanaf 2019 zal deze groei door het nieuwe hoofdlijnenakkoord worden beperkt. We verwachten dat de druk op de omzet en winst van de ziekenhuizen toeneemt. Zinnige zorg en verplaatsing van zorg naar de eerste lijn leveren zichtbare kostenbesparing.

Zorgkosten
Het nieuwe kabinet geeft meer aandacht aan de noodzakelijke rem op de zorgkosten bij gelijktijdige verbetering van kwaliteit. De overheid stuurt op preventie, e-health en ruimte voor samenwerking. Kwaliteit van de zorg is inzicht te bieden over gezondheidsresultaten, het bieden van toegevoegde waarde voor de patiënt en het faciliteren van een efficiënte dienstverlening.

Ouderen en GGZ
In het regeerakkoord wordt ingezet op goede zorg voor ouderen, zowel thuis als in verpleeghuizen, met tot 2021 € 2,1 miljard extra om de werkdruk te verminderen met meer personeel. In de GGZ ondersteunt het nieuwe kabinet de beweging om te komen tot een integrale aanpak en mensen met een psychische stoornis zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Dit gaat stigmatisering tegen en dringt de wachtlijsten terug. De ondersteuning gaat niet gepaard met extra geld. Sterker nog: de GGZ krijgt een budgetkorting van € 100 miljoen voor de kiezen.

Verschillen tussen zorgondernemers
De eerstelijnszorg blijft zich positief ontwikkelen op basis van een groei van de vraag en verplaatsing van tweedelijnszorg. Wel zien we tussen zorgondernemers steeds grotere verschillen ontstaan in het accepteren van innovaties, de transparantie in gezondheidsresultaten en financiële resultaten.

Personeel

In diverse zorgbranches is sprake van een tekort aan functies. Bijvoorbeeld gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen, de GGZ, verpleeghuizen, en in het sommige delen van het land is een tekort aan huisartsen. Het lijkt onvermijdelijk dat arbeidsvoorwaarden in de zorg moeten worden aangepast om deze sector op de arbeidsmarkt concurrerend te houden. In de verpleeghuissector zijn nu al 25.000 openstaande vacatures. Ook in de GGZ is een gebrek aan psychiaters en gezondheidszorg-psychologen. Creatieve oplossingen zoals beter gebruik van ICT, het terughalen van professionals die de zorg hebben verlaten, het werven van zij-instromers en het verruimen van bestaande contracten zijn hard nodig om de omzet- en winstontwikkelingen in de sector komende jaren op peil te houden. De sector gezondheidszorg kent dezelfde mate van vergrijzing als andere sectoren. Steeds meer medisch professionals werken langer door dan voorheen.

Gerelateerde sectoren

Onderwijs

Voedingsmiddelenindustrie

Contact

Rabobank