Dit moet u weten als u gaat importeren

Wilt u producten verkopen die in Nederland niet verkrijgbaar zijn? Of heeft u voor uw productie grondstoffen uit het buitenland nodig? Dan zult u moeten importeren. U krijgt dan te maken met allerlei wetten en regels. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

U mag niet zomaar elk product importeren op de Nederlandse markt. Er gelden bepaalde producteisen die staan omschreven in wet- en regelgeving. Daarnaast moet u rekening houden met onder andere invoerrechten en concurrentie.

Warenwet

Algemene regels over de meeste gebruiksartikelen en levens- en voedingsmiddelen zijn vastgelegd in de Warenwet. Deze regels gaan over de veiligheid van uw product. Importeert u producten van binnen de EU, dan zijn ze vaak al goedgekeurd voor de Nederlandse markt.

Wilt u goederen importeren van buiten de EU? Dan controleert de douane of u zich houdt aan de wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Sommige producten mag u niet invoeren, andere alleen als ze aan bepaalde eisen voldoen. Vaak heeft u dan een invoervergunning, -certificaat of ander document nodig. Het Handboek VGEM (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu) biedt een overzicht van producten die een vergunning of certificaat nodig hebben.

CE-markering

Veel industriële productgroepen, zoals bouwproducten, medische hulpmiddelen en speelgoed, mag u alleen in de Europese Economische Ruimte (EER) verhandelen als ze CE-markering hebben. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

REACH-wetgeving

Importeert u chemische stoffen of mengsels? Dan krijgt u te maken met de wetgeving Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH). U bent dan onder andere verplicht om de risico’s van de stoffen inzichtelijk te maken. Het RIVM heeft een handige website waar u na het invullen van een checklist ziet wat u moet doen.

Productaansprakelijkheid

Een producent is aansprakelijk voor eventuele schade die door het product ontstaat. Het gaat dan om schade aan een persoon of een andere zaak dan het product. Importeert u producten van buiten de EER, dan ziet de wet u als producent. Dat betekent dat u productaansprakelijk bent.

Een voorbeeld: u importeert een tapijtreiniger uit China die het tapijt van uw klant verpest door een verkeerde samenstelling van het product. Dan bent u aansprakelijk. Gebeurt hetzelfde met een tapijtreiniger uit een land binnen de EER, dan is de producent zelf aansprakelijk. Wel heeft u nog steeds verantwoordelijkheden naar de klant.

Het risico op aansprakelijkstelling kunt u verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Lees meer over het verzekeren van aansprakelijkheid

Merkenrecht

Wilt u concurrentie tegengaan? Laat uw merk dan registreren. Dat kan tegen betaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Zo bent u beschermd in België, Nederland en Luxemburg. Een ander mag uw merk dan niet gebruiken. Als u ook buiten de Benelux actief bent, kunt u uw bescherming uitbreiden. In het merkenregister ziet u of uw merk al geregistreerd is.

Invoerheffingen

Als u producten van buiten de EU importeert, kunt u te maken krijgen met verschillende invoerheffingen. Denk aan invoerrechten, btw, antidumpingheffingen en accijnzen en verbruiksbelastingen. De hoogte van deze heffingen hangt af van het soort product en het land van oorsprong.

Het tarief van de invoerrechten kunt u bepalen met de TARIC-code. Deze code vraagt u op bij de leverancier of de producent van het product, of stelt u zelf vast op de website van de Douane. Importeert u een product dat niet of nauwelijks verkrijgbaar is in de EU, dan kunt een vrijstelling van de invoerrechten aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken. Dit heet een tariefschorsing.

Meer weten?

Er zijn nog veel meer wetten en regels die op u van toepassing kunnen zijn. Het is altijd zinvol om juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Kamer van Koophandel of de International Chamber of Commerce.

Vergeet ook niet de regelgeving in het land waaruit u wilt importeren. Op Rabo Wereldwijd vindt u per land de belangrijkste informatie.

Bekijk de informatie per land op Rabo Wereldwijd

Heeft u plannen om te importeren? Bespreek ze met uw Rabobankadviseur. Via zijn netwerk kan hij u mogelijk verder helpen en voor het inwinnen van advies kan hij u doorverwijzen naar lokale partners.

Contact

Rabobank