Tarieven zakelijk financieren

Kies je voor een lening of krediet bij de Rabobank, dan krijg je een financiering op maat. Onze adviseur kijkt naar je situatie, het risico van de financiering en bespreekt met jou passende rentetypen en looptijden. Al deze elementen samen bepalen het tarief. Wij leggen je op deze pagina uit hoe dit tarief is opgebouwd. We geven je ook een indicatie met alleen het minimale en maximale rentetarief dat gebaseerd is op een risicoweging.

Voor het geld dat wij beschikbaar stellen betaal je rente, provisie(s), kosten voor behandeling en eventueel aflossing. Bij een lening kun je een vaste of een variabele rente kiezen. Een krediet heeft altijd een variabele rente.

Zakelijke lening met een vaste rente

De rentekosten van een lening met een vaste rente staan voor een vooraf bepaalde tijd vast. Dit noemen we de rentevaste periode. Je hebt tijdens deze periode de zekerheid dat je rente niet verandert. Een rentevaste periode kan korter zijn dan de looptijd van je lening.

Zo wordt de hoogte van je rente bepaald

Wij wegen bij het bepalen van jouw tarief onder andere het risico dat wij als bank lopen bij het uitlenen van geld. We onderscheiden hierin drie categorieën: laag, gemiddeld en hoog. Op basis van de onderstaande vragen kun je een indruk krijgen van de risico-inschatting van je onderneming (het risicoprofiel):

 • Hoeveel eigen geld kun je inbrengen en hoe groot is je eigen vermogen? Als je eigen geld inbrengt, is het risico voor ons lager.
 • In welke mate ben je in staat om de periodieke maandlasten te voldoen? Welke zekerheden kun je bieden om het risico voor de Rabobank te verkleinen voor het geval je de periodieke lasten toch niet kunt voldoen?
 • Welke zekerheden kun je bieden om het risico voor de Rabobank te verkleinen voor het geval je de periodieke lasten toch niet kunt voldoen?

Andere factoren die we meewegen zijn:

 • De hoogte van het bedrag dat je wilt lenen en de hoogte van de financieringen die je eventueel al hebt.
 • De looptijd van de rentevaste periode van de lening. Over het algemeen geldt hoe langer de looptijd hoe hoger de rentekosten.
 • De inkoopkosten van geld.
 • De kosten en winstdoelstellingen van de Rabobank.
Minimale renteMaximale rente
Laag2,00%5,00%
Midden3,00%6,00%
Hoog4,00%7,50%
Bovenstaande tarieven zijn op jaarbasis en gelden voor nieuwe offertes en renteaanpassingen uitgebracht vanaf 1 juli 2017. De getoonde rentetarieven gelden voor ongeveer 95% van onze klanten en zijn exclusief eventuele rentekortingen zoals EIB of TLTRO.
Zakelijke lening met een variabele rente

Kies je voor een zakelijke lening met variabele rente, dan betaal je een rentetarief dat is opgebouwd uit kosten die wij maken om geld aan te trekken op de internationale geldmarkt. Denk hierbij aan het Euribortarief en een (variabele) klantopslag. In de klantopslag zit een vaste component inkoopkosten (fundingopslag) die gedurende de looptijd van de financiering vast staat. Het andere deel van de klantopslag is variabel en bestaat uit: een vergoeding voor de kosten van de bank en kosten die het risico dekken dat wij als bank lopen wanneer het uitgeleende geld niet volledig terug wordt betaald. De opbouw is afhankelijk van de volgende factoren:

 • de hoogte van het bedrag dat je wilt lenen en de hoogte van de financieringen die je eventueel al hebt
 • de waarde van je zekerheden
 • het risico dat wij lopen als wij geld aan je uitlenen (je risicoprofiel)
 • het aflossingsschema
 • de inkoopkosten van geld
 • de kosten en winstdoelstellingen van de Rabobank

Bij de zakelijke lening met variabele rente is geen sprake van rentevaste periodes. Daarom kunnen wij als Rabobank de hoogte van de rente wijzigen als er iets verandert in één of meerdere van de eerder genoemde factoren. De rente kan dus altijd hoger of lager worden.

Rekening courant krediet

Met een rekening courant krediet kun je rood staan binnen een afgesproken limiet. Over dit krediet betaal je een variabele rente die bestaat uit een basisrente plus een variabele klantopslag en een provisie. De variabele rente betaal je over het opgenomen deel. De provisie betaal je voor de mogelijkheid om jouw afgesproken kredietlimiet op ieder moment beschikbaar te hebben.

Krediet met Euribor

Variabele rente

De variabele rente van het krediet draagt bij aan de inkoopkosten van geld en is gebaseerd op Euribor. Deze is als volgt opgebouwd:

 • 1-maands Euribortarief: sinds januari 2018 is deze -0,369%
 • Fundingopslag: sinds januari 2018 is deze 0,350%
Klantopslag

Naast de variabele rente betaal je een variabele klantopslag. De exacte hoogte hangt af van jouw situatie. We kijken hierbij naar de volgende factoren:

 • De hoogte van het kredietlimiet en de hoogte van de financieringen die je eventueel al hebt
 • De waarde van jouw zekerheden
 • Het risico dat wij lopen als wij geld aan je uitlenen (je risicoprofiel)
 • De kosten en winstmarges van de Rabobank

Provisie

Om het krediet op ieder moment beschikbaar te hebben, betaal je een kredietprovisie. Grote ondernemingen met een financiering boven € 1.000.000 hebben de mogelijkheid om hiervoor in de plaats bereidstellingsprovisie overeen te komen.

 • Kredietprovisie: wordt berekend over je maximale kredietlimiet
 • Bereidstellingsprovisie: wordt berekend over het deel van je krediet dat je niet gebruikt
Tariefindicaties

Kleine tot middelgrote onderneming die minder dan € 1.000.000 wil lenen:
Minimale renteMaximale rente
Variabele rente3,25%10,50%
Kredietprovisie0,10%2,80%

Grote onderneming die meer dan € 1.000.000 wil lenen:
Minimale renteMaximale rente
Variabele rente0,75%12,50%
Kredietprovisie0,10%2,80%
Kredietprovisie0,20%2,00%

Voor ongeveer 95% van onze klanten gelden de bovenstaande tarieven.

Lees meer over rente op basis van Euribor

Krediet met Rabo Basisrente

De rente van het krediet met Rabo Basisrente is opgebouwd uit een variabele rente en een variabele klantopslag. Naast deze variabele rente betaal je een kredietprovisie over jouw maximale kredietlimiet. Deze provisie betaal je omdat wij het geld beschikbaar houden, zodat je het op ieder moment kunt opnemen.

Minimale renteMaximale rente
Variabele rente5,65%10,90%
Kredietprovisie0,10%2,45%

Aandachtspunten

 • Vanaf 16 januari 2018 wordt krediet met Rabo Basisrente niet meer (opnieuw) aangeboden.
 • Bovenstaande tarieven zijn op jaarbasis en gelden voor nieuwe offertes en renteaanpassingen uitgebracht vanaf 1 november 2016. Voor een rekening courant krediet heb je een zakelijke rekening van de Rabobank nodig, met de daarbij behorende kosten.
 • Omdat de rente variabel is, kunnen wij de hoogte van de rente wijzigen als er iets verandert in één of meerdere van de eerder genoemde factoren. De rente kan dus altijd hoger of lager worden.

Kosten bij het afsluiten van een financiering

Bij het afsluiten van een lening of een krediet betaal je een afsluitprovisie. Dit is een vergoeding voor het in behandeling nemen van jouw financieringsverzoek en het advies. De hoogte van deze behandelkosten hangt af van het bedrag van de financiering en de risicoweging die wij aan de jouw bedrijf meegeven.

De minimale afsluitprovisie is 0,25% en maximaal 2,50%. Het minimum bedrag bedraagt € 250, tenzij anders overeengekomen. Ben je een startende ondernemer die voor het eerst financiering aanvraagt? Dan ontvang je een korting van € 100 op de afsluitprovisie.

Als er op jouw verzoek iets wordt gewijzigd in je bestaande zakelijke lening- of kredietovereenkomst, dan betaal je mogelijk wijzigingskosten en/of vergoedingsrente.

Wijzigingskosten

Je betaalt wijzigingskosten als er voor de wijziging een akte nodig is. De wijzigingskosten zijn €99,- per lening of krediet. 

je betaalt wijzigingskosten in de volgende situaties:

 • Je kiest voor een ander rentetype.* Gaat het om een ander rentetype aan het einde van de rentevast- of opslagvastperiode? Dan betaal je geen wijzigingskosten. 
 • Wijziging van ondernemersvorm.
 • Wijziging van de aflossingsafspraak.
 • Extra aflossen op een lening met lastenverlaging.*
 • Extra aflossen met vermindering van het aantal maanden van periodieke aflossing met behoud van contractuele einddatum. Door de extra aflossing is sprake van aflossingsvrije periode na de extra aflossing.*

* Let op: het kan zijn dat je niet alleen wijzigingskosten maar ook vergoedingsrente moet betalen. 

Je betaalt geen wijzigingskosten in de volgende situaties:

 • Voor het onderhoud van je lening of krediet.
 • Het ontvangen van een rentevoorstel voor je lening aan het einde van de rentevast- of opslagvastperiode en het doorvoeren van je keuze uit dit rentevoorstel.
 • Verlagen van je kredietlimiet.
 • Extra aflossen op een lening als je de looptijd verkort.**
 • Vervroegd geheel aflossen.**
 • Vrijgeven van zekerheid. Moet je een bestaande lening helemaal of voor een deel aflossen om ons de zekerheid vrij te laten geven? Dan kan het zijn dat je hiervoor wel vergoedingsrente moet betalen.
 • Aanleveren jaarcijfers via SBR.
 • Wijziging van (a) betaalwijze naar incasso en/of (b) wijziging van incasso rekeningnummer van een rekening-courant bij Rabobank.***
** Let op: het kan zijn dat je hiervoor wel vergoedingsrente moet betalen.
 *** Let op: je betaalt € 99,- aan servicekosten bij een wijziging van betaalwijze naar incasso van een rekening-courant niet bij Rabobank gehouden en/of wijziging van betaalwijze naar notabetaling.
Vergoedingsrente

Kosten bij het afsluiten van een financiering

 

Vergoedingsrente is een bedrag dat je aan ons betaalt bij het openbreken van een lopende (vaste) renteafspraak of een vaste opslagafspraak. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je:

 • De lening eerder dan afgesproken helemaal wilt aflossen of herfinancieren.
 • De lening voor een deel wilt aflossen.*
 • Een nieuwe rente-afspraak wilt maken.

*Dit geldt niet als je maximaal een bedrag aflost binnen de ‘vergoedingsvrije ruimte’ dat je op basis van de algemene voorwaarden jaarlijks extra mag aflossen zonder boete.

Inkoopkosten

Oorspronkelijke inkoopkosten van de extra aflossing (minus eventuele vergoedingsvrije ruimte) zijn te vergelijken met de actuele inkoopkosten van dit bedrag voor de restant looptijd van het rentecontract.


 1. Zijn de actuele inkoopkosten lager dan de oorspronkelijke inkoopkosten? 
  Dan is er sprake van zogenaamde fundingbreakkosten. Deze kosten berekenen wij aan je door. We brengen geen vergoeding in rekening voor overige kosten, ook niet voor gederfde winst. 
 2. Zijn de actuele inkoopkosten gelijk aan of hoger dan de oorspronkelijke inkoopkosten? 
  Dan is er geen sprake van fundingbreakkosten. Je hoeft ons dan geen vergoedingsrente te betalen.