Het grote meedoen

Sponsoring

Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in de regio Amersfoort Eemland. Wij ondersteunen verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Verenigingen met ambitie! Niet vanaf de zijlijn maar samen met hen. Omdat wij begrijpen, dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Iedereen die bij een vereniging of club is aangesloten doet dat om ergens aan mee te doen. Maar meedoen kun je niet alleen. Dat doe je samen. Daarom geeft de Rabobank Amersfoort Eemland niet zomaar een zak met geld, maar ondersteunen we met kennis en mankracht om een vereniging echt sterker te maken. Kortom, we doen zelf ook mee. En wel aan de aan de hand van vijf thema’s: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond en maatschappelijk. Zo bouwen we samen aan een welvarend en duurzaam verenigingsleven.

Rabobank is op dit gebied een samenwerking aangegaan met een aantal verenigingen. Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan verwijzen wij naar de Rabobank Clubkas Campagne.

Deelnemende verenigingen

 • Basketbalvereniging Crackerjacks
 • Deo et Arti
 • Dorpsfeest Hoogland
 • HC Eemvallei
 • MHC Hoevelaken
 • MHC Leusden
 • MHC Soest
 • Roda '46
 • SV Baarn

Donaties

Rabobank Amersfoort Eemland is een maatschappelijke bank en wil een substantiële bijdrage leveren aan welzijn en welvaart in de regio Amersfoort. Rabobank Amersfoort Eemland wil dit doen door samen met leden, klanten en medewerkers een deel van haar winst te investeren in een leefbare en (economisch) vitale regio. De bank doet dit vanuit de Rabobank Clubkas Campagne, het coöperatiefonds en het donatiefonds.

Rabobank Clubkas Campagne

In 2019 organiseren wij wederom de Rabobank Clubkas Campagne. Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Amersfoort Eemland kunnen meedoen.

De Clubkas Campagne is bedoeld om verenigingen en stichtingen, die aan de voorwaarden voldoen, een steuntje in de rug te geven. Bij de inschrijving geven zij aan voor welk bestedingsdoel zij financiële ondersteuning nodig hebben. De leden van de bank beslissen of dat ook echt gaat gebeuren.

Donatiefonds

 • Voor kleine, eenmalige ideeën.
 • Voor projecten die bijdragen aan het versterken van de leefomgeving van uw buurt of wijk, of het bevorderen van zelfredzaamheid van o.a. kwetsbare doelgroepen in de regio Amersfoort.
 • Maximaal € 1.000,-- per project.

Commissie donatiefonds

Uiterlijk een maand na inzending ontvangt u een reactie.

Coöperatiefonds

Het coöperatiefonds steunt lokale projecten en activiteiten in Amersfoort, Baarn, Eemnes, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden, Stoutenburg en Soest. Wij richten ons in 2019 hoofdzakelijk op projecten die aansluiten op een van de hiernavolgende vier maatschappelijke thema’s:

 • Ondernemers laten groeien.
 • Jongeren kansen bieden.
 • Beperken voedselverspilling en stimuleren van gezonde voeding.
 • Duurzaamheid met name energie en milieu, en circulaire economie

Heeft uw vereniging of stichting een mooi project of idee? Stuur dan een aanvraag in. In de aanvullende voorwaarden leest u waar de aanvraag aan moet voldoen.

Een commissie van 12 commissieleden vergadert ieder kwartaal en beoordeelt de aanvragen. De commissie kan aan een hele of gedeeltelijke toekenning van de aanvraag aanvullende voorwaarden verbinden.

Voorwaarden donatie- en coöperatiefonds

Jaarlijks bereiken ons veel aanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Stuur uw aanvraag in via de link onderaan deze pagina. Verplichte bijlagen zijn:

 • een sluitende begroting
 • een plan van aanpak
 • een financieel verslag
 • een uittreksel Kamer van Koophandel

Voorwaarden

 • Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarbij een klantrelatie bestaat tussen de organisator van de vereniging of stichting en Rabobank Amersfoort Eemland of waarbij de vereniging of stichting voornemens is een dergelijke relatie aan te gaan.
 • De activiteit is voor een (breed) publiek in Amersfoort, Baarn, Eemnes, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden of Soest.
 • De aanvrager is een organisatie, bijvoorbeeld een stichting, instelling of vereniging. Individuele aanvragen zijn uitgesloten.
 • De activiteit start binnen een jaar.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Wij zijn op de hoogte van eventuele andere donateurs en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een donatie aan een activiteit is in principe eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitkering is mogelijk tot maximaal één jaar na goedkeuring van de donatie.
 • Het bedrag is inclusief de verplichte BTW.
 • De organisatie brengt verslag uit over de voortgang en het resultaat van de activiteit.
 • Bij goedkeuring van een donatie kunnen extra voorwaarden worden gesteld.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten met een winstoogmerk.
 • Activiteiten met een politieke of religieus belang.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten waarbij het gaat om een aanvulling van financieringstekorten of exploitatiekosten.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Aanvragers die andere verzoeken voor financiële bijdragen hebben ingediend.

Maatschappelijke thema’s coöperatiefonds

 • Ondernemers laten groeien
  De regio kent een groot aantal startende ondernemers en  ZZP’ers. Wij dragen een steentje bij door projecten te ondersteunen, die maatschappelijk ondernemerschap, creatieve en innovatieve samenwerkingsverbanden bevorderen, waaronder Startups. Projecten waarbij de circulaire economie wordt gestimuleerd en projecten die zijn gericht op het opzetten van nieuwe coöperaties die passen bij het coöperatiefonds.
 • Jongeren kansen bieden
  Amersfoort is een van de jongste steden van Nederland qua bevolkingsgroei. Overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven doen veel om jongeren vooruit te helpen. Rabobank Amersfoort Eemland is betrokken bij diverse initiatieven op dit gebied. Daarbij ligt de focus op het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren en het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Projecten op het gebied van educatie, loopbaanontwikkeling, talentontwikkeling voor een groep jongeren en projecten passen bij het coöperatiefonds.
 • Beperken voedselverspilling en stimuleren van gezonde voeding.
  Rabobank Amersfoort Eemland wil de maatschappelijke uitdaging aangaan om voedselverspilling in de regio terug te dringen. Bewuster omgaan met voedsel en daardoor minder verspillen is een relatief eenvoudige manier om bij te dragen aan een duurzamer voedselsysteem. Daarnaast willen wij gezonde voeding in onze regio stimuleren. Dit bevordert vitale gemeenschappen met gezonde inwoners. Heeft u een mooi project of idee dat hierop aansluit, stuur dan een aanvraag in bij het coöperatiefonds. Dit kunnen ook projecten zijn om kennis met elkaar te delen.
 • Duurzaamheid met name energie en milieu, en circulaire economie. 

Belangrijke data

De commissie coöperatiefonds vergadert vier keer per jaar over de binnengekomen aanvragen.

De vergaderdata in 2019 zijn gepland op:

 • Maandag 4 maart
 • Dinsdag 4 juni
 • Maandag 2 september
 • Dinsdag 5 november

De sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen ligt vier weken vóór de eerstvolgende vergadering van de commissie coöperatiefonds.