Sponsoring en donaties

Sponsoring

Rabobank Amersfoort Eemland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij om daarmee dingen voor en in de regio mogelijk te maken.

Stuur uw aanvraag, volledig en duidelijk ingevuld, minimaal vier weken vóór aanvang van de activiteit naar ons toe. U ontvangt binnen drie weken een reactie. Voor meer informatie belt u met de afdeling Marketing, Communicatie en Coöperatie (033) 330 53 87.

Voorwaarden

Jaarlijks bereikt ons een groot aantal sponsorverzoeken. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten waaraan uw project moet voldoen om voor sponsoring in aanmerking te komen:

 • De activiteit vindt plaats in Amersfoort, Baarn, Eemnes, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden of Soest.
 • Mensen ontmoeten elkaar.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie heeft een non-profit doelstelling.
 • De organisatie of vereniging is klant van Rabobank Amersfoort Eemland.
 • De activiteit is door de Rabobank te controleren en te evalueren.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Individuen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten of jubilea

Donaties

Rabobank Amersfoort Eemland doneert geregeld aan sociale, maatschappelijke, innovatieve of duurzame initiatieven in onze regio. Dat noemen wij coöperatief dividend. Deze ondersteuning bestaat niet alleen uit geld, maar ook uit inzet van medewerkers, materialen, netwerken en onze communicatiekanalen. Deze donaties zijn opgedeeld in twee fondsen.

Donatiefonds

 • Voor projecten met een sociaal en maatschappelijk karakter
 • Voor kleine, eenmalige ideeën
 • Maximaal 1.000 euro per project

Commissie donatiefonds 
De commissie donatiefonds bestaat uit vijf ledenraadsleden. Zij beoordelen de aanvraag na binnenkomst. Uiterlijk een maand na inzending ontvangt u een reactie.

Coöperatiefonds

Het coöperatiefonds ondersteunt organisaties in hun projecten die de kwaliteit van het economische, sociale en culturele leven in de regio verbeteren. Zij richten zich voor een groot deel op de thema’s:

 • leefbaarheid en zorg voor senioren en jongeren
 • coöperatieve economische initiatieven
 • projecten gebaseerd op duurzame voedselvoorzieningen

Een commissie van elf leden en een adviseur van Rabobank Amersfoort Eemland vergadert ieder kwartaal en beoordeelt de aanvragen. De commissie kan aan een hele of gedeeltelijke toekenning van de aanvraag aanvullende voorwaarden verbinden.

Voorwaarden donatie- en coöperatiefonds

Jaarlijks bereiken ons veel aanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Stuur uw aanvraag in met behulp van onderstaand formulier. Verplichte bijlagen zijn:

 • een sluitende begroting.
 • een plan van aanpak.
 • een financieel verslag.
 • een uittreksel Kamer van Koophandel.

Voorwaarden

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in Amersfoort, Baarn, Eemnes, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden of Soest.
 • De aanvrager is een organisatie, bijvoorbeeld een stichting, instelling of vereniging.
 • De activiteit start binnen een jaar.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Wij zijn op de hoogte van eventuele andere donateurs en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitkering is mogelijk tot maximaal één jaar na goedkeuring van de donatie.
 • Het bedrag is inclusief de verplichte BTW.
 • De organisatie brengt verslag uit over de voortgang en het resultaat van de activiteit.
 • Bij goedkeuring van een donatie kunnen extra voorwaarden worden gesteld.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten met een winstoogmerk.
 • Activiteiten met een politieke of religieus belang.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten waarbij het gaat om een aanvulling van financieringstekorten of exploitatiekosten.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Aanvragers die andere verzoeken voor financiële bijdragen hebben ingediend.

Belangrijke data

De commissie coöperatiefonds vergadert vijf keer per jaar over de binnengekomen aanvragen.

De vergaderdata in 2017 zijn gepland op:

 • maandag 13 februari
 • dinsdag 9 mei
 • maandag 26 juni
 • dinsdag 19 september
 • maandag 27 november

De sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen ligt twee weken vóór de eerstvolgende vergadering van de commissie coöperatiefonds.