Het grote meedoen

Sponsoring

Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in de regio Amersfoort Eemland. Wij ondersteunen verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Verenigingen met ambitie! Niet vanaf de zijlijn maar samen met hen. Omdat wij begrijpen, dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Iedereen die bij een vereniging of club is aangesloten doet dat om ergens aan mee te doen. Maar meedoen kun je niet alleen. Dat doe je samen. Daarom geeft de Rabobank Amersfoort Eemland niet zomaar een zak met geld, maar ondersteunen we met kennis en mankracht om een vereniging echt sterker te maken. Kortom, we doen zelf ook mee. En wel aan de aan de hand van vijf thema’s: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond en maatschappelijk. Zo bouwen we samen aan een welvarend en duurzaam verenigingsleven.

Rabobank is op dit gebied een samenwerking aangegaan met een aantal verenigingen. Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan verwijzen wij naar de Rabo ClubSupport.

Deelnemende verenigingen

 • Basketbalvereniging Crackerjacks
 • Deo et Arti
 • Dorpsfeest Hoogland
 • HC Eemvallei
 • MHC Hoevelaken
 • MHC Leusden
 • MHC Soest
 • Roda '46
 • SV Baarn

Donaties

Rabobank Amersfoort Eemland is een maatschappelijke bank en wil een substantiële bijdrage leveren aan welzijn en welvaart in de regio Amersfoort. Rabobank Amersfoort Eemland wil dit doen door samen met leden, klanten en medewerkers een deel van haar winst te investeren in een leefbare en (economisch) vitale regio. De bank doet dit vanuit de Rabo ClubSupport, het coöperatiefonds en het donatiefonds.

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.

Donatiefonds

 • Voor kleine, eenmalige ideeën.
 • Voor projecten die bijdragen aan het versterken van de leefomgeving van uw buurt of wijk, of het bevorderen van zelfredzaamheid van o.a. kwetsbare doelgroepen in de regio Amersfoort.
 • Maximaal € 1.000,-- per project.

Commissie donatiefonds

Uiterlijk een maand na inzending ontvangt u een reactie.

Coöperatiefonds

Het coöperatiefonds steunt lokale projecten en activiteiten in Amersfoort, Baarn, Eemnes, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden, Stoutenburg en Soest. Wij richten ons in 2019 hoofdzakelijk op projecten die aansluiten op een van de hiernavolgende vier maatschappelijke thema’s:

 • Ondernemers laten groeien.
 • Jongeren kansen bieden.
 • Beperken voedselverspilling en stimuleren van gezonde voeding.
 • Duurzaamheid met name energie en milieu, en circulaire economie

Heeft uw vereniging of stichting een mooi project of idee? Stuur dan een aanvraag in. In de aanvullende voorwaarden leest u waar de aanvraag aan moet voldoen.

Een commissie van 12 commissieleden vergadert ieder kwartaal en beoordeelt de aanvragen. De commissie kan aan een hele of gedeeltelijke toekenning van de aanvraag aanvullende voorwaarden verbinden.

Voorwaarden donatie- en coöperatiefonds

Jaarlijks bereiken ons veel aanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Stuur uw aanvraag in via de link onderaan deze pagina. Verplichte bijlagen zijn:

 • een sluitende begroting
 • een plan van aanpak
 • een financieel verslag
 • een uittreksel Kamer van Koophandel

Voorwaarden

 • Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarbij een klantrelatie bestaat tussen de organisator van de vereniging of stichting en Rabobank Amersfoort Eemland of waarbij de vereniging of stichting voornemens is een dergelijke relatie aan te gaan.
 • De activiteit is voor een (breed) publiek in Amersfoort, Baarn, Eemnes, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden of Soest.
 • De aanvrager is een organisatie, bijvoorbeeld een stichting, instelling of vereniging. Individuele aanvragen zijn uitgesloten.
 • De activiteit start binnen een jaar.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • Wij zijn op de hoogte van eventuele andere donateurs en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een donatie aan een activiteit is in principe eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit doorgaat.
 • Uitkering is mogelijk tot maximaal één jaar na goedkeuring van de donatie.
 • Het bedrag is inclusief de verplichte BTW.
 • De organisatie brengt verslag uit over de voortgang en het resultaat van de activiteit.
 • Bij goedkeuring van een donatie kunnen extra voorwaarden worden gesteld.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten met een winstoogmerk.
 • Activiteiten met een politieke of religieus belang.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten waarbij het gaat om een aanvulling van financieringstekorten of exploitatiekosten.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Aanvragers die andere verzoeken voor financiële bijdragen hebben ingediend.

Maatschappelijke thema’s coöperatiefonds

 • Ondernemers laten groeien
  De regio kent een groot aantal startende ondernemers en  ZZP’ers. Wij dragen een steentje bij door projecten te ondersteunen, die maatschappelijk ondernemerschap, creatieve en innovatieve samenwerkingsverbanden bevorderen, waaronder Startups. Projecten waarbij de circulaire economie wordt gestimuleerd en projecten die zijn gericht op het opzetten van nieuwe coöperaties die passen bij het coöperatiefonds.
 • Jongeren kansen bieden
  Amersfoort is een van de jongste steden van Nederland qua bevolkingsgroei. Overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven doen veel om jongeren vooruit te helpen. Rabobank Amersfoort Eemland is betrokken bij diverse initiatieven op dit gebied. Daarbij ligt de focus op het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren en het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Projecten op het gebied van educatie, loopbaanontwikkeling, talentontwikkeling voor een groep jongeren en projecten passen bij het coöperatiefonds.
 • Circulaire economie
  De overtuiging is dat zo'n economie sterker, toekomstbestendiger en daarmee succesvoller is. Rabobank Amersfoort Eemland wil graag meewerken aan het realiseren van een duurzame economie en biedt hiervoor financiële dienstverlening, kennis en toegang tot relevante netwerken. Door nauw met ondernemers samen te werken.
 • Duurzaam wonen
  Verduurzaming van de eigen woning levert een belangrijke bijdrage aan energiebesparing voor de samenleving en huiseigenaren. Als Rabobank en grootste hypotheekverstrekker willen we onze bijdrage leveren aan de verduurzaming van de woningmarkt. Daarbij sluiten wij als Rabobank Amersfoort Eemland aan bij de Europese en nationale klimaat- energietransitie afspraken. We helpen onze klanten inzicht te krijgen in energiebesparing en helpen hen bij het financieren van woningverduurzaming.

Belangrijke data

De commissie coöperatiefonds vergadert vier keer per jaar over de binnengekomen aanvragen.

De vergaderdata in 2019 zijn gepland op:

 • Maandag 4 maart
 • Dinsdag 4 juni
 • dinsdag 10 september
 • Dinsdag 5 november

De sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen ligt vier weken vóór de eerstvolgende vergadering van de commissie coöperatiefonds.