Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Gelderse Vallei doneert vanuit:

 • De Rabo Clubkas Campagne
 • Rabofonds Gelderse Vallei

De Rabo Clubkas Campagne

De Rabo Clubkas Campagne Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Gelderse Vallei kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hierbij bepalen de leden van onze bank welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is. In 2018 verdeelde Rabobank Gelderse Vallei € 200.000.

Leden beslissen
De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. Bent u nog geen lid, dan kunt u dit via onderstaande link aanvragen.

Vraag hier uw lidmaatschap aan

Voor meer informatie over de Rabo Clubkas Campagne kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie, communicatie.gv@rabobank.nl of (0342) 342 100.

Rabofonds Gelderse Vallei

Rabobank Gelderse Vallei geeft een deel van de winst terug aan de samenleving via het Rabofonds. Wij ondersteunen initiatieven die het sociale, maatschappelijke of culturele leven in de regio verbeteren. Een tegenprestatie is niet nodig. Wel willen we de activiteit publieke aandacht geven en vragen wij u om uw project via de pers en sociale media onder de aandacht te brengen.

De commissie Rabofonds beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen. Deze commissie bestaat uit ledenraads- en jongerenraadsleden uit de diverse kernen van ons het werkgebied. Beoordeling vindt plaats in januari, april, juli en oktober. Binnen vier weken nadat de commissie bijeen is gekomen ontvangt de aanvrager van ons een bericht. Voor meer informatie over het Rabofonds kunt u contact opnemen met Lisette Daling. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0342) 342 100 of per e-mail: directie.gv@rabobank.nl

Rabofonds voorwaarden

 • De vereniging of stichting heeft de Rabobank als huisbankier.
 • De aanvraag sluit aan bij het doel van het fonds en heeft een sociale, culturele of maatschappelijke doelstelling.
 • Het doel/project komt ten goede aan de inwoners van het werkgebied van Rabobank
 • Gelderse Vallei en is vrij toegankelijk (zie * voor de dorpen in het werkgebied).
 • Het project heeft een duurzaam en eenmalig karakter en is in zijn geheel financieel haalbaar.
 • De ingediende aanvraag is voorzien van een begroting, inclusief minimaal 2 offertes bij voorkeur van partijen uit ons werkgebied.
 • De aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Projecten mogen een looptijd hebben die langer is dan het kalenderjaar maar dienen wel binnen twee jaar afgerond te worden.
 • Aanvragen voor een AED kunnen alleen door een EHBO vereniging ingediend worden.
 • De afgelopen twee jaar heeft de stichting/vereniging geen toekenning ontvangen uit het Rabofonds Gelderse Vallei.
 • Gelden worden achteraf beschikbaar gesteld zodra een project is gerealiseerd. Vindt het project geen doorgang? Dan vervalt ook de toezegging.
 • Bij toekenning van een donatie kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Van ondersteuning zijn uitgesloten:

 • Overheden, overheidsinstellingen, commerciële instellingen, institutionele beleggers of fondsen en natuurlijke personen.
 • Aanvragen die de dekking van exploitatiekosten betreffen.
 • Stichtingen/verenigingen die de afgelopen twee jaar al een toekenning uit het Rabofonds Gelderse Vallei ontvangen hebben.
 • Projecten met een commercieel, winstgevend, religieus of politiek doel.
 • Feesten, jubilea en festiviteiten.
 • Projecten die betrekking hebben op primaire overheidstaken, primaire taken van scholen of zorginstellingen (zoals basiszorg, veiligheid op straat of lesmateriaal voor scholen).
 • Projecten waarbij de opbrengst voor derden bestemd is.
 • Projecten die tijdens de behandeling van de aanvraag geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn.
 • Projecten die betrekking hebben op iets dat in/aan een gebouw aangepast wordt waarbij de stichting/vereniging niet de eigenaar is van het pand.

ANBI en SBBI

Als organisatie bent u over een donatie schenkingsbelasting verschuldigd. Indien u voldoet aan de criteria voor een ANBI of SBBI status kunt u hiervoor vrijstelling krijgen. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl.

* Ons werkgebied bestaat uit de volgende dorpen:
Achterveld, De Glind, Terschuur, Zwartebroek, Barneveld, Garderen, Stroe, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Voorthuizen, Lunteren, De Valk, Ederveen, Harskamp, Wekerom, Otterlo, Woudenberg, Scherpenzeel, Maarn, Maarsbergen en Renswoude

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Wat biedt verenigingsondersteuning?

Wij verwachten bij sponsoring een samenwerking om elkaar vooruit te helpen. We bieden procesbegeleiding aan met als doelstelling de zelfredzaamheid van een club een (nieuwe) impuls te geven. De geboden ondersteuning vindt plaats rondom de thema’s: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond, maatschappelijk en respect. Dit intensieve begeleidingstraject wordt verzorgd door professionals vanuit NOC*NSF en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Aanvraag Verenigingsondersteuning

Aanvragen voor Verenigingsondersteuning worden beoordeeld aan de hand van een pitch die in juni 2018 zal plaatsvinden. Samen met NOC*NSF en het LKCA kijken we naar de beste match tussen de clubs en het traject.

Wij benaderen verenigingen proactief en dagen ze uit om hun ambities te pitchen. Daarom nemen wij op dit moment geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling.

Heeft u vragen over Verenigingsondersteuning dan kunt u deze naar ons mailen.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren


Bedrijven