Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Gelderse Vallei doneert vanuit:

  • De Rabo Clubkas Campagne
  • Rabofonds Gelderse Vallei

De Rabo Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Gelderse Vallei kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hierbij bepalen de leden van onze bank welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen en hoe hoog dit bedrag is. In 2017 verdeelde Rabobank Gelderse Vallei € 200.000.

Leden beslissen
De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. Bent u nog geen lid, dan kunt u dit via onderstaande link aanvragen.

Vraag hier uw lidmaatschap aan

Voor meer informatie over de Rabo Clubkas Campagne kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie, communicatie.gv@rabobank.nl of (0342) 342 140.

Rabofonds Gelderse Vallei

Rabobank Gelderse Vallei steunt lokale projecten met een sociaal, cultureel of maatschappelijk doel. Het gaat hierbij om eenmalige projecten of activiteiten. Een begroting is een verplichte bijlage. Ook stuurt u eventuele offertes mee. De commissie Rabofonds beslist of u een donatie krijgt. Deze commissie bestaat uit 15 ledenraadsleden en 2 jongerenraadsleden. Zij vergaderen vier keer per jaar. De deadlines voor uw aanvraag zijn dit jaar op 13 maart, 5 juni, 20 september en 22 december. U hoort uiterlijk drie weken na deze data wat er over uw aanvraag besloten is.

Voor meer informatie over het Rabofonds kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie, communicatie.gv@rabobank.nl of (0342) 342 140.

Sponsoring

Rabobank Gelderse Vallei sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Sponsoring is meer dan geld geven. We werken samen om zowel de doelen van de aanvrager als bepaalde commerciële doelen van de bank te bereiken. Tevens heeft sponsoring tot doel om de lokale samenleving in de Gelderse Vallei op een duurzame manier te versterken. Het gaat dan om een intensieve en langdurige samenwerking met de vereniging. Dit type samenwerking beperken we tot een select aantal partijen, waarmee we contracten hebben afgesloten.

Op dit moment nemen we geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling.
Voor meer informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie, communicatie.gv@rabobank.nl of (0342) 342 140.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven