Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank ClubSupport, het Rabofonds en Sponsoring versterkt Rabobank Gelderse Vallei de lokale samenleving.

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Wij benaderen verenigingen proactief en dagen ze uit om hun ambities te pitchen. Daarom nemen incidentele, reguliere sponsoraanvragen niet meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabo ClubSupport

Samen vieren we de winst!

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst (voor 2019 is een bedrag van € 200.000,- gereserveerd) in clubs en verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om zo veel mogelijk stemmen te winnen van onze 17.000 leden. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Rabofonds

Met het Rabofonds steunen we eenmalige lokale projecten die de sociale, maatschappelijke, culturele en economische werk- en leefomgeving verbeteren en waarvan inwoners van ons werkgebied langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in de Gelderse Vallei

Beoordeling

Onze leden denken mee over het toezeggen van bijdragen uit het fonds. Beoordeling vindt plaats in januari, april, juli en oktober. Binnen vier weken nadat de commissie bijeen is gekomen ontvangt de aanvrager van ons een bericht.

De commissie Rabofonds beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen. De sluitingsdata voor het indienen van uw aanvraag zijn:

 • 1 januari 2021
 • 1 april 2021
 • 1 juli 2021
 • 1 oktober 2021

Voorwaarden Rabofonds

 1. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen
 2. Aanvrager is lid en/of klant van de Rabobank
 3. De aanvraag moet voorzien worden van een sluitende begroting en een projectplan (bij voorkeur op een A4) plus een offerte van de te maken kosten. Bij voorkeur van een partij uit de regio
 4. Aanvrager is een rechtspersoon (stichting, vereniging, instelling)
 5. Commerciële organisaties kunnen een aanvraag doen als het om een maatschappelijk project gaat. Het project kent geen winstoogmerk en eventuele baten komen ten goede van het project
 6. Het project dient een maatschappelijk doel op het gebied van duurzaam wonen, ondernemers duurzaam helpen groeien, financiële zelfredzaamheid, lokale leefbaarheid of duurzame voeding in de Gelderse Vallei*
 7. Het initiatief is toegankelijk voor een brede groep mensen en werkt verbindend (sluit geen mensen uit)
 8. De aanvraag bestaat uit een verzoek voor financiële bijdrage, kennis en/of de inzet van het netwerk van Rabobank Gelderse Vallei
 9. Het project heeft ook andere sponsors (en/of eigen inbreng) en is niet volledig afhankelijk van de Rabobank
 10. Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen (bijvoorbeeld tegenprestaties)

Wij gaan niet in op aanvragen voor initiatieven:

 1. Die als doel hebben winst te maken
 2. Die een politiek of religieus doel nastreven
 3. Die milieubelastend zijn
 4. Die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek 
 5. Waarbij de gevraagde financiële bijdrage voor reguliere exploitatiekosten is
 6. Die al gerealiseerd zijn
 7. Voor het organiseren van feesten, jubilea en festiviteiten, tenzij deze in hoge mate aansluiten bij een van de lokale maatschappelijke thema’s van de bank.

ANBI en SBBI

Als organisatie bent u over een donatie schenkingsbelasting verschuldigd. Indien u voldoet aan de criteria voor een ANBI of SBBI status kunt u hiervoor vrijstelling krijgen. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl.

* De Gelderse Vallei bestaat uit de volgende dorpen: Achterveld, De Glind, Terschuur, Zwartebroek, Barneveld, Garderen, Stroe, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Voorthuizen, Lunteren, De Valk, Ederveen, Harskamp, Wekerom, Otterlo, Woudenberg, Scherpenzeel, Maarn, Maarsbergen en Renswoude

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur