Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank ClubSupport, het Rabofonds en Sponsoring versterkt Rabobank Gelderse Vallei de lokale samenleving.

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Wij benaderen verenigingen proactief en dagen ze uit om hun ambities te pitchen. Daarom nemen incidentele, reguliere sponsoraanvragen niet meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabo ClubSupport

Samen vieren we de winst!

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst (voor 2019 is een bedrag van € 200.000,- gereserveerd) in clubs en verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om zo veel mogelijk stemmen te winnen van onze 17.000 leden. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Rabofonds

Met het Rabofonds steunen we eenmalige lokale projecten die de sociale, maatschappelijke, culturele en economische werk- en leefomgeving verbeteren en waarvan inwoners van ons werkgebied langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in de Gelderse Vallei

Beoordeling

Onze leden denken mee over het toezeggen van bijdragen uit het fonds. Beoordeling vindt plaats in januari, april, juli en oktober. Binnen vier weken nadat de commissie bijeen is gekomen ontvangt de aanvrager van ons een bericht.

De commissie Rabofonds beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen. De sluitingsdata voor het indienen van uw aanvraag zijn:

 • 1 januari 2020
 • 1 april 2020
 • 1 juli 2020
 • 1 oktober 2020

Voorwaarden Rabofonds

 1. De vereniging of stichting heeft de Rabobank als huisbankier.
 2. De aanvraag sluit aan bij het doel van het fonds en heeft een sociale, culturele of maatschappelijke doelstelling.
 3. Het doel/project komt ten goede aan de inwoners van het werkgebied van Rabobank Gelderse Vallei en is vrij toegankelijk (zie * voor de dorpen in het werkgebied).
 4. Het project heeft een duurzaam karakter en is in zijn geheel financieel haalbaar.
 5. De ingediende aanvraag is voorzien van een begroting, inclusief minimaal 2 offertes bij voorkeur van partijen uit ons werkgebied.
 6. De aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 7. Projecten mogen een looptijd hebben die langer is dan het kalenderjaar maar dienen wel binnen twee jaar afgerond te worden.
 8. Aanvragen voor een AED kunnen alleen door een EHBO vereniging ingediend worden.
 9. De afgelopen twee jaar heeft de stichting/vereniging geen toekenning ontvangen uit het Rabofonds Gelderse Vallei.
 10. Gelden worden achteraf beschikbaar gesteld zodra een project is gerealiseerd. Vindt het project geen doorgang? Dan vervalt ook de toezegging.
 11. Bij toekenning van een donatie kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Van ondersteuning zijn uitgesloten:

 1. Overheden, overheidsinstellingen, commerciële instellingen, institutionele beleggers of fondsen en natuurlijke personen.
 2. Aanvragen die de dekking van exploitatiekosten betreffen.
 3. Stichtingen/verenigingen die de afgelopen twee jaar al een toekenning uit het Rabofonds Gelderse Vallei ontvangen hebben.
 4. Projecten met een commercieel, winstgevend, religieus of politiek doel.
 5. Feesten, jubilea en festiviteiten.
 6. Projecten die betrekking hebben op primaire overheidstaken, primaire taken van scholen of zorginstellingen (zoals basiszorg, veiligheid op straat of lesmateriaal voor scholen).
 7. Projecten waarbij de opbrengst voor derden bestemd is.
 8. Projecten die tijdens de behandeling van de aanvraag geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn.
 9. Projecten die betrekking hebben op iets dat in/aan een gebouw aangepast wordt waarbij de stichting/vereniging niet de eigenaar is van het pand.

ANBI en SBBI

Als organisatie bent u over een donatie schenkingsbelasting verschuldigd. Indien u voldoet aan de criteria voor een ANBI of SBBI status kunt u hiervoor vrijstelling krijgen. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl.

* Ons werkgebied bestaat uit de volgende dorpen:
Achterveld, De Glind, Terschuur, Zwartebroek, Barneveld, Garderen, Stroe, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Voorthuizen, Lunteren, De Valk, Ederveen, Harskamp, Wekerom, Otterlo, Woudenberg, Scherpenzeel, Maarn, Maarsbergen en Renswoude

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven