Coöperatiefonds keert dit jaar nog één keer uit

12 september 2022 16:25

Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee dat gericht is op het verbeteren van de maatschappelijke, sociale, culturele en economische omgeving in Vallei en Rijn? En zoek je naar kennis, netwerk en/of financiële middelen om dit idee te realiseren. Dan biedt het Coöperatiefonds wellicht een uitkomst.

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. Daarmee steunen wij activiteiten en projecten die het welzijn van de regio versterken. Hierbij ligt de focus op onze vijf (maatschappelijke) thema's:

Financieel Gezond Leven
Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.

Duurzaam Wonen
Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en die bijdragen aan de toegang tot de woningmarkt met geschikte en betaalbare woningen (nieuwbouw en coöperatieve wooninitiatieven).

Duurzaam Ondernemen
Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.

Banking4Food
Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Energietransitie
Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis of sportpark, de aanleg van een moes- of pluktuin, een bijdrage aan programma’s voor jongeren en cybercrime of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt.

Bekijk snel de voorwaarden of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage.

Laatste kans op bijdrage Coöperatiefonds 2022

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de commissie Coöperatiefonds die bestaat uit leden van onze ledenraad. De commissie beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds ontvangen. In 2022 vindt de laatste vergadering plaats op donderdag 24 november. Zorg dat jouw aanvraag uiterlijk vrijdag 11 november 2022 binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit een online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Goed voor jou & goed voor regio Vallei en Rijn