Kan jouw vereniging/stichting steun gebruiken?

16 mei 2024 7:47

Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee dat gericht is op het verbeteren van de maatschappelijke, sociale, culturele en economische omgeving in regio Gelderland-Zuid? En zoek je naar kennis, netwerk en/of financiële middelen om dit idee te realiseren? Dan biedt het Rabo Coöperatief Stimuleringsfonds wellicht een uitkomst.

Rabobank

Het Rabo Coöperatief Stimuleringsfonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst. Wij noemen dat Coöperatief Dividend. Daarmee steunen wij activiteiten en projecten die het welzijn van de regio versterken. Hierbij ligt de focus op onze vijf (maatschappelijke) thema's:

Financieel Gezond Leven
Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.

Duurzaam Wonen
Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en die bijdragen aan de toegang tot de woningmarkt met geschikte en betaalbare woningen (nieuwbouw en coöperatieve wooninitiatieven).

Duurzaam Ondernemen
Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.

Banking4Food
Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Energietransitie
Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

Denk bijvoorbeeld aan projecten als het verduurzamen van een buurthuis of sportpark, de aanleg van een moes- of pluktuin, een bijdrage aan programma’s voor jongeren en cybercrime of het stimuleren van biodiversiteit in een dorp of buurt.

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de commissie Coöperatief Stimuleringsfonds die bestaat uit leden van onze ledenraad. De commissie beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds ontvangen. In 2024 vindt 3 keer een beoordelingsronde plaats.

Meer info over de voorwaarden en de tijdslijnen vind je via onderstaande links.

Coöperatief Stimuleringsfonds in de regio Rijk van Nijmegen

Coöperatief Stimuleringsfonds in de regio Vallei en Rijn

Coöperatief Stimuleringsfonds in de regio Arnhem eo

Coöperatief Stimuleringsfonds in de regio Maas en Waal Oost Betuwe

Coöperatief Stimuleringsfonds in de regio West Betuwe


Goed voor jou & goed voor de regio