Sponsoring en donaties

Sponsoring en donaties

Het investeren in de gemeenschap is één van de belangrijkste pijlers van Rabobank Rijn en Veenstromen. Daarom geven wij een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dit doen wij door middel van de Rabo ClubSupport Campagne, Verenigingsondersteuning en met bijdragen uit ons Dichtbij Fonds.

Rabo Verenigingsondersteuning

Iedere vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Als coöperatie die bijdraagt aan de lokale leefomgeving helpt Rabobank Rijn en Veenstromen graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld. Door het overbrengen van kennis en het delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van lokale clubs waar te maken.

Rabo Verenigingsondersteuning biedt ondersteuning op maat. Dit kan via 1-op-1 ondersteuning, masterclasses of workshops.

Rabo ClubSupport

Rabobank Rijn en Veenstromen sponsort de lokale verenigingen en stichtingen via Rabo ClubSupport. Wij stellen hiervoor 100.000,- euro van het coöperatief dividend beschikbaar. Hoe dit bedrag verdeeld wordt onder de deelnemende stichtingen en verenigingen bepalen de leden van Rabobank Rijn en Veenstromen.

Alle leden van Rabobank Rijn en Veenstromen ontvangen voorafgaand aan de stemperiode een unieke stemcode. De exacte datum van de stemperiode wordt nog bekend gemaakt. Verenigingen en stichtingen voeren zelf campagne voor zoveel mogelijk stemmen. Wie voert de beste campagne voor zijn vereniging of stichting en kan vrienden, leden, familie en kennissen bewegen om lid te worden en zijn of haar stem uit te brengen?

Juni: verenigingen en stichtingen ontvangen een uitnodiging voor deelname aan ClubSupport
September: stemperiode voor leden van Rabobank Rijn en Veenstromen
Oktober: lokale uitreiking Rabo ClubSupport

Meedoen aan Rabo ClubSupport als vereniging of stichting?

Kijk op

Stemmen op jouw favoriete vereniging of stichting? Word lid via onderstaande button.

Voorwaarden Rabo ClubSupport

Deelname verenigingen & stichtingen

 1. Rabo ClubSupport staat open voor verenigingen en stichtingen.
 2. Iedere deelnemende vereniging of stichting is klant van de Rabobank.
 3. De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 4. De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefomgeving.
 5. De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 6. De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te nemen aan Rabo ClubSupport en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 7. De activiteiten sluiten aan bij de thema's: leefbaarheid / duurzaamheid / educatie / cultuur / sport.
 8. Rabobank behoudt ten allen tijde het recht om een vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot Rabo ClubSupport en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 9. De vereniging/stichting is verplicht om de bijdrage van Rabo ClubSupport te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, duurzaamheid, educatie, cultuur, sport & recreatie. Op verzoek van de bank moet de vereniging/stichting dit kunnen aantonen.
 10. Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting is afhankelijk van het aantal stemmen dat een vereniging of stichting krijgt en het beschikbaar coöperatief dividend van de lokale Rabobank.
 11. Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.
 12. Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.
 13. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 1 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht.

Rabo Dichtbijfonds

Het Rabo Dichtbijfonds ondersteunt projecten [die de economie, cultuur en het sociale leven in onze regio verbeteren] in ons werkgebied die aansluiten op een viertal coöperatiethema’s. De thema’s bestaan uit duurzame voeding, iedereen financieel gezonder, duurzaam groeien en duurzaam wonen. Een uitgebreide toelichting op de vier thema’s vindt u onder uitleg coöperatiethema’s.

Voorwaarden

We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak met een duidelijk bestedingsdoel en uw financieel jaarverslag.

 • De organisatie is huisbankierklant bij de Rabobank (ter beoordeling aan de bank).
 • De organisatie bestaat voornamelijk uit vrijwilligers en is niet gericht op het maken van winst. Uitzonderingen hierop zijn:
  Een collectief initiatief van bedrijven waarbij het initiatief past bij de doelen van het Rabo Dichtbijfonds.
  Innovaties door bedrijven die passen bij de doelen van het Rabo Dichtbijfonds, maar waarbij innovatie zo risicovol is dat deze commercieel (nog) niet interessant is. Voorwaarde voor subsidie is namelijk vaak co-financiering.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De aanvraag valt bij voorkeur binnen één van vier coöperatiethema’s: financiële zelfredzaamheid, (duurzaam) ondernemen, voldoende en gezond voedsel en lokale leefomgeving in Bodegraven, Driebruggen, Nieuwerburg, Waarder, Kamerik, Kockengen, Zegveld, De Ronde Venen of Woerden. Zie voor uitleg 'tabblad Uitleg coöperatiethema's '
 • De organisatie kan één keer per jaar een aanvraag doen. In het opvolgende jaar kan uitsluitend een aanvraag ingediend worden als de aanvraag een ander initiatief betreft.
 • Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige activiteit is geen garantie.
 • Het project is bij voorkeur openbaar toegankelijk.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij geven geen donatie aan:

 • Aanvragen onder de € 1.500. Hiervoor kan de aanvrager terecht bij de ClubSupport.
 • Individuele personen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of verzekeringskosten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Activiteiten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen.
 • Projecten waarmee de jaarlijkse exploitatiekosten worden betaald, zoals salariskosten en verbouwingskosten.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Tekorten op de begroting.
 • Feesten en jubilea. Hiervoor kan de aanvrager terecht bij de ClubSupport.

Uitleg coöperatiethema's

Met het Dichtbij Fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Voor uitdagingen die horen bij de volgende thema's maken wij ons hard:

Duurzame voeding
Bijvoorbeeld: Initiatieven die voorzien in een gezond kantinebeleid, voedseleducatie voor kinderen. Opzetten openbare duurzame moestuinen met educatie daarover.

Iedereen financieel gezonder
Bijvoorbeeld: Aanschaf van mappen voor een Ouderenbond t.b.v. een project van thuisadministratie. Of een project om scholieren te leren over geld.

Duurzaam groeien
Bijvoorbeeld: Initiatieven gericht op het verminderen van afvalstromen door repareren en opknappen van goederen.

Duurzaam wonen
Bijvoorbeeld: Verduurzamen van verenigingen door de aanleg van zonnepanelen of ledverlichting.

Heeft jouw vereniging of stichting een lokaal initiatief dat een positieve bijdrage levert aan de genoemde maatschappelijke thema's? En voldoet je plan aan de (hieronder genoemde) voorwaarden, dan kun je een aanvraag indienen. Naast het invullen van de aanvraag vragen we ook om een begroting (wat kost het plan) en een dekkingsplan (hoe en met welke partijen) denk je deze kosten te dekken aan te leveren. Als je een aanvraag indient die niet voldoende aansluit bij de bovengenoemde thema’s, dan wordt deze aanvraag pas aan het einde van het jaar beoordeeld. Mocht er na het uitvoeren van de projecten die wél binnen de thema’s passen nog een bedrag beschikbaar zijn in het Rabo Dichtbijfonds-budget van 2020, dan nemen we de overige aanvragen in behandeling, Je ontvangt dan ook niet eerder bericht over de uitkomst dan eind 2020. De commissie Dichtbij Fonds komt 3 keer per jaar bijeen om de ontvangen aanvragen te beoordelen.

Beoordeling aanvragen

Aanvragen tussen € 1.500 en € 5.000

Drie keer per jaar beoordeelt de beoordelingscommissie, bestaande uit leden van de bank, online de binnengekomen aanvragen van € 1.500 en € 5.000. Aankomende stemrondes in 2020 zijn gepland op:

 • Eerste stemronde week 8 (sluitingsdatum aanvragen 7 februari 2020)
 • Tweede stemronde week 22 (sluitingsdatum aanvragen 8 mei 2020)
 • Derde stemronde week 44 (sluitingsdatum aanvragen 9 oktober 2020)

Aanvragen tussen € 5.000 en € 15.000

Het fondsbestuur bestaande uit leden en ledenraadsreden van de bank vergadert drie keer per jaar over de binnengekomen aanvragen van € 5.000 en € 15.000. Aankomende stemrondes in 2020 zijn gepland op:

 • Eerste stemronde week 10 (sluitingsdatum aanvragen 17 februari 2020)
 • Tweede stemronde week 23 (sluitingsdatum aanvragen 18 mei 2020)
 • Derde stemronde week 43 (sluitingsdatum aanvragen 5 oktober 2020)

Aanvragen die buiten de inzendtermijn binnenkomen, schuiven automatisch door naar de volgende stemmingsronde afhankelijk van uitvoeringsdatum project.

Vragen?
Heb je vragen over Rabo ClubSupport, Rabo Verenigingsondersteuning of het Rabo Dichtbijfonds neem contact op met de collega’s van de afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie via communicatie.rv@rabobank.nl.

Op de kaart

Via deze online map 'Op de kaart' ziet u welke projecten wij steunen.

Bekijk Op de kaart

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven