Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabo ClubSupport, het Dichtbijfonds en Sponsoring versterkt Rabobank Rijn en Veenstromen de lokale samenleving.

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden wij een nieuwe vorm van sponsoring. We gaan in gesprek vereveningen en bieden kennis in plaats van geld. Dit kan via 1-op-1 ondersteuning, masterclasses of workshops.

Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij Rabo ClubSupport.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Als coöperatieve bank doen we daarom graag iets terug. Met Rabo ClubSupport investeren we een deel van onze winst in lokale clubs en verenigingen.

Met Rabo ClubSupport beslissen onze 12.000 leden mee via welke clubs en verenigingen een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

Rabo Dichtbijfonds

Samen bereik je meer dan alleen! Daar zijn we als Rabobank Rijn en Veenstromen van overtuigd. Verbindingen leggen, kennis delen, faciliteren en financieel ondersteunen, dat doen we als coöperatieve bank graag om zo de lokale leefomgeving sterker te maken.

Een aanvraag indienen?
Wil je een aanvraag voorleggen dan adviseren we je goed naar de uitgangspunten en criteria te kijken. Wanneer jouw idee of project hieraan voldoet zien wij jouw aanvraag uiteraard graag verschijnen.

Beoordeling

De Rabobank is een coöperatie, dat betekent onder andere dat we geen aandeelhouders hebben maar leden. Leden die inspraak hebben en die dus meebeslissen over de koers van de bank. Een mooi voorbeeld hiervan is het Rabo Dichtbijfonds.

Onze ledenraadsleden beoordelen drie keer per jaar de binnengekomen aanvragen voor het Rabo Dichtbijfonds en kennen de eventuele bedragen toe.

De commissie Dichtbijfonds beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen. De sluitingsdata voor het indienen van uw aanvraag zijn:

 • 1 maart 2021
 • 1 juni 2021
 • 1 oktober 2021

Voorwaarden

 • Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen
 • Aanvrager is lid en/of klant van de Rabobank
 • De aanvraag moet voorzien worden van een sluitende begroting, jaarcijfers(of winst-en verliesrekening) en een projectplan (bij voorkeur op een A4) plus een offerte van de te maken kosten. Bij voorkeur van een partij uit de regio
 • Aanvrager is een rechtspersoon (stichting, vereniging, instelling)
 • Het project dient een maatschappelijk doel op het gebied van duurzaam wonen, ondernemers duurzaam helpen groeien, financiële zelfredzaamheid, lokale leefbaarheid of duurzame voeding in het gebied van Rabobank Rijn en Veenstromen
 • Het project heeft een duurzaam karakter en is in zijn geheel financieel haalbaar
 • Het initiatief is toegankelijk voor een brede groep mensen en werkt verbindend (sluit geen mensen uit)
 • De aanvraag bestaat uit een verzoek voor financiële bijdrage, kennis en/of de inzet van het netwerk van Rabobank
 • Het project heeft ook andere sponsors (en/of eigen inbreng) en is niet volledig afhankelijk van de Rabobank
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen (bijvoorbeeld tegenprestaties)

Wij gaan niet in op aanvragen voor initiatieven: 

 • Die als doel hebben winst te maken
 • Die een politiek of religieus doel nastreven
 • Die milieubelastend zijn
 • Die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • Waarbij de gevraagde financiële bijdrage voor reguliere exploitatiekosten is
 • Die al gerealiseerd zijn Voor het organiseren van feesten, jubilea en festiviteiten, tenzij deze in hoge mate aansluiten bij een van de lokale maatschappelijke thema's van de bank.

* Het gebied van Rabobank Rijn en Veenstromen bestaat uit de volgende kernen: Amstelhoek, Bodegraven, De Hoef, Driebruggen, Kamerik, Kockengen, Mijdrecht, Nieuwerbrug, Vinkeveen, Waarder, Waverveen, Wilnis, Woerden en Zegveld.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur