Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Rijn en Veenstromen de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Rijn en Veenstromen sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Niet alleen met geld maar ook met kennis, (communicatie)middelen en mogelijkheden om te netwerken. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het maken van reclame voor de Rabobank of VIP-arrangementen voor onze relaties.

Voorwaarden

 • Uw project heeft een lokale uitstraling en vindt plaats in Bodegraven, Driebruggen, Nieuwerbrug, Waarder, Kamerik, Kockengen, Zegveld, De Ronde Venen of Woerden.
 • De organisatie is klant van Rabobank Rijn en Veenstromen of wil dat worden.
 • De organisatie wordt financieel niet afhankelijk van de Rabobank.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.

We sponsoren geen:

 • Personen.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten met het doel om winst te maken.
 • Projecten die slecht zijn voor het milieu.
 • Projecten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen.
 • Tekorten op de begroting.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Organisaties die andere banken, hypotheekverstrekkers of verzekeraars als sponsor hebben.

Als uw project in aanmerking komt voor sponsoring, vul dan het aanvraagformulier in. U ontvangt uiterlijk 3 weken na ontvangst van uw aanvraag een reactie van ons. Voor vragen over sponsoring kunt u ons mailen of bellen op telefoonnummer (0348) 42 70 30.

Uw vraag mailen

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Rijn en Veenstromen doneert vanuit het Rabo Dichtbijfonds en via de Rabo Fietstocht.

Rabo Dichtbijfonds

Het Rabo Dichtbijfonds ondersteunt projecten die de economie, cultuur en het sociale leven in onze regio verbeteren.

Voorwaarden

We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak met een duidelijk bestedingsdoel en uw financieel jaarverslag.

 • De organisatie is klant bij Rabobank Rijn en Veenstromen.
 • De organisatie bestaat voornamelijk uit vrijwilligers en is niet gericht op het maken van winst.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De aanvraag valt binnen één van vier de coöperatiethema’s: financiële zelfredzaamheid, sterke en duurzame economie, vitale leefomgeving en voedselvraagstukken in Bodegraven, Driebruggen, Nieuwerburg, Waarder, Kamerik, Kockengen, Zegveld, De Ronde Venen of Woerden. Zie voor uitleg volgende lamel.
 • De organisatie kan één keer per jaar een aanvraag doen. In het opvolgende jaar kan uitsluitend een aanvraag ingediend worden als de aanvraag een ander initiatief betreft.
 • Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige activiteit is geen garantie.
 • Het project is bij voorkeur openbaar toegankelijk.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij geven geen donatie aan:

 • Aanvragen onder de € 1.500.
 • Individuele personen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of verzekeringskosten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Activiteiten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen.
 • Projecten waarmee de jaarlijkse exploitatiekosten worden betaald, zoals salariskosten en verbouwingskosten.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Tekorten op de begroting.
 • Feesten en jubilea. Hiervoor kan de aanvrager terecht bij de Rabo Fietstocht.

Uitleg coöperatiethema's

Financiële zelfredzaamheid:

Projecten die mensen in staat stellen zelfstandig hun bankzaken te doen en die helpen een gezonde financiële huishouding te krijgen.

Vb: Jongeren leren omgaan met geld (Bouwdorp De Ronde Venen, ‘Bank voor de klas’), ouderen en mensen met een beperking helpen om de toegang tot hun financiële zaken te behouden (bijv. via cursussen Internetbankieren, de Random Reader Comfort en de Rabo Cardpuller), voorlichting (startende) ondernemers, voorlichting aan of begeleiding van inwoners/ondernemers met financiële problemen.

Sterke en duurzame economie:

Projecten die de lokale economie versterken en/of gunstig zijn voor natuur en milieu.

Vb: Circulaire Economie, Kaas Experience Center, Zomerondernemers.

Vitale leefomgeving:

Projecten op het gebied van wonen, zorg, kwetsbare groepen en jongeren die de leefomgeving versterken en zo bijdragen aan een vitale samenleving.

Vb: thuiswoonscan, Plusbus

Voedselvraagstukken:

Projecten gericht op voldoende voedsel voor iedereen, minder verspilling van voedsel en gezond eten.

Vb: Ondersteuning Voedselbank, stimuleren van gezonde voeding in sportkantines cq initiatieven die bijdragen aan vermindering van voedselverspilling.

Beoordeling aanvragen

Aanvragen tussen € 1.500 en € 7.500

Drie keer per jaar beoordeelt de beoordelingscommissie, bestaande uit leden van de bank, online de binnengekomen aanvragen van € 1.500 en € 7.500.

Aankomende stemrondes in 2018 zijn gepland op:

 • Eerste stemronde week 9/10 (aanvragen binnen zijn voor 11 februari).
 • Tweede stemronde week 22/23 (aanvragen binnen zijn voor 13 mei).
 • Derde stemronde week 42/43 (aanvragen binnen zijn voor 30 september).

Aanvragen tussen € 7.500 en € 15.000

Het fondsbestuur bestaande uit leden en ledenraadsreden van de bank vergadert drie keer per jaar over de binnengekomen aanvragen van € 7.500 en € 15.000.

Aankomende stemrondes in 2018 zijn gepland op:

 • Donderdag 22 februari (aanvragen binnen zijn voor 8 februari).
 • Dinsdag 5 juni (aanvragen binnen zijn voor 22 mei).
 • Dinsdag 16 oktober (aanvragen binnen zijn voor 2 oktober).

Aanvragen die buiten de inzendtermijn binnenkomen, schuiven automatisch door naar de volgende stemmingsronde afhankelijk van uitvoeringsdatum project.

Voor vragen over het Rabo Dichtbijfonds kunt u ons mailen of bellen op telefoonnummer (0348) 42 70 30.

Uw vraag mailen

Rabo Fietstocht

Op zaterdag 9 juni 2018 organiseert Rabobank Rijn en Veenstromen de Rabo Fietstocht. Fiets gezellig met ons mee en spek de clubkas van een vereniging, stichting of school naar keuze! Er zijn diverse mooie routes uitgestippeld van 12, 30 en 100 km door het Groene Hart. Voor iedereen die de tocht heeft uitgereden, schenkt de Rabobank een vast bedrag aan een lokale vereniging, stichting of school naar keuze (12 km = € 7,50, 30 km = € 15, 100 km = € 35). Tot een maximum van 1500 euro.

Vanaf nu kunt u via onderstaande link uw vereniging, school of stichting (weer) aanmelden voor de Rabo Fietstocht.

Aanmelden

Een heerlijk dagje fietsen, een kopje koffie bij de start en tegelijk geld verdienen voor uw vereniging, stichting of school: Dat is de Rabo Fietstocht

In 2017 is in totaal 78.950 euro bij elkaar gefietst door 4350 deelnemers voor 245 deelnemende verenigingen, stichtingen en scholen! 1170 mensen fietsten de route van 12 km, 2815 de route van 30 km en 365 de route van 100 km. Drie verenigingen hebben zelfs het maximum van 1.500 euro bij elkaar gefietst!

Voor vragen over de Rabo Fietstocht kunt u ons mailen of bellen op telefoonnummer (0348) 42 70 30.

Uw vraag mailen

Meer informatie over de Rabo Fietstocht 2018

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven