Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabo ClubSupport, het Dichtbijfonds en Sponsoring versterkt Rabobank Rijn en Veenstromen de lokale samenleving.

Sponsoring

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden wij een nieuwe vorm van sponsoring. We gaan in gesprek vereveningen en bieden kennis in plaats van geld. Dit kan via 1-op-1 ondersteuning, masterclasses of workshops.

Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij Rabo ClubSupport.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Als coöperatieve bank doen we daarom graag iets terug. Met Rabo ClubSupport investeren we een deel van onze winst (voor 2020 is een bedrag van € 100.000,- gereserveerd) in lokale clubs en verenigingen.

Met Rabo ClubSupport beslissen onze 12.000 leden mee via welke clubs en verenigingen een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

Rabo Dichtbijfonds

Met het Rabo Dichtbijfonds steunen we eenmalige lokale projecten die de sociale, maatschappelijke, culturele en economische werk- en leefomgeving verbeteren en waarvan inwoners van ons werkgebied langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in het gebied van Rijn en Veenstromen. Een project vindt altijd aansluiting bij minimaal één van de coöperatiethema’s. De thema’s bestaan uit duurzame voeding, iedereen financieel gezonder, duurzaam groeien en duurzaam wonen. Een uitgebreide toelichting op de vier thema’s vindt u onder uitleg coöperatiethema’s.

Voorwaarden

We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak met een duidelijk bestedingsdoel en uw financieel jaarverslag.

 • De organisatie is huisbankierklant bij de Rabobank (ter beoordeling aan de bank).
 • De organisatie bestaat voornamelijk uit vrijwilligers en is niet gericht op het maken van winst. Uitzonderingen hierop zijn:
  Een collectief initiatief van bedrijven waarbij het initiatief past bij de doelen van het Rabo Dichtbijfonds.
  Innovaties door bedrijven die passen bij de doelen van het Rabo Dichtbijfonds, maar waarbij innovatie zo risicovol is dat deze commercieel (nog) niet interessant is. Voorwaarde voor subsidie is namelijk vaak co-financiering.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De aanvraag valt bij voorkeur binnen één van vier coöperatiethema’s: financiële zelfredzaamheid, (duurzaam) ondernemen, voldoende en gezond voedsel en lokale leefomgeving in Bodegraven, Driebruggen, Nieuwerburg, Waarder, Kamerik, Kockengen, Zegveld, De Ronde Venen of Woerden. Zie voor uitleg 'tabblad Uitleg coöperatiethema's '
 • De organisatie kan één keer per jaar een aanvraag doen. In het opvolgende jaar kan uitsluitend een aanvraag ingediend worden als de aanvraag een ander initiatief betreft.
 • Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige activiteit is geen garantie.
 • Het project is bij voorkeur openbaar toegankelijk.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij geven geen donatie aan:

 • Aanvragen onder de € 1.500. Hiervoor kan de aanvrager terecht bij de ClubSupport.
 • Individuele personen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of verzekeringskosten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Activiteiten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen.
 • Projecten waarmee de jaarlijkse exploitatiekosten worden betaald, zoals salariskosten en verbouwingskosten.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Tekorten op de begroting.
 • Feesten en jubilea. Hiervoor kan de aanvrager terecht bij de ClubSupport.

Uitleg coöperatiethema's

Met het Dichtbij Fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Voor uitdagingen die horen bij de volgende thema's maken wij ons hard:

Duurzame voeding
Bijvoorbeeld: Initiatieven die voorzien in een gezond kantinebeleid, voedseleducatie voor kinderen. Opzetten openbare duurzame moestuinen met educatie daarover.

Iedereen financieel gezonder
Bijvoorbeeld: Aanschaf van mappen voor een Ouderenbond t.b.v. een project van thuisadministratie. Of een project om scholieren te leren over geld.

Duurzaam groeien
Bijvoorbeeld: Initiatieven gericht op het verminderen van afvalstromen door repareren en opknappen van goederen.

Duurzaam wonen
Bijvoorbeeld: Verduurzamen van verenigingen door de aanleg van zonnepanelen of ledverlichting.

Heeft jouw vereniging of stichting een lokaal initiatief dat een positieve bijdrage levert aan de genoemde maatschappelijke thema's? En voldoet je plan aan de (hieronder genoemde) voorwaarden, dan kun je een aanvraag indienen. Naast het invullen van de aanvraag vragen we ook om een begroting (wat kost het plan) en een dekkingsplan (hoe en met welke partijen) denk je deze kosten te dekken aan te leveren. Als je een aanvraag indient die niet voldoende aansluit bij de bovengenoemde thema’s, dan wordt deze aanvraag pas aan het einde van het jaar beoordeeld.

Mocht er na het uitvoeren van de projecten die wél binnen de thema’s passen nog een bedrag beschikbaar zijn in het Rabo Dichtbijfonds-budget van 2020, dan nemen we de overige aanvragen in behandeling, Je ontvangt dan ook niet eerder bericht over de uitkomst dan eind 2020. De commissie Dichtbij Fonds komt 3 keer per jaar bijeen om de ontvangen aanvragen te beoordelen.

Beoordeling aanvragen

Aanvragen tussen € 1.500 en € 5.000

Drie keer per jaar beoordeelt de beoordelingscommissie, bestaande uit leden van de bank, online de binnengekomen aanvragen van € 1.500 en € 5.000. Aankomende stemrondes in 2020 zijn gepland op:

 • Eerste stemronde week 8 (sluitingsdatum aanvragen 7 februari 2020)
 • Tweede stemronde week 22 (sluitingsdatum aanvragen 8 mei 2020)
 • Derde stemronde week 44 (sluitingsdatum aanvragen 9 oktober 2020)

Aanvragen tussen € 5.000 en € 15.000

Het fondsbestuur bestaande uit leden en ledenraadsreden van de bank vergadert drie keer per jaar over de binnengekomen aanvragen van € 5.000 en € 15.000. Aankomende stemrondes in 2020 zijn gepland op:

 • Eerste stemronde week 10 (sluitingsdatum aanvragen 17 februari 2020)
 • Tweede stemronde week 23 (sluitingsdatum aanvragen 18 mei 2020)
 • Derde stemronde week 43 (sluitingsdatum aanvragen 5 oktober 2020)

Aanvragen die buiten de inzendtermijn binnenkomen, schuiven automatisch door naar de volgende stemmingsronde afhankelijk van uitvoeringsdatum project.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven