Sponsoring en Coöperatiefonds

Samen bereik je meer. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Vallei en Rijn sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u ons zichtbaar te zijn in de regio. 

Voorwaarden

 • De organisatie is klant van Rabobank Vallei en Rijn.
 • De organisatie is gevestigd op een adres in één van bovenstaande woonplaatsen.
 • Het project vindt plaats in Bennekom, Ede, Rhenen, Achterberg, Veenendaal of Wageningen.
 • Het project sluit aan bij een brede doelgroep.
 • Het project biedt voldoende mogelijkheden voor een tegenprestatie.
 • Het project sluit aan bij de merkwaarden: betrokken, dichtbij en toonaangevend.
 • Bij uw organisatie zijn medewerkers van Rabobank Vallei en Rijn betrokken.

We sponsoren geen:

 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu.

Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Vallei en Rijn doneert vanuit het Coöperatiefonds aan projecten van organisaties uit uw buurt. Het Coöperatiefonds van Rabobank Vallei en Rijn steunt projecten op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied.

Lokaal of bovenregionaal

Vanuit het Coöperatiefonds steunen wij lokale en bovenregionale projecten. Lokale projecten vinden plaats in één van de volgende plaatsen:

 • Ede
 • Wageningen
 • Rhenen
 • Achterberg
 • Veenendaal
 • Bennekom

Bovenregionale activiteiten vinden plaats buiten deze woonplaatsen. Dit mag zelfs het buitenland zijn. De voorwaarde is wel dat de organisatie in één van deze plaatsen gevestigd is.

Voorwaarden Coöperatiefonds

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Hiervoor gebruikt u het online aanvraagformulier. Aanvragen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • De organisatie is gevestigd in Ede, Bennekom, Wageningen, Veenendaal, Rhenen of Achterberg.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • Het project komt ten goede aan een grote groep in de lokale samenleving.
 • Een bijdrage uit het Coöperatiefonds is eenmalig.
 • Het project duurt maximaal drie jaar of kan daarna zelfstandig voortbestaan.
 • De Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan.
 • Het project steunt groepen met een achterstand in de maatschappij.
 • De organisatie levert zelf ook een bijdrage aan het project.
 • De organisatie brengt op verzoek verslag uit van de voortgang.
 • Bij toekenning vindt het project binnen een jaar plaats, hierna vervalt de bijdrage.
 • Bij een bovenregionaal project een ANBI-status verplicht.

Vanuit het Coöperatiefonds steunen wij geen:

 • Persoonlijke doelen.
 • Projecten met het doel om winst te maken.
 • Kosten waarvoor anderen verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld de overheid.
 • Kosten die op de normale begroting horen.
 • Projecten die schadelijk zijn voor het milieu.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers en toeschouwers.

Beoordeling

De ledenraad beoordeelt de binnengekomen aanvragen. Houdt u rekening met de volgende data:

 • 1 mei 2018: uiterste inleverdatum
 • 24 mei 2018: beoordeling van de projectaanvragen
 • 31 mei 2018: uiterlijk op deze datum heeft u van ons een reactie

Voorbeelden sponsoring en Coöperatiefonds

G.V.V.V.

MHC Ede

MHC Ede

Rabobank Vallei en Rijn is één van de shirtsponsors van MHC in Ede. Bij deze club zijn ruim 800 leden actief.

Lees meer op MHC-Ede.nl

Business Events

Business Events

Rabobank Vallei en Rijn is de hoofdsponsor van Business Events in Ede, Veenendaal en Wageningen. Hiermee zorgen wij voor een sterk netwerk voor ondernemers in de regio. Tijdens deze bijeenkomst reiken wij de Rabo Publieksprijs uit voor 'Ondernemer van het jaar'.

Lees meer op NBE.nu

Stichting Cultura

Stichting Cultura – Project ‘Sla er een munt uit’

Tijdens het project 'Sla er een munt uit' gaan 300 kinderen aan de slag met keramiek. Zij krijgen begeleiding van Wim den Hartog van Cultura. De kinderen maken een eigen munt. Cultura kreeg steun vanuit het Coöperatiefonds.

Lees meer op Cultura-Ede.nl

Stichting Samen voor de Ceder

Stichting Samen voor de Ceder

Basisschool de Ceder in Veenendaal krijgt een nieuw schoolplein. Dit schoolplein kwam tot stand met hulp van het Coöperatiefonds. Een plek waar kinderen tot rust komen en zich kunnen uitleven.

Lees meer op SamenvoordeCeder.nl

Stichting Vrienden van Bawku

Vrienden van Bawku

In Ede is stichting Bawku actief. De stichting draagt kennis en ervaring over aan het ziekenhuis in Bawku in Ghana. Met een bijdrage uit het Coöperatiefonds hebben zij een nieuw verloskamercomplex gebouwd.

Lees meer op vriendenvanBawku.nl

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven