Sponsoring en Coöperatiefonds

Rabobank Vallei en Rijn is een coöperatieve bank die voor de regio Food Valley maatschappelijk betekenisvol wil zijn. Daarom geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. Dat doen we via:

 • Coöperatiefonds (jaarlijks € 100.000)
 • Rabo Clubsupport (€ 100.000)
 • Sponsoring (zichtbaarheid en kennis & kunde)

Coöperatiefonds

Rabobank Vallei en Rijn doneert vanuit het Coöperatiefonds aan projecten van organisaties uit uw buurt. Het Coöperatiefonds van Rabobank Vallei en Rijn steunt projecten op sociaal-maatschappelijk, cultureel en innovatief gebied.

Lokaal of bovenregionaal 
Vanuit het Coöperatiefonds steunen wij lokale en bovenregionale projecten. Lokale projecten vinden plaats in één van de volgende plaatsen:

 • Ede
 • Wageningen
 • Rhenen
 • Achterberg
 • Veenendaal
 • Bennekom

Bovenregionale activiteiten vinden plaats buiten deze woonplaatsen. Dit mag zelfs het buitenland zijn. De voorwaarde is wel dat de organisatie in één van deze plaatsen gevestigd is.

Aanvraag

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Hiervoor gebruikt u het online aanvraagformulier. Aanvragen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • De organisatie is gevestigd in Ede, Bennekom, Wageningen, Veenendaal, Rhenen of Achterberg.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • Het project komt ten goede aan een grote groep in de lokale samenleving.
 • Een bijdrage uit het Coöperatiefonds is eenmalig.
 • Het project duurt maximaal drie jaar of kan daarna zelfstandig voortbestaan.
 • De Rabobank mag achteraf controleren wat er met de bijdrage is gedaan.
 • Het project steunt groepen met een achterstand in de maatschappij.
 • De organisatie levert zelf ook een bijdrage aan het project.
 • De organisatie brengt op verzoek verslag uit van de voortgang.
 • Bij toekenning vindt het project binnen een jaar plaats, hierna vervalt de bijdrage.
 • Bij een bovenregionaal project een ANBI-status verplicht. 
 • Een bijdrage moet duurzaam en tastbaar gelabeld kunnen worden. Exploitatiekosten zijn uitgesloten. 
 • Projecten rondom vergroenen van woningen/gebouwen: je kunt voor deze initiatieven een aanvraag indienen als het een gebouw betreft dat een maatschappelijke functie in de buurt heeft. Dus niet voor een particuliere bestemming. Het uitgangspunt daarbij is dat het Coöperatiefonds een (klein) deel mede mogelijk maakt. 

Vanuit het Coöperatiefonds steunen wij geen:

 • Persoonlijke doelen.
 • Projecten met het doel om winst te maken.
 • Kosten waarvoor anderen verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld de overheid.
 • Kosten die op de normale begroting horen.
 • Projecten die schadelijk zijn voor het milieu.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers en toeschouwers. 
 • De afgelopen jaren hebben we via het Coöperatiefonds vele schoolpleinen in onze kernen mede mogelijk gemaakt, die ook de buurtfunctie versterken. Daarom nemen we geen verzoeken meer in behandeling rondom schoolpleinen.

Beoordeling

De ledenraad beoordeelt vier keer per jaar de binnengekomen aanvragen. Houd voor de eerstvolgende beoordelingsronde rekening met de volgende data:

 • 26 augustus 2021: uiterste inleverdatum
 • 9 september 2021: beoordeling van de projectaanvragen
 • 17 september 2021: uiterlijk op deze datum heb je van ons een reactie 

Rabo Clubsupport

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Vallei en Rijn kunnen dit jaar meedoen aan de Rabo Clubsupport. Dit jaar organiseren we Rabo ClubSupport voor de vierde keer. Hierbij bepalen de leden van onze bank welke verenigingen en stichtingen een bijdrage krijgen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage naar de vereniging of stichting gaat. In 2021 is hiervoor in totaal €100.000 beschikbaar.

Leden beslissen
De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. Ben je nog geen lid, dan kun je dit via onderstaande link aanvragen of in de Rabo App -> Service -> Lidmaatschap

Vraag hier jouw lidmaatschap aan

Meedoen aan de Rabo Clubsupport?

Alle verenigingen en stichtingen die bij ons bankieren en in aanmerking komen voor deze actie, nodigen we uit. Je hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.

Sponsoring

Rabobank Vallei en Rijn sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij, die bijdragen hoe we zijn: Dichtbij, Betrokken en Toonaangevend. Sponsoring is meer dan geld geven. We werken samen om zowel de doelen van de aanvrager als bepaalde commerciële doelen van de bank te bereiken. Tevens heeft sponsoring tot doel om de lokale samenleving in Vallei en Rijn op een duurzame manier te versterken. Het gaat dan om een intensieve en langdurige samenwerking met de vereniging. Daarbij zetten we in op zichtbaarheid bij de vereniging als betrokken sponsor en bieden we via onze partners NOC*NSF en cultuurpartner LKCA kennis & kunde aan om verenigingen te helpen bij hun uitdagingen. Zo maken we het verenigingsleven in onze regio sterker.

Op dit moment nemen we geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling, maar kunnen verenigingen zich aanmelden voor de Rabobank ClubSupport Campagne en aanvragen indienen bij het Coöperatiefonds.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur