Fernando Sanchez Castillo - Statue of liberty - foto Peter Cox

Rabo Kunstcollectie en Rabo Art Lab

Kunst biedt een blik op de wereld en de tijd waarin we leven. Daarom geeft Rabobank eigentijdse kunstenaars een podium in haar kunstcollectie. De bank gelooft dat kunst een kennisbron kan zijn voor innovatie en ontwikkeling, en bovenal een inspiratiebron voor medewerkers, klanten en leden. Sinds 1995 bouwt Rabobank aan een eigentijdse kunstcollectie waarin nationale en internationale kunstenaars vertegenwoordigd zijn. In samenwerking met de kunstenaars worden sleutelwerken gekozen die een markering in hun oeuvre aanduiden en die het verhaal van de kunstenaar vertellen. Ook weerspiegelen deze werken de ontwikkeling van moderne Nederlandse kunst sinds 1950. In de collectie voeren drie verhaallijnen de boventoon: de mens, de samenleving en ‘het idee’.

Rabo kunstcollectie

Rabo Art Lab

Naast de Rabo Kunstcollectie ontwikkelde de bank het Rabo Art Lab; een spreekwoordelijke werkplaats waarbinnen kunstenaars, medewerkers, klanten en leden elkaar ontmoeten en waar zij reflecteren op de grote uitdagingen van deze tijd. Daarom nodigen we ook kunstenaars uit om voor langere of kortere tijd als artist in residence in de bank werk te maken. We verkennen wat we als organisatie kunnen leren van kunst en kunstenaars, én andersom. Kunst als kennisbron dus.

Rabobank kunstcollectie Art

Dwalen door de Rabo Kunstcollectie

Kunstenaars maken zichtbaar wat eerder nog niet zichtbaar was. En ze creëren verhalen, over het leven en hoe wij ons tot het leven verhouden. Maar een verhaal gaat pas écht leven als het wordt verteld. Daarom delen we de Rabo Kunstcollectie graag. Dat doen we door werken in bruikleen te geven aan musea, maar ook door de collectie digitaal te ontsluiten. Online kun je dwalen door de verzameling, informatie vinden, een eigen collectie samenstellen en je favorieten delen.

Ontdek de Rabo Kunstcollectie