Rabo Art Lab

Naast de Rabo Kunstcollectie ontwikkelde de bank het Rabo Art Lab; een spreekwoordelijke werkplaats waarbinnen kunstenaars, medewerkers, klanten en leden elkaar ontmoeten en waar zij reflecteren op de grote uitdagingen van deze tijd. Daarom nodigen we ook kunstenaars uit om voor langere of kortere tijd als artist in residence in de bank werk te maken. We verkennen wat we als organisatie kunnen leren van kunst en kunstenaars, én andersom. Kunst als kennisbron dus.

Dwalen door de Rabo Kunstcollectie

Kunstenaars maken zichtbaar wat eerder nog niet zichtbaar was. En ze creëren verhalen, over het leven en hoe wij ons tot het leven verhouden. Maar een verhaal gaat pas écht leven als het wordt verteld. Daarom delen we de Rabo Kunstcollectie graag. Dat doen we door werken in bruikleen te geven aan musea, maar ook door de collectie digitaal te ontsluiten. Online kun je dwalen door de verzameling, informatie vinden, een eigen collectie samenstellen en je favorieten delen.

Ontdek de Rabo Kunstcollectie